ASUS ROG G56JR - Napajanje putem baterije

background image

Napajanje putem baterije

Prijenosno računalo koristi odvojivu bateriju. Baterija se sastoji od

niza spojenih baterijskih ćelija. Potpuno napunjena baterija traje

nekoliko sati, što se može dodatno produljiti putem značajki uštede

energije u postavkama BIOS-a. U prodavaonicama prijenosnih

računala moguće je nabaviti i dodatne baterije.

Umetanje i vađenje baterije

Prilikom isporuke, baterija može ali ne mora biti umetnuta u

računalo. Ako baterija nije umetnuta u prijenosno računalo,

postupite na sljedeći način.

1

2

1

2

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloVAŽNO! Da biste izbjegli oštećenja prijenosnog računala,

koristite samo baterije i strujne adaptere isporučene s ovim

prijenosnim računalom ili one koje su proizvođač ili dobavljač

odobrili za uporabu s ovim modelom računala.

Vađenje baterije:

UPOZORENJE! Iz sigurnosnih razloga, NE bacajte bateriju u vatru,

NEMOJTE praviti kratki spoj na kontaktima baterije i NEMOJTE

rastavljati bateriju. U slučaju neispravnog rada ili oštećenja

baterija izazvanih udarcima, isključite prijenosno računalo i

obratite se ovlaštenom servisnom centru.