ASUS ROG G56JR - Ilustracije za upotrebu dodirne plohe

background image

Ilustracije za upotrebu dodirne plohe

Kucanje - Kucanje po dodirnoj plohi omogućuje vam odabir stavki

na ekranu i otvaranje datoteka.

Klik - Klikom na dodirnu plohu simuliraju se funkcije lijevog i desnog

gumba miša.

Povlačenje i ispuštanje - Povlačenjem i ispuštanjem na dodirnoj

plohi omogućuje vam se premještanje stavki na ekranu na novu

lokaciju.

Kliknite jednom za otvaranje

stavke, zatim dvaput za njezino

otvaranje.

Lijevi klik

Desni klik

Kliknite jednom za odabir

stavke i pregled njezinih opcija

izbornika.

Povlačenje

Odaberite stavku tako d je dvaput

kucnete, zatim isti prst vucite bez

njegova dizanja s dodirne plohe.

Odvojite prst od dodirne plohe

kako biste stavku ispustili na

novu lokaciju.

Ispuštanje

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

55

Okretanje - okretanje slika u smjeru kazaljke / suprotnom od

kazaljke sata izvodi se na dodirnoj plohi uz pomoć geste stiskanja.

Stavite dva prsta na dodirnu plohu i zatim kružno okrećite, u smjeru kazaljke

sata ili u smjeru suprotnom od kazaljke sata kako biste okrenuli sliku.

Listanje - s dva prsta na dodirnoj plohi možete obavljati vertikalno

ili horizontalno listanje.

Zumiranje - s dva prsta na dodirnoj plohi možete povećati ili

smanjiti veličinu pregleda na izabranoj slici.

Razdvajajte/približavajte dva prsta za povećavanje/smanjivanje.

Ako želite omogućiti neprekinuto listanje, držite prste na rubu

dodirne plohe dok se krećete u vertikalnom ili horizontalnom

smjeru. Pokazivač miša pretvara se pokazivač s dvostranom

strelicom kada je aktivirano neprekinuto listanje.

background image

5

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Dodirna ploha reagira na pokrete, a ne na silu. Nema potrebe a

snažnim kucanjem po površini. Prejako kucanje neće povećati

reaktivnost dodirne plohe. Dodirna ploha najbolje reagira na

lagani pritisak.