ASUS ROG G56JR - Tvrdi disk

background image

Tvrdi disk

Tvrdi diskovi imaju veći kapacitet i rad na mnogo većim brzinama

od floppy i optičkih diskova. Prijenosno računalo isporučuje se

s izmjenjivim tvrdim diskom. Postojeći tvrdi diskovi podržavaju

tehnologiju S.M.A.R.T. (tehnologija samonadzora i izvješćivanja), koja

služi za otkrivanje pogrešaka i nedostataka tvrdog diska prije nego

do njih stvarno dođe. Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk,

obratite ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.

VAŽNO! Pogrešno rukovanje prijenosnim računalom može

oštetiti tvrdi disk. Pažljivo rukujte prijenosnim računalom i

nemojte ga izlagati statičkom elektricitetu, snažnim vibracijama i

udarcima. Tvrdi disk je najosjetljiviji dio računala i najvjerojatnije

će se prvi oštetiti u slučaju pada prijenosnog računala.

UPOZORENJE! Prije skidanja poklopca odjeljka za tvrdi disk

isključite sve periferne uređaje, telefonske i komunikacijske linije

i priključke napajanja (poput vanjskog napajanja, baterija i sl.).

VAŽNO! Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk, obratite

ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.

Broj tvrdih diskova će se razlikovati od modela do modela.

Ležište za drugi tvrdi disk može biti prazno

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Vađenje tvrdog diska

Nalaženje tvrdih diskova

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Umetanje tvrdog diska

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo