ASUS ROG G56JR - Uključivanje prijenosnog računala

background image

Uključivanje prijenosnog računala

Nakon uključivanja prijenosnog računala na zaslonu se pojavljuje

poruka da je računalo uključeno. Po potrebi možete ugoditi svjetlinu

korištenjem tipaka prečaca. Ako želite postaviti ili promijeniti

konfiguraciju, nakon podizanja sustava pritisnite tipku [F2] da biste

pristupili postavkama BIOS-a. Ako, nakon što se prikaže zaslon

dobrodošlice, pritisnete [Tab], na zaslonu se prikazuju standardni

podaci o podizanju sustava poput inačice BIOS-a. Pritiskom na [ESC]

prikazuje se izbornik pokretanja sustava s nizom mogućnosti koje

možete pokrenuti s dostupnih pogonskih jedinica.