ASUS ROG G56JR - Punjenje baterija

background image

Punjenje baterija

Prije korištenja prijenosnog računala na putu morate napuniti

baterije. Baterije se počinju puniti čim priključite prijenosno računalo

na vanjski izvor napajanja putem strujnog adaptera. Potpuno

napunite baterije prije prve uporabe računala. Prije isključivanja

prijenosnog računala s vanjskog izvora napajanja, baterije moraju

biti potpuno napunjene. Ako je prijenosno računalo isključeno,

baterije će se potpuno napuniti nakon nekoliko sati. Kod uključenog

računala punjenje može potrajati dvaput duže. Kada su baterije

potpuno napunjene, indikator stanja baterije na prijenosnom

računalu se isključuje.

Baterija se počinje puniti kada preostali kapacitet baterije

padne ispod 95%. Time se sprečava učestalo punjenje baterije.

Smanjenjem broja punjenja produljuje se vijek trajanja baterije.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

VAŽNO! Da biste zaštitili tvrdi disk, uvijek pričekajte 5 sekundi

prije no što, nakon što ste ga ISKLJUČILI, ponovo UKLJUČITE

prijenosno računalo.