ASUS ROG G56JR - Servis i podrška

background image

Listopad 2013

CR8708

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Sadržaj

Poglavlje 1: Uvod u prijenosno računalo

O ovom priručniku ............................................................................................. 6
Napomene za priručnik.................................................................................... 6
Sigurnosne mjere opreza ................................................................................ 7
Priprema prijenosnog računala...................................................................11

Poglavlje 2: Upoznavanje s dijelovima

Vrh uređaja .........................................................................................................14
Donja strana .......................................................................................................17
Desna strana ......................................................................................................19
Lijeva strana .......................................................................................................21
Stražnja strana ...................................................................................................23
Prednja strana ....................................................................................................23
Priključivanje bas zvučnika ..........................................................................24

Poglavlje 3: Početak rada

Napajanje ............................................................................................................26

Napajanje izmjeničnom strujom ...............................................................26
Napajanje putem baterije ............................................................................28
Briga o bateriji ..................................................................................................29
Uključivanje prijenosnog računala...........................................................30
Samotestiranje prilikom uključivanja (POST) .......................................30
Provjera napunjenosti baterije ..................................................................32
Punjenje baterija .............................................................................................33
Mogućnosti napajanja ..................................................................................34
Načini upravljanja napajanjem ..................................................................36
Stanje mirovanja i hibernacija ...................................................................36
Sustav upravljanja toplinom.......................................................................38

Posebne funkcije tipkovnice ........................................................................39

Obojani tipkovni prečaci (na određenim modelima) ........................39
Microsoft Windows tipke .............................................................................42
Proširena tipkovnica (na izabranim modelima) ...................................42
Multimedijske tipke (na određenim modelima) .................................43

Prekidači i indikatori stanja ...........................................................................44

Prekidači.............................................................................................................44

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloIndikatori stanja ..............................................................................................45

Korištenje tipke za brzi pristup ....................................................................47

Korištenje tipke za brzi pristup po prvi put ...........................................47

Poglavlje 4: Rad s prijenosnim računalom

Pokazivački uređaj ...........................................................................................52

Korištenje dodirne plohe .............................................................................53
Ilustracije za upotrebu dodirne plohe ....................................................54
Održavanje dodirne plohe ..........................................................................56
Automatsko deaktiviranje dodirne plohe .............................................57

Uređaji za pohranu ..........................................................................................58

Optički pogon (na izabranim modelima) ...............................................58
Čitač fleš memorijske kartice......................................................................62
Tvrdi disk ............................................................................................................63
Memorija (RAM) ..............................................................................................66

Povezivanje.........................................................................................................67

Povezivanje na mrežu ...................................................................................67
Bežična LAN veza (na određenim modelima) ......................................69
Bežično povezivanje u sustavu Windows ..............................................71
Bluetooth bežična veza (na određenim modelima) .............................73

USB punjač + ......................................................................................................76

Dodatak

Dodatna oprema ............................................................................................D-2

Dodatni priključci ........................................................................................ D-2

Operacijski sustav i softver .........................................................................D-3

Postavke BIOS-a sustava ........................................................................... D-4
Najčešći problemi i rješenja ...................................................................D-10

Oporavak prijenosnog računala ............................................................D-16

Korištenje particije za oporavak ...........................................................D-16
Korištenje DVD-a za oporavak sustava (na određenim modelima) ......D-17

Podaci o DVD pogonu ...............................................................................D-19
Podaci o pogonu za Blu-ray ROM (na određenim modelima) ....D-21
Sukladnost unutarnjeg modema ..........................................................D-22
Propisi i izjave o sigurnosti .......................................................................D-26

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Izjava Savezne komisije za komunikacije ..........................................D-26
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji ....................................D-27
Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 199/5/EC) ..........................D-27
Upozorenje o CE oznaci ..........................................................................D-28
Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju za Kanadu.........D-28
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ..........D-29
Ograničenje frekvencijskog pojasa u Francuskoj ...........................D-29
Sigurnosne napomene za UL ................................................................D-31
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem ............................................D-32
Informacije o TV tjuneru (na određenim modelima) ....................D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje
(za litij-ionske baterije) ............................................................................D-33
Sigurnosne napomene za optički disk ...............................................D-34
Podaci o sigurnoj uporabi lasera..........................................................D-34
Upozorenje o servisiranju .......................................................................D-34
CDRH propisi ...............................................................................................D-34
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation...................D-35
CTR 21 Odobrenje(za prijenosno računalo s
ugrađenim modemom) ...........................................................................D-36
Ekološka oznaka Europske unije .........................................................D-38
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR ............................................D-38
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se
odnose na zaštitu okoliša .....................................................................D-39
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda ....D-39

Autorsko pravo .............................................................................................D-40
Ograničenje odgovornosti .......................................................................D-41
Servis i podrška ............................................................................................D-41

background image

1

Poglavlje 1

:

Uvod u prijenosno računalo

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

O ovom priručniku

U Vašim se rukama nalazi priručnik za rad s prijenosnim računalom.

U njemu su opisani različiti dijelovi prijenosnog računala i način

njihove uporabe. Ovo su najvažnija poglavlja priručnika:

1. Uvod u prijenosno računalo

Uvod u prijenosno računalo i ovaj priručnik.

2. Upoznavanje s dijelovima

Informacije o sastavnim dijelovima prijenosnog računala.

3. Početak rada

Informacije o početku rada s prijenosnim računalom.

4. Rad s prijenosnim računalom

Informacije o korištenju sastavnih dijelova prijenosnog računala.

5. Dodatak

Opis dodatne opreme i dodatne informacije.

Komplet isporučenih programa razlikuje se ovisno o modelu

i području uporabe. Vaše prijenosno računalo i računalo

prikazano na slikama u ovom priručniku mogu se razlikovati. To

ne predstavlja nedostatak prijenosnog računala.

Napomene za priručnik

U priručniku se nalaze napomene i upozorenja otisnuti podebljanim

slovima kojih se trebate pridržavati da biste sigurno i potpuno izvršili

neke zadatke. Te napomene imaju različite stupnjeve važnosti:

UPOZORENJE! Važne informacije kojih se trebate pridržavati radi

sigurnog rada.

VAŽNO! Važne informacije kojih se trebate pridržavati da biste

izbjegli oštećenje podataka i dijelova te tjelesne ozljede.

SAVJET: Savjeti i informacije za lakše dovršenje zadataka.

NAPOMENA: Savjeti i informacije o posebnim situacijama.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloSigurnosne mjere opreza

Pridržavanjem sljedećih mjera opreza produljit ćete vijek trajanja

prijenosnog računala. Pridržavajte se svih mjera opreza i uputa.

Servis prepustite osoblju ovlaštenog servisa, osim ako nije drukčije

navedeno u ovom priručniku.

Upozorenje o sigurnosti

baterije:
NE bacajte bateriju

u vatru. NEMOJTE

napraviti kratki spoj na

kontaktima baterije.

NEMOJTE rastavljati

bateriju.

NEMOJTE držati

prijenosno računalo

u krilu ili na drugim

dijelovima tijela kako

biste izbjegli nelagodu

i ozljede do kojih može

doći zbog izloženosti

toplini.

NEMOJTE koristiti

prijenosno računalo u

prljavim i prašnjavim

okruženjima. NE

uključujte računalo u

slučaju istjecanja plina.

NE izlažite računalo

snažnim magnetskim i

električnim poljima.

NEMOJTE koristiti

računalo u blizini

tekućina, kiše i vlage.

NEMOJTE koristiti

modem za vrijeme

grmljavine.

NE dodirujte i ne

pritišćite zaslon računala.

Ne postavljajte male

predmete u blizinu

prijenosnog računala

koji bi mogli izgrepsti

računalo ili upasti u njega.

NE postavljajte računalo

na neravne i nestabilne

radne površine. U slučaju

oštećenja kućišta,

zatražite pomoć servisera.

NE postavljajte i ne

bacajte predmete na

prijenosno računalo te

nemojte u njega umetati

nkakva strana tijela.

Prije čišćenja isključite kabel za napajanje izmjeničnom strujom i

izvadite bateriju iz uređaja. Prijenosno računalo prebrišite čistom

celuloznom spužvom ili kožnom krpicom namočenom u otopinu

tople vode i blagog deterdženta, a zatim uklonite višak vlage

suhom krpom.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

SIGURNA TEMPERATURA:

Prijenosno računalo

smije se koristiti samo

pri temperaturama

okruženja od 5°C (41 °F)

do 35 °C (95 °F).

NEMOJTE nositi ni

prekrivati uključeno

prijenosno računalo

materijalima koji bi

mogli spriječiti protok

zraka, npr. torba.

NEMOJTE odlagati prijenosno računalo u komunalni otpad.

Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i

reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava

da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije

koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim

otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim

lokalnim propisima.

NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol

prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije

odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

NAZIVNI ULAZNI

NAPON: Nazivni napon

naveden je na natpisnoj

pločici s donje strane

računala i mora biti

jednak naponu strujnog

adaptera.

Pogrešno umetnuta

baterija može uzrokovati

eksploziju i oštetiti

prijenosno računalo.

NEMOJTE koristiti

oštećene kabele za

napajanje, oštećenu

dodatnu opremu i ostale

oštećene periferne

uređaje.

NEMOJTE koristiti

snažna otapala poput

razrjeđivača, benzola

i ostalih kemikalija na

uređaju i u njegovoj

blizini.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloMjere predostrožnosti pri prijenosu

Prije transporta isključite prijenosno računalo i odspojite sve

periferne uređaje da biste izbjegli oštećenje konektora. Da bi se

izbjeglo oštećenje površine tvrdog diska tijekom transporta, glava

tvrdog diska se nakon isključivanja napajanja uvlači. Iz tog razloga

ne biste smjeli prenositi uključeno prijenosno računalo. Zatvorite

zaslonsku ploču i provjerite je li sigurno zatvorena radi zaštite

tipkovnice i zaslona.

OPREZ! Površina prijenosnog računala se u slučaju nedovoljne

brige lako oštećuje. Nemojte strugati ni grepsti površine

prijenosnog računala.

Upozorenje o zvučnom tlaku

Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može oštetiti

sluh ili dovesti do njegova gubitka. Regulator za podešavanje

glasnoće i equalizera postavite u položaj prema drugim postavkama

izvan središnjeg položaja može povećati izlazni napon u slušalicama

pa tako i zvučni tlak.

Upozorenje o DC ventilatoru

Zapamtite da je DC ventilator pokretni dio koji može dovesti do

opasnosti, pazite da vam lopatice ne nanesu ozljede.

Podaci o adapteru

Ulazni napon : 100-240 Vac
Ulazna frekvencija: 50- 60Hz
Nazivna izlazna struja: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Nazivni izlazni napon: 19 Vdc

background image

10

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Zaštita prijenosnog računala

Nabavite torbu za prijenosno računalo da biste ga zaštitili od prašine,

vode, udaraca i ogrebotina.

Punjenje baterija

Ako za napajanje računala namjeravate koristiti baterije, potpuno

napunite baterije i pomoćne baterije prije odlaska na dulje

putovanje. Imajte na umu da strujni adapter puni baterije samo kada

je priključen u računalo i izmjeničnu naponsku mrežu. Baterije će se

dulje puniti ako se prijenosno računalo tijekom punjenja koristi.

Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Ako želite koristiti prijenosno računalo u zrakoplovu, obratite se

zračnom prijevozniku. Uporaba elektroničkih uređaja ograničena je

u većini zrakoplova. Većina zračnih prijevoznika zabranjuje korištenje

računala tijekom uzlijetanja i slijetanja zrakoplova.

OPREZ! U zračnim lukama postoje tri vrste zaštitnih uređaja:

rendgenski uređaji (za provjeru predmeta na pokretnim

trakama), detektori metala (za provjeru osoba koje prolaze kroz

sigurnosne točke) i ručni detektori metala (ručni uređaji koji

se koriste za provjeru osoba i predmeta). Prijenosno računalo

i diskete možete poslati kroz rendgenski uređaj u zračnoj luci.

Međutim, nije preporučeno slati prijenosno računalo i diskete

kroz detektore metala ni izlagati ih provjeri ručnim detektorima

metala.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

11

Priprema prijenosnog računala

U nastavku se donose kratke upute za rad s prijenosnim računalom.

Umetnite bateriju

Priključite adapter za izmjeničnu struju

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Otvaranje LCD zaslona

1. Palcem pažljivo podignite zaslonsku ploču.
2. Lagano namjestite zaslonsku ploču u udoban kut gledanja

pomičući je prema naprijed ili unatrag.

Uključivanje uređaja

1. Pritisnite tipku za uključivanje ispod LCD zaslona.
2. Svjetlinu LCD zaslona ugodite pritiskom na tipke [Fn]+[F5] ili

[Fn]+[F6].

background image

2

Poglavlje

2:

Upoznavanje s dijelovima

background image

1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Vrh uređaja

Tipkovnica se razlikuje ovisno o zemlji uporabe.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

15

Mikrofon (ugrađeni)

Ugrađeni mono mikrofon može se koristiti za video

konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio

snimke.

Kamera

Kamera

Ugrađena kamera omogućava snimanje snimaka ili video

zapisa. Može se koristiti sa video konferencijama i drugim

interaktivnim aplikacijama.

Indikator fotoaparata

Indikator kamere pokazuje kad se ugrađena kamera koristi.

Zaslonska ploča

Zaslonska ploča ima istu funkciju kao CRT monitor stolnog

računala. TFT LCD zaslon s aktivnom matricom koji se koristi

u prijenosnom računalu nudi izniman prikaz, kao u stolnih

računala. Za razliku od CRT monitora stolnih računala,

LCD zaslon nema zračenja i titranja tako da je ugodniji za

oči. Zaslonsku ploču čistite mekom krpicom bez dodatka

kemijskih sredstava (krpu eventualno namočite u običnu

vodu).

Tipke prečaci

Tipke prečaci omogućuje pokretanje često korištenih

programa samo jednim pritiskom na tipku. Pojedinosti

potražite u 3. poglavlju.

Glavni prekidač

Tipka za uključivanje omogućuje UKLJUČIVANJE i

ISKLJUČIVANJE prijenosnog računala i oporavak sa STD-a.

Prijenosno računalo uključujete i isključujete pritiskom

na tipku. Tipka za uključivanje aktivna je samo kada je

otvorena zaslonska ploča.

1

2

3

4

5

6

background image

1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Tipkovnica

Tipkovnica ima tipke u punoj veličini ugodnog hoda

(dubina do koje možete pritisnuti tipku) i osloncem za

dlanove ruku. Dostupne su i dvije funkcijske tipke sustava

Windows za lakšu navigaciju operacijskim sustavom

Windows.

Dodirna ploha i gumbi

Dodirna ploha s gumbima predstavlja pokazivački uređaj

koji ima iste funkcije kao i miš za stolna računala. Nakon

postavljanja programa za dodirnu plohu, dostupna je i

funkcija kotačića, kojom se upravlja softverski, za lakšu

navigaciju sustavom Windows i Webom.

Indikator stanja (Sprijeda)

Indikatori stanja označavaju različita hardverska i softverska

stanja. Pojedinosti o indikatorima potražite u 3. poglavlju.

7

8

9

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Donja strana

Donja se strana računala može razlikovati ovisno o modelu.

Veličina baterija razlikuje se ovisno o modelu.

UPOZORENJE! Donja strana prijenosnog računala može postati

veoma vruća. Pažljivo rukujte uključenim računalom i računalom

koje je nedavno bilo u upotrebi. Visoke temperature uobičajene

su tijekom punjenja i rada računala. Ne postavljajte računalo

na mekane površine, poput kreveta i kauča, koje bi mogle

blokirati ventilacijske otvore. NEMOJTE DRŽATI PRIJENOSNO

RAČUNALO U KRILU I NA DRUGIM DIJELOVIMA TIJELA KAKO

BISTE IZBJEGLI OZLJEDE IZAZVANE TOPLINOM.

background image

1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Baterija

Baterija se automatski puni kad je prijenosno računalo

priključeno na izmjenično napajanje i održava prijenosnog

računalo uključenim kad je isključeno iz električne mreže.

Na taj se način računalo može koristiti dok ga premještate

s jednog na drugo mjesto. Kapacitet baterije ovisi o načinu

korištenja i tehničkim značajkama prijenosnog računala.

Baterija se ne smije rastavljati i mora se nabaviti kao

jedinstvena jedinica.

Opružna brava odjeljka za baterije

Opružna brava odjeljka za baterije

Opružna brava osigurava baterije u odjeljku. Brava će se

automatski zaključati nakon umetanja baterija. Da biste

izvadili baterije, namjestite bravu u otključani položaj.

Odjeljak za tvrdi disk

Tvrdi disk je učvršćen u odjeljku. Informacije o nadogradnji

tvrdog diska svog prijenosnog računala zatražite od

ovlaštenog servisera ili prodavača od kojeg ste kupili

računalo. Maksimalnu kompatibilnost i pouzdanost osigurat

ćete isključivo kupnjom tvrdih diskova kod ovlaštenih

zastupnika ovog prijenosnog računala.

Odjeljak za memoriju (RAM)

Odjeljak za memoriju nudi mogućnost proširenja

dodatnom memorijom. Dodatna memorija povećava

performanse aplikacije smanjenjem pristupa tvrdom disku.

BIOS automatski otkriva količinu raspoložive memorije u

sustavu te na temelju toga tijekom postupka samotestiranja

prilikom uključivanja (POST) konfigurira CMOS. Nakon

ugradnje memorije ne trebate postavljati hardver i softver

(uključujući BIOS). Informacije o nadogradnji memorije

svog prijenosnog računala zatražite od ovlaštenog servisera

ili prodavača od kojeg ste kupili računalo. Maksimalnu

kompatibilnost i pouzdanost osigurat ćete isključivo

kupnjom modula za proširenje kod ovlaštenih zastupnika

ovog prijenosnog računala.

2

3

4

1

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Desna strana

2

4

7 8

3

5 6

1

1

2

3

Izlazni priključak za slušalice

Priključak za stereo slušalice (1/8 inča) služi za povezivanje

izlaznih audiosignala prijenosnog računala na pojačane

zvučnike ili slušalice. Korištenje ovog priključka automatski

onemogućuje ugrađene zvučnike.

Priključak SPDIF izlaza

Ovaj priključak omogućuje povezivanje na uređaje koji

podržavaju SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) za izlaz

digitalnih audiosignala. Uz pomoć ove značajke pretvorite

prijenosno računalo u hi-fi kućni sustav zabave.

Ulazni priključak za mikrofon

Ulazni priključak za mikrofon

Priključak za mono mikrofon (1/8 inča) služi za priključivanje

vanjskog mikrofona na računalo ili za povezivanje

kabela za prijenos izlaznih signala audiouređaja.

Priključivanjem opreme na ovu utičnicu automatski se

onemogućuje ugrađeni mikrofon. Ovu značajku koristite za

videokonferencije, razgovore ili snimanje zvučnih zapisa.

SB priključak (3.0)

USB (en. Universal Serial Bus – univerzalna serijska sabirnica)

priključak kompatibilan je s USB 3.0, USB 2.0 ili USB 1.1

uređajima poput tipkovnica, pokazivačkih uređaja, kamera,

tvrdih diskova, pisača oi skenera povezanih u seriju 4.8

Gbita/s (USB 3.0), 480 Mbita/s (USB 2.0) i 12 Mbita/s (USB

1.1). USB omogućuje istovremen rad mnogih uređaja na

jednom računalu, kod kojeg neki periferni uređaji imaju

ulogu dodatnih priključnica ili čvorišta. USB podržava brzu

izmjenu uređaja tako da se većina perifernih uređaja može

priključivati i odvajati bez ponovnog pokretanja računala.

Co

m

bo

background image

0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

4

5

6

Optički pogon

Različiti modeli prijenosnog računala imaju različite vrste

optičkih pogona. Optički pogon prijenosnog računala

može podržavati kompaktne diskove (CD) i/ili digitalne

videodiskove (DVD) te mnoge diskove s mogućnošću

snimanja (R) i višekratnog snimanja (RW). Pojedinosti za

svaki model potražite u tehničkim karakteristikama.

Elektroničko otvaranje optičkog pogona

Funkcija otvaranja optičkog pogona raspolaže

elektroničkim gumbom za otvaranje ladice. Ladicu optičkog

pogona možete otvoriti putem softverskog programa ili

tako da desnom tipkom miša kliknete na optički disk u

mapi “Computer” (Računalo) operativnog sustava Windows.

Gumb za otvaranje optičkog pogona u hitnim

slučajevima (položaj varira ovisno o modelu)

Gumb za otvaranje u hitnim slučajevima služi za otvaranje

ladice optičkog pogona u slučaju neispravnosti gumba

za elektroničko otvaranje ladice. Nemojte koristiti ovu

značajku kao zamjenu za elektroničko otvaranje ladice.

7

Ulaz za istosmjerno napajanje

Priloženi strujni adapter pretvara izmjenični napon u

istosmjerni koji se koristi s ovom utičnicom. Putem ove

utičnice napaja se prijenosno računalo i puni interna

baterija računala.Kako biste izbjegli oštećenja prijenosnog

računala i baterije, uvijek koristite priloženi strujni adapter.

POZOR: ADAPTER ZA VRIJEME UPORABE MOŽE POSTATI

TOPAO ILI VEOMA VRUĆ. NE PREKRIVAJTE ADAPTER I DRŽITE

GA PODALJE OD TIJELA.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Lijeva strana

Priključak za Kensington® lokot

Priključak za Kensington® lokot omogućuje zaštitu

prijenosnog računala uz pomoć sigurnosnih proizvoda

kompatibilnih sa sustavom Kensington®. Ti proizvodi

obično obuhvaćaju metalni kabel i lokot kojima se sprečava

pomicanje prijenosnog računala od fiksnog predmeta.

Također mogu obuhvaćati detektor pokreta koji u slučaju

pomicanja prijenosnog računala aktivira zvučni alarm.

1

2

Utičnica za bas zvučnik (na određenim modelima)

Utičnica za bas zvučnik koristi se za povezivanje bas

zvučnika koji dolazi SAMO s vašim prijenosnim računalom.

Bas zvučnik vam omogućuje zadivljujući zvuk basova (niske

frekvencije) u vašim multimedijskim aplikacijama.

NEMOJTE priključivati drugi uređaj na ovu utičnicu. U

protivnom možete oštetiti utičnicu za bas zvučnik ili

prijenosno računalo.

Izlaz za monitor

15-pinski D-sub priključak za monitor podržava standardne

VGA-kompatibilne uređaje poput monitora ili projektora za

prikaz na većim eksternim zaslonskim uređajima.

4

5

1

3

2

6

7

8

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

5

6

Ventilator

Ovisno o graničnim postavkama temperature, ventilator

odvodi višak topline iz računala.

VAŽNO! Ne blokirajte ventilacijske otvore knjigama,

papirima, odjećom, kabelima i drugim predmetima da ne bi

došlo do pregrijavanja računala.

Priključak za LAN mrežu

RJ-45 LAN priključak s osam pinova veći je od RJ-11

modemskog priključka i podržava standardni Ethernet

kabel za povezivanje na lokalnu mrežu. Ugrađeni konektor

omogućuje pouzdan rad bez dodatnih adaptera.

HDMI

HDMI priključak

HDMI (High-Definition Multimedia Inter face) je

nekomprimirano digitalno audio/video sučelje između

bilo kojeg izvora audio/video signala, poput prijamnika za

kabelsku televiziju, DVD playera i A/V prijamnika, te uređaja

za reprodukciju audio/video sadržaja, kao što je digitalna

televizija (DTV). Podržava standardni, poboljšani i HD video,

kao i višekanalni digitalni audio putem jednog kabela. Prenosi

sve ATSC HDTV standarde i podržava 8-kanalni digitalni audio,

nudeći propusnost za buduće nadogradnje ili zahtjeve.

SB priključak (3.0)

USB priključak (3.0)

USB punjenje+ (na odabranim modelima)

Omogućuje vam punjenje mobilnih uređaja ili digitalnih

audio playera dok je prijenosno računalo u stanju mirovanja,

hibernacije ili isključivanje.

7

4

3

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloStražnja strana

Baterija

Baterija se automatski puni kad je prijenosno računalo

priključeno na izmjenično napajanje i održava prijenosnog

računalo uključenim kad je isključeno iz električne mreže.

Na taj se način računalo može koristiti dok ga premještate

s jednog na drugo mjesto. Kapacitet baterije ovisi o načinu

korištenja i tehničkim značajkama prijenosnog računala.

Baterija se ne smije rastavljati i mora se nabaviti kao

jedinstvena jedinica.

1

Prednja strana

Utor za flash memorijsku karticu

Za korištenje memorijskih kartica iz uređaja kao što su

digitalne kamere, MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici,

obično je potrebo nabaviti čitač vanjskih memorijskih

kartica. Međutim, u ovo prijenosno računalo ugrađen je

čitač memorijskih kartica velike brzine koji može čitati i

zapisivati na mnoge flash memorijske kartice.

1

1

1

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Priključivanje bas zvučnika

Bas zvučnik koji dolazi s prijenosnim računalom kompaktne

je veličine i alko se prenosi. Samo priključite bas zvučnik na

predviđenu utičnicu za bas zvučnik na prijenosnom računalu i

uživajte u zadivljujućem zvukovima bas zvučnika u multimedijskim

aplikacijama.

NEMOJTE forsirati i priključivati ovaj namjenski bas zvučnik ni na

koje druge utičnice za zvuk osim onih koje su predviđene za bas

zvučnik u korisničkom priručniku. U protivnom možete oštetiti

bas zvučnik ili utičnicu za bas zvučnik.

background image

3

Poglavlje

3:

Početak rada

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Napajanje

Napajanje izmjeničnom strujom

Napajanje prijenosnog računala sastoji se iz dva dijela – strujnog

adaptera i baterije. Strujni adapter pretvara izmjenični napon iz

zidne utičnice u istosmjerni napon potreban prijenosnom računalu.

Uz prijenosno računalo isporučuje se univerzalni AC/DC adapter. To

znači da kabel za napajanje možete priključiti u bilo koju 100 V-120

V ili 220 V- 240 V utičnicu bez potrebe za ugađanjem prekidača ili

korištenjem pretvornika. U nekim zemljama adapter može služiti

za priključivanje američkog standardnog kabela za napajanje

izmjeničnom strujom na utičnice drugačijeg standarda. Većina

hotela ima univerzalne utičnice koje podržavaju različite napone i

vrste kabela za napajanje. Kada u inozemstvo nosite strujni adapter,

potražite savjet iskusnog putnika o naponu koji se koristi u toj zemlji.

Možete kupiti putne komplete za prijenosna računala koji

sadržavaju strujne i modemske adaptere za gotovo sve zemlje.

UPOZORENJE! NEMOJTE priključivati kabel za napajanje

izmjeničnom strujom u izmjeničnu utičnicu prije nego što

priključite istosmjerni priključak u prijenosno računalo. To može

oštetiti AC/DC adapter.

Smještaj ulaza za napajanje ovisi o modelu. Pogledajte

prethodno poglavlje kako biste našli priključak za LAN.

1

3

110V-220V

2

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloVAŽNO! Korištenje drugih adaptera s ovim prijenosnim

računalom, kao i korištenje adaptera isporučenog uz ovo

računalo za napajanje drugih električnih uređaja može rezultirati

oštećenjima. Ako iz AC/DC adaptera izlazi dim, osjeti se miris

izgaranja ili je uređaj ekstremno vruć, odnesite adapter u

ovlašteni servis. Ako sumnjate da je AC/DC adapter oštećen,

odnesite ga u ovlašteni servis. Neispravnim AC/DC adapterom

možete oštetiti bateriju i prijenosno računalo.

Ovisno o geografskom području, utikač kabela za napajanje

prijenosnog prijenosno može imati dva ili tri metalna kontakta.

Ako utikač ima tri metalna kontakta, morate ga priključiti u

uzemljenu izmjeničnu utičnicu ili upotrijebite pravilno uzemljen

adapter kako biste osigurali ispravan rad računala.

UPOZORENJE! ADAPTER ZA VRIJEME UPORABE MOŽE POSTATI

TOPAO ILI VEOMA VRUĆ. NE PREKRIVAJTE ADAPTER I DRŽITE GA

PODALJE OD TIJELA.

Kada se prijenosno računalo ne koristi, iskopčajte strujni adapter

iz utičnice ili isključite prekidač na utičnici kako biste smanjili

potrošnju energije.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

VAŽNO! Ne pokušavajte vaditi bateriju dok je prijenosno

računalo uključeno kako biste izbjegli gubitak podataka na

kojima radite.

Umetanje baterije:

Napajanje putem baterije

Prijenosno računalo koristi odvojivu bateriju. Baterija se sastoji od

niza spojenih baterijskih ćelija. Potpuno napunjena baterija traje

nekoliko sati, što se može dodatno produljiti putem značajki uštede

energije u postavkama BIOS-a. U prodavaonicama prijenosnih

računala moguće je nabaviti i dodatne baterije.

Umetanje i vađenje baterije

Prilikom isporuke, baterija može ali ne mora biti umetnuta u

računalo. Ako baterija nije umetnuta u prijenosno računalo,

postupite na sljedeći način.

1

2

1

2

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloVAŽNO! Da biste izbjegli oštećenja prijenosnog računala,

koristite samo baterije i strujne adaptere isporučene s ovim

prijenosnim računalom ili one koje su proizvođač ili dobavljač

odobrili za uporabu s ovim modelom računala.

Vađenje baterije:

UPOZORENJE! Iz sigurnosnih razloga, NE bacajte bateriju u vatru,

NEMOJTE praviti kratki spoj na kontaktima baterije i NEMOJTE

rastavljati bateriju. U slučaju neispravnog rada ili oštećenja

baterija izazvanih udarcima, isključite prijenosno računalo i

obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Briga o bateriji

Baterija prijenosnog računala, kao sve druge punjive baterije, ima

ograničen broj punjenja. Korisni vijek trajanja baterije ovisit će o

temperaturi i vlažnosti okruženja te načinu korištenja prijenosnog

računala. Bateriju je preporučeno koristiti pri rasponu temperatura

od 5 ˚C do 35 ˚C (41 ˚F do 95 ˚F). Ne zaboravite da je unutarnja

temperatura prijenosnog računala viša od temperature okruženja.

Rad pri temperaturama izvan navedenog raspona skraćuje vijek

trajanja baterije. U svakom slučaju, vijek trajanja baterije s vremenom

se smanjuje te ćete trebati nabaviti novu bateriju od ovlaštenog

dobavljača prijenosnog računala. Budući da baterije imaju određeni

rok uporabe, nije preporučeno kupovati dodatne baterije.

1

2

1

2

background image

0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

VAŽNO! Da biste zaštitili tvrdi disk, uvijek pričekajte 5 sekundi

prije no što nakon što ste ga ISKLJUČILI ponovo UKLJUČITE

prijenosno računalo.

UPOZORENJE! NEMOJTE nositi ni prekrivati uključeno prijenosno

računalo materijalima koji bi mogli spriječiti protok zraka, npr.

torba.

Prije podizanja sustava, zaslonska ploča titra kad se uključi

napajanje. To je uobičajeni postupak provjere prijenosnog

računala i ne označava problem sa zaslonom.

Uključivanje prijenosnog računala

Nakon uključivanja prijenosnog računala na zaslonu se pojavljuje

poruka da je računalo uključeno. Po potrebi možete ugoditi svjetlinu

korištenjem tipaka prečaca. Ako želite postaviti ili promijeniti

konfiguraciju, nakon podizanja sustava pritisnite tipku [F2] da biste

pristupili postavkama BIOS-a. Ako, nakon što se prikaže zaslon

dobrodošlice, pritisnete [Tab], na zaslonu se prikazuju standardni

podaci o podizanju sustava poput inačice BIOS-a. Pritiskom na [ESC]

prikazuje se izbornik pokretanja sustava s nizom mogućnosti koje

možete pokrenuti s dostupnih pogonskih jedinica.

Samotestiranje prilikom uključivanja (POST)

Nakon uključivanja prijenosnog računala pokreće se niz softverskih

dijagnostičkih provjera koje se nazivaju samotestiranje prilikom

uključivanja (en. Power-On Self Test - POST). Softver koji upravlja

POST-om instaliran je kao trajan dio arhitekture prijenosnog

računala. POST sadrži zapis hardverske konfiguracije prijenosnog

računala, koja se koristi za dijagnostičku provjeru sustava. Taj se zapis

stvara u programu za instalaciju BIOS-a. Ako POST otkrije razliku

između zapisa i postojećeg hardvera, na zaslonu se pojavljuje poruka

koja Vas upozorava da uklonite sukob pokretanjem instalacije BIOS-a.

Zapis će, po primitku prijenosnog računala, u većini slučajeva biti

ispravan. Po završetku provjere, na zaslonu se može pojaviti poruka

“No operating system found” (Operacijski sustav nije pronađen), ako

operacijski sustav nije predinstaliran na tvrdi disk. To znači da je tvrdi

disk otkriven i spreman za instalaciju novog operacijskog sustava.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

VAŽNO! Ako se i nakon pokretanja uslužnog programa

za provjeru diska pojavljuju poruke upozorenja, odnesite

prijenosno računalo u servis. Daljnja uporaba računala može

rezultirati gubitkom podataka.

Tehnologija samonadzora i izvješćivanja

Funkcija S.M.A.R.T. (en. Self

Monitoring and Reporting

Technology) provjerava tvrdi disk

za vrijeme POST dijagnostike te u

slučaju potrebe za servisiranjem

tvrdog diska aktivira poruku

upozorenja. Ako se za vrijeme

pokretanja sustava pojavi kritično

upozorenje o tvrdom disku,

odmah napravite sigurnosnu

kopiju podataka i pokrenite

program za provjeru diska u

sustavu Windows. Pokretanje

programa za provjeru diska u

sustavu Windows: Kliknite Start

> odaberite Computer (Računalo) > desnom tipkom miša kliknite

ikonu tvrdog diska > odaberite Properties (Svojstva) > kliknite

karticu Tools (Alati) > kliknite Check Now (Provjeri sada) > kliknite

Start. Za detaljnije skeniranje i popravak također možete odabrati

značajku “Scan ... sectors” (Pretraži… sektore), ali taj će postupak biti

znatno sporiji.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Sustav će Vas upozoriti kad baterija postane slaba. Ako

zanemarite upozorenje o slaboj bateriji, prijenosno računalo će s

vremenom ući u način rada sa smanjenom potrošnjom energije

(Windows po zadanom koristi STR).

Prikazane snimke zaslona dane su samo kao primjer i mogu se

razlikovati od prikaza koje vidite u svom sustavu.

Provjera napunjenosti baterije

Baterijski sustav sadrži standard Smart Battery u okruženju sustava

Windows koji omogućuje točno izvješćivanje o preostalom

kapacitetu baterije. Potpuno napunjene baterije omogućuju

nekoliko sati besprijekornog rada prijenosnog računala. Međutim,

stvarno vrijeme podrške može varirati ovisno o načinu korištenja

značajki uštede energije, Vašim radnim navikama, CPU jedinici,

veličini memorije i veličini zaslona.

Pokazivač iznad ikone baterije bez strujnog adaptera.

Pokazivač iznad ikone baterije sa

strujnim adapterom.

Desni klik na ikonu baterije

Lijevi klik na ikonu baterije

UPOZORENJE! Suspend-to-RAM (STR) ne traje dugo ako

je baterija istrošena. Suspend-to-Disk (STD) nije isto što i

isključivanje napajanja. STD zahtijeva nisku razinu napajanja i

isključuje se ako se baterija potpuno istroši ili kada uopće nema

napajanja (npr. ako uklonite i strujni adapter i baterije).

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloUPOZORENJE! NE ostavljajte bateriju ispražnjenu. Baterija će se

tijekom vremena isprazniti. Ako ne koristite bateriju, napunite je

svaka tri mjeseca da biste produljili njezin kapacitet oporavka. U

suprotnom se baterija u budućnosti ne mora napuniti.

Punjenje baterije prestaje u slučaju previsoke temperature ili

previsokog napona baterije.

Punjenje baterija

Prije korištenja prijenosnog računala na putu morate napuniti

baterije. Baterije se počinju puniti čim priključite prijenosno računalo

na vanjski izvor napajanja putem strujnog adaptera. Potpuno

napunite baterije prije prve uporabe računala. Prije isključivanja

prijenosnog računala s vanjskog izvora napajanja, baterije moraju

biti potpuno napunjene. Ako je prijenosno računalo isključeno,

baterije će se potpuno napuniti nakon nekoliko sati. Kod uključenog

računala punjenje može potrajati dvaput duže. Kada su baterije

potpuno napunjene, indikator stanja baterije na prijenosnom

računalu se isključuje.

Baterija se počinje puniti kada preostali kapacitet baterije

padne ispod 95%. Time se sprečava učestalo punjenje baterije.

Smanjenjem broja punjenja produljuje se vijek trajanja baterije.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

VAŽNO! Da biste zaštitili tvrdi disk, uvijek pričekajte 5 sekundi

prije no što, nakon što ste ga ISKLJUČILI, ponovo UKLJUČITE

prijenosno računalo.

Mogućnosti napajanja

Glavni prekidač uključuje i

isključuje prijenosno računalo

te aktivira stanje mirovanja

ili hibernaciju računala. Za

postavljanje funkcija glavnog

prekidača u sustavu Windows

odaberite Control Panel > “Power

Options” (Upravljačka ploča >

Mogućnosti napajanja).
Za druge mogućnosti, kao što su “Switch User (Promjeni korisnika),

Restart (Ponovo pokreni), Sleep (Mirovanje) ili Shut Down (Isključi)”,

kliknite strelicu pored ikone lokota.

Ponovno pokretanje sustava

Nakon što izvršite promjene operacijskog sustava, možda ćete

trebati ponovo pokrenuti sustav. Tijekom instalacijskog procesa

pojavit će se dijaloški okvir za ponovno pokretanje sustava. Da

biste sustav ponovo pokrenuli ručno, odaberite Restart (ponovo

pokreni).

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Isključivanje u nuždi

Ako se operacijski sustav prijenosnog računala ne može ispravno

isključiti ili ponovo pokrenuti, računalo možete isključiti na još dva

načina.

• Držite pritisnutu tipku

dulje

od 4 sekunde.

VAŽNO! Nemojte pritiskati tipku za isključivanje u nuždi za

vrijeme zapisivanja podataka jer to može rezultirati gubitkom ili

uništenjem podataka.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Stanje mirovanja i hibernacija

Postavke upravljanja napajanjem

ugađate odabirom Windows >

Control Panel (Upravljačka ploča)

> Power Options (Mogućnosti

napajanja). U izborniku System

Settings (Postavke sustava) možete

odabrati funkcije “Sleep/Hibernate”

(Mirovanje/hibernacija) ili “Shut

Down” (Isključivanje) za zatvaranje

zaslonske ploče ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje računala.

Značajke “Sleep” (Mirovanje) i “Hibernate” (Hibernacija) isključuju neke

komponente računala radi uštede energije kada se prijenosno računalo ne

koristi. Kada nastavite s radom, na zaslonu se pojavljuje ono što ste zadnje

radili, kao da nikada niste ni prestali (npr. stranica pomjerena prema dolje ili

djelomice napisana poruka e-pošte). Značajka “Shut Down” (Isključivanje)

zatvara sve programe i pita Vas želite li spremiti eventualne promjene u

dokumentima.

Načini upravljanja napajanjem

Prijenosno računalo ima niz značajki za automatsku ili prilagođenu uštedu

energije uz pomoć kojim možete produljiti vijek trajanja baterije i smanjiti

ukupan trošak vlasništva nad računalom. Nekima od tih značajki možete

upravljati putem izbornika Power (napajanje) u postavkama BIOS-a.

Postavke ACPI upravljanja napajanjem ugađate u operacijskom sustavu.

Značajke upravljanja energijom namijenjene su za maksimalnu uštedu

energije i to tako da dijelove računala prebacuju u način rada s niskom

potrošnjom energije što je češće moguće, ali uz mogućnost uspostavljanja

potpune funkcionalnosti na zahtjev korisnika.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloStanje mirovanja ima istu funkciju

kao značajka Suspend-to-RAM

(STR). Ta funkcija sprema trenutačne

podatke i stanje u RAM memoriju

te isključuje mnoge komponente

računala. RAM je promjenjiva

memorija i treba napajanje za

čuvanje (osvježavanje) podataka. Da

biste vidjeli tu mogućnost, kliknite

tipku Windows i strelicu pored ikone lokota. Taj način rada možete aktivirati

i tipkovnim prečacem [Fn F1]. Vratite se u prethodni način rada pritiskom

na bilo koju tipku na tipkovnici, osim [Fn]. (NAPOMENA: Indikator napajanja

trepće u ovom načinu rada.)

Hibernacija ima istu funkciju kao značajka Suspend-to-Disk (STD)

te sprema trenutačne podatke i stanje na tvrdi disk. Na taj se način

izbjegava povremeno osvježavanje RAM-a čime se značajno, ali ne

i u potpunosti, smanjuje potrošnja energije budući da je napajanje

potrebno za neke komponente poput LAN-a. Računalo u stanju

hibernacije štedi više energije nego u stanju mirovanja. Da biste

vidjeli tu mogućnost, kliknite tipku Windows i strelicu pored

ikone lokota. Vratite se u prethodni način rada pritiskom na tipku

za uključivanje i isključivanje. (NAPOMENA: Indikator napajanja je

isključen u ovom načinu rada.)

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Sustav upravljanja toplinom

Tri su načina za upravljanje toplinskim stanjem prijenosnog

računala. Te načine ne može konfigurirati sam korisnik, ali bi trebao

biti s njima upoznat u slučaju da prijenosno računalo dospije u neko

od tih stanja. Sljedeće temperature označavaju temperaturu kućišta

(ne CPU jedinice).

• Kada temperatura dosegne gornju sigurnosnu granicu, ventilator se

uključuje i pokreće se aktivno hlađenje.

• Kada temperatura prijeđe gornju sigurnosnu granicu, CPU smanjuje

brzinu radi pasivnog hlađenja.

• Kada temperatura prijeđe maksimalno dopuštenu gornju sigurnosnu

granicu, sustav se isključuje i uključuje se kritično hlađenje.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloDok se položaj tipkovnih prečaca na funkcijskim tipkama može

razlikovati ovisno o modelu, njihova je funkcija jednaka. Slijedite

ikone, a ne funkcijske tipke.

Posebne funkcije tipkovnice

Obojani tipkovni prečaci (na određenim modelima)

U nastavku se opisuju obojani tipkovni prečaci na tipkovnici

prijenosnog računala. Obojane naredbe možete aktivirati tako što

ćete prvo pritisnuti i držati funkcijsku tipku, a nakon toga pritisnite

tipku s obojanom naredbom.

Simbol “Z

Z

” (F1): Prijenosno računalo odlazi u stanje

pripravnosti (ovisno o odabranim postavkama tipke za

mirovanje u izborniku upravljanja energijom, računalo

odlazi u stanje mirovanja ili hibernacije).
Radijski toranj (F2): Samo za bežične modele računala:

Uključivanje i isključivanje interne bežične LAN ili

Bluetooth (na određenim modelima) veze putem

zaslonskog prikaza. Kad je omogućen, svijetli povezani

indikator bežičnog rada. Za korištenje bežične LAN ili

Bluetooth mreže potrebno je postaviti sustav Windows.
Simbol punog sunca (F5): DSmanjenje svjetline zaslona.

Simbol praznog sunca (F6): Povećanje svjetline zaslona.

Ikone LCD (F7): Uključivanje i isključivanje zaslonske

ploče. (Na određenim modelima; rasteže područje

prikaza na cijeli zaslon kad se koristi niska razlučivost.)

background image

0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Ikone LCD-a/monitora (F8)

: Prebacivanje između

LCD zaslona prijenosnog računala i vanjskog monitora

sljedećim redoslijedom: LCD zaslon prijenosnog

računala-> vanjski monitor -> oba zaslonska uređaja. (Ta

funkcija ne podržava rad sa 256 boja. U izborniku Display

Property Settings (Svojstva prikaza) odaberite High Color

(Mnogo boja).)

NAPOMENA: Vanjski monitor morate

priključiti „prije“ pokretanja sustava.

Prekrižena dodirna ploha (F9): Određuje da li je

ugrađena dodirna ploha ZAKLJUČANA (deaktivirana) ili

OTKLJUČANA (aktivirana). Deaktiviranjem dodirne plohe

ćete onemogućiti nehotično pomicanje pokazivača za

vrijeme pisanja teksta i najbolje se koristi s vanjskim

pokazivačkim uređajem poput miša. NAPOMENA:

Između gumba dodirne plohe na određenim modelima

računala nalazi se indikator koji svijetli kad je dodirna

ploha OTKLJUČANA (aktivirana) i ne svijetli kada je

dodirna ploha ZAKLJUČANA (deaktivirana).

Ikone zvučnika (F10): Uključivanje i isključivanje

zvučnika (samo u sustavu Windows).
Ikona smanjenja glasnoće zvučnika (F11):

Smanjenje glasnoće zvučnika (samo u sustavu Windows).
Ikona povećanja glasnoće zvučnika (F12):

Povećanje glasnoće zvučnika (samo u sustavu Windows).

Num Lk (Ins): Uključivanje i isključivanje numeričke

tipkovnice. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice

za unos brojeva.

(na odabranim modelima)

Scr Lk (Del): Uključivanje i isključivanje značajke “Scroll

Lock”. Omogućuje korištenje većeg dijela tipkovnice za

navigaciju ćelijama.

(na odabranim modelima)

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Fn+C: Uključivanje i isključivanje funkcije “Splendid

Video Intelligent Technology”. Ovaj prečac omogućuje

odabir različitih načina poboljšanja boja na zaslonu radi

ugađanja kontrasta, svjetline, nijanse kože i zasićenosti

boje crvenom, zelenom i plavom. Trenutačni način rada

prikazan je na zaslonu (OSD).
Fn+V: Uključivanje/isključivanje programa “Life Frame”.

Na nekim modelima ova funkcija će biti dostupna samo kad

aktivirate fotoaparat.

Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Ova tipka

uključuje i isključuje različite načine upravljanja

energijom. Načini upravljanja energijom kontroliraju

mnoge aspekte prijenosnog računala u svrhu ostvarenja

maksimalnog učinka uz minimalnu potrošnju baterije.

Uključivanje i isključivanje strujnog adaptera automatski

prebacuje sustav s napajanja izmjeničnom strujom na

napajanje putem baterije. Trenutačni način rada prikazan

je na zaslonu (OSD).

Fn+A (na odabranim modelima):

Uključivanje/isključivanje svjetlosnog senzora.

Fn+Enter (proširena tipkovnica): Uključivanje i

isključivanje Windows “kalkulatora”.

(na odabranim

modelima)

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Tipka s logotipom Windows aktivira izbornik Start

smješten u lijevom donjem kutu radne površine sustava

Windows.
Druga tipka, koja izgleda kao izbornik sustava Windows

s malim pokazivačem, aktivira izbornik svojstava i ima

jednaku funkciju kao i pritisak desnom tipkom miša na

neki objekt u sustavu Windows.

Microsoft Windows tipke

Na tipkovnici se nalaze dvije posebne Windows tipke, opisane u

nastavku.

Proširena tipkovnica (na izabranim modelima)

Proširena tipkovnica

dostupna je na

određenim modelima.

Proširena tipkovnica

sadrži numeričku

tipkovnicu za

jednostavan unos

brojeva. Uz pomoć

[Num Lk / Scr Lk]

odaberite želite li

proširenu tipkovnicu

koristiti kao brojeve

ili kao strelice smjera.

Strelice smjera služe za

kretanje među poljima i ćelijama, poput onih u proračunskoj tablici

ili tablicama.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloMultimedijske tipke

Multimedijske tipke omogućuju prikladno upravljanje

multimedijskim aplikacijama. U nastavku je opisano značenje svake

multimedijske tipke na prijenosnom računalu.

Funkcijama CD-a upravljate istovremenim pritiskom na tipku [Fn]

i tipke sa strelicama.

Na određenim modelima prijenosnih računala neke upravljačke

funkcije mogu biti blokirane.

Reprodukcija/pauza CD-a

Kad je reprodukcija CD-a zaustavljena: pokretanje

reprodukcije CD-a.

Za vrijeme reprodukcije CD-a: pauziranje reprodukcije

CD-a.

Zaustavljanje CD-a

Za vreme zaustavljanja CD-a: Izbacuje CD trej.

Pomak CD-a na prethodni zapis (unatrag)

Za vrijeme reprodukcije CD-a: pomak na previous

(prethodni) audiozapis/odlomak filma.

Pomak CD-a na sljedeći zapis (brzo naprijed)

Za vrijeme reprodukcije CD-a: pomak na next (sljedeći)

audiozapis/odlomak filma.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Prekidači

Prekidači i indikatori stanja

Glavni prekidač

Glavni prekidač uključuje i isključuje prijenosno računalo te

aktivira stanje mirovanja ili hibernaciju računala. Za postavljanje

funkcija glavnog prekidača odaberite Upravljačka ploča sustava

Windows > Mogućnosti napajanja.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Indikatori stanja

Indikator stanja mirovanja

Indikator stanja mirovanja trepće kada je računalo u stanju

mirovanja (Suspend-to-RAM). Indikator se isključuje u slučaju

isključenja prijenosnog računala ili kad se računalo nalazi u

stanju hibernacije (Suspend-to-Disk).

Indikator punjenja baterije (dvije-boje)

Dvobojni indikator punjenja baterije prikazuje status kapaciteta

baterije:

Zelena svijetli: Kapacitet baterije je između 95% i 100%

(izmjenična struja).

Narančasta svijetli: Kapacitet baterije je niži od 95% (izmjenična

struja).

Narančasta trepće: Kapacitet baterije je niži od 10% (bez

izmjenične struje).

Isključeno: Kapacitet baterije je između 10% i 100% (bez

izmjenične struje).

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Indikator aktivnosti pogonske jedinice

Označava da prijenosno računalo pristupa jednom ili više uređaja

za pohranu, poput tvrdog diska. Lampica trepće proporcionalno

vremenu pristupa.

Bluetooth / Indikator bežičnog rada

Ovo se odnosi samo na modele sa unutrašnjim Bluetoothom

(BT) i ugrađenom bežičnim lokalnom mrežom. Ovaj indikator će

se upaliti kad se aktivira funkcija ugrađenog Bluetooth-a (BT) na

prijenosnom računalu. Indikator svijetli kad je ugrađena bežična

LAN i/ili Bluetooth mreža aktivna. (Potrebno je postaviti sustav

Windows.)

Indikator velikih slova

Svijetli kako bi označio da je omogućen unos samo velikih

slova [Num Lk]. Ta značajka omogućuje pisanje nekih slova na

tipkovnici samo kao velikih slova (npr. A, B, C). Kada je indikator

isključen, upisuju se samo mala slova (npr. a, b, c).

background image

Korištenje tipke za brzi pristup

S tipkom za brzi pristup pritisnite gumb za brzu aktivaciju unaprijed

postavljene funkcije tipke za brzi pristup.

Istodobno možete konfigurirati samo jednu funkciju tipke za

brzi pristup.

Korištenje tipke za brzi pristup po prvi put

Kada po prvi put pritisnete tipku za brzi pristup, pojavit će se zaslon

dobrodošlice koji će vam pomoći u konfiguriranju funkcija tipke za

brzi pristup.
Kako biste koristili tipku za brzi pristup po prvi put:
1. Pritisnite tipku za brzi pristup na suprotnoj strani od gumba za

uključivanje.

background image

3. Na zaslonu postavki kliknite na bilo koju ikonu, konfigurirajte

postavke, i zatim kliknite na Primijeni.

Kliknite na strelice za pretraživanje funkcija tipke za brzi pristup

koje možete konfigururati.

2. Na zaslonu dobrodošlice kliknite na Postavke za pokretanje

zaslona postavki.

background image

Možete konfigurirati sljedeće funkcije tipke za brzi pristup:

Funkcija

Opis

Regulator jačine zvuka
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka ili aktivira

utišavanje.

Brzo pokretanje aplikacija
Brzo pokreće često korištene aplikacije ili uredske

datoteke.

Brzo pokretanje interneta
Brzo pokreće omiljene internetske stranice.

Sjajne unaprijed podešene postavke
Omogućuju izbor između šest unaprijed postavljenih

zaslona u boji.
Video magija
Brzo pokreće funkciju Video magija za reprodukciju i

uređivanje video zapisa te pretvaranje formata.
Tajmer za odbrojavanje
Brzo pokreće tajmer za odbrojavanje za spavanje,

isključivanje ili hibernaciju.
Brava dodirne podloge
Omogućuje aktivaciju i deaktivaciju dodirne

podloge. Funkcija oponaša funkciju <Fn> + <F9>,

što je funkcijska tipka za aktivaciju/deaktivaciju

dodirne podloge.

background image

Za ponovno konfiguriranje tipke za brzi pristup pritisnite i držite

tipku za brzi pristup oko tri sekunde kako biste pokrenuli zaslon

postavki tipke za brzi pristup.

Funkcija

Opis

Odabir zaslonskog prikaza
Vrši brzo prebacivanje između prijenosnog računala,

vanjskog monitora i duplikatnog monitora.
Funkcija oponaša funkciju <Fn> + <F8>, što je

funkcijska tipka za prebacivanje LCD-a/monitora na

dodirnoj podlozi.
Bežično povezivanje
Omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju Wi-Fi mreže

i Bluetootha. Funkcija oponaša funkciju <Fn> +

<F2>, što je funkcijska tipka za prebacivanje WLAN-

a/Bluetootha.

Upravljanje medijima
Brzo pokreće Windows Media Player i reproducira/

pauzira tijekom reprodukcije medija.

background image

4

Poglavlje

4:

Rad s prijenosnim

računalom

background image

5

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Pokazivački uređaj

NEMOJTE koristiti nikakve predmete umjesto prsta za

korištenje dodirne plohe. Ti predmeti mogu oštetiti površinu

dodirne plohe.

Dodirna ploha, ugrađeni pokazivački uređaj prijenosnog računala

osjetljiv je na pritisak i ne sadrži pokretne dijelove. Za rad s nekim

aplikacijskim softverima bit će potreban upravljački program

uređaja.

Lijevi gumb za klik

(zona unutar točkaste crte)

Desni gumb za klik

(zona izvan točkaste crte)

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Korištenje dodirne plohe

Dodirna ploha je interaktivni uređaj koji simulira funkcije običnog

miša. On vam omogućuje geste s jednim prstom ili s više prstiju za

pomicanje pokazivača kako biste mogli odabrati i kliknuti stavke,

okretati i zumirati slike, listati popise kao i prelaziti među prozorima.

Pomicanje pokazivača

Možete kucnuti ili kliknuti bilo gdje na dodirnoj plohi radi aktiviranja

pokazivača, zatim povucite prstom po dodirnoj plohi kako biste

pokazivač pomicali po ekranu.

Horizontalno povlačenje

Vertikalno povlačenje

DIjagonalno povlačenje

background image

5

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Kucnite jednom za odabir

stavke.

Kucnite dvaput za otvaranje

odabrane stavke.

Ilustracije za upotrebu dodirne plohe

Kucanje - Kucanje po dodirnoj plohi omogućuje vam odabir stavki

na ekranu i otvaranje datoteka.

Klik - Klikom na dodirnu plohu simuliraju se funkcije lijevog i desnog

gumba miša.

Povlačenje i ispuštanje - Povlačenjem i ispuštanjem na dodirnoj

plohi omogućuje vam se premještanje stavki na ekranu na novu

lokaciju.

Kliknite jednom za otvaranje

stavke, zatim dvaput za njezino

otvaranje.

Lijevi klik

Desni klik

Kliknite jednom za odabir

stavke i pregled njezinih opcija

izbornika.

Povlačenje

Odaberite stavku tako d je dvaput

kucnete, zatim isti prst vucite bez

njegova dizanja s dodirne plohe.

Odvojite prst od dodirne plohe

kako biste stavku ispustili na

novu lokaciju.

Ispuštanje

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

55

Okretanje - okretanje slika u smjeru kazaljke / suprotnom od

kazaljke sata izvodi se na dodirnoj plohi uz pomoć geste stiskanja.

Stavite dva prsta na dodirnu plohu i zatim kružno okrećite, u smjeru kazaljke

sata ili u smjeru suprotnom od kazaljke sata kako biste okrenuli sliku.

Listanje - s dva prsta na dodirnoj plohi možete obavljati vertikalno

ili horizontalno listanje.

Zumiranje - s dva prsta na dodirnoj plohi možete povećati ili

smanjiti veličinu pregleda na izabranoj slici.

Razdvajajte/približavajte dva prsta za povećavanje/smanjivanje.

Ako želite omogućiti neprekinuto listanje, držite prste na rubu

dodirne plohe dok se krećete u vertikalnom ili horizontalnom

smjeru. Pokazivač miša pretvara se pokazivač s dvostranom

strelicom kada je aktivirano neprekinuto listanje.

background image

5

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Dodirna ploha reagira na pokrete, a ne na silu. Nema potrebe a

snažnim kucanjem po površini. Prejako kucanje neće povećati

reaktivnost dodirne plohe. Dodirna ploha najbolje reagira na

lagani pritisak.

Održavanje dodirne plohe

Dodirna ploha je osjetljiv na pritisak. Ako se ne pazi, lako se može

oštetiti. Obratite pozor na sljedeće mjere opreza.

• Pazite da dodirna ploha ne dođe u kontakt s prljavštinom,

tekućinama ili masnoćom.

• Nemojte dirati dodirnu plohu ako su vam prsti prljavi ili mokri.
• Ne stavljajte teške predmete na gumbe dodirne plohe.
• Ne grebite po dodirnoj plohi noktima ili bilo kakvim oštrim

predmetima.

Povlačenje s tri prsta - s tri prsta na dodirnoj plohi možete listati

kroz stranice slijeva na desno/zdesna na lijevo. Ovu gestu također

možete koristiti za prebacivanje među aktivnim prozorima na radnoj

površini.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Automatsko deaktiviranje dodirne plohe

Dodirna ploha se automatski deaktivira kad se priključi vanjski USB

miš.
Deaktiviranje rada dodirne plohe:
1.

Idite na Upravljačka ploča. Promijenite pogled na Velike

ikone i zatim odaberite Miš.

2.

Odaberite karticu ELAN .

3.

Označite kvačicom okvir pokraj opcije Deaktiviraj kada je

vanjski pokazivački uređaj utaknut.

4.

Odaberite Primijeni kako biste spremili trenutne promjene

ili odaberite U redu za spremanje promjene i izlaz.

background image

5

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Uređaji za pohranu

Uređaji za pohranu omogućuju prijenosnom računalu čitanje i

zapisivanje dokumenata, slika i drugih datoteka na različite uređaje

za pohranu podataka.

Optički pogon (na izabranim modelima)

Umetanje optičkog diska

1. Dok je prijenosno računalo uključeno, pritisnite tipku za

izbacivanje diska i ladica će se djelomice otvoriti.

2. Lagano povucite prednju ploču diska i potpuno izvucite

ladicu. Nemojte dodirivati leće CD pogona i druge mehanizme.

Provjerite da nema zaglavljenih predmeta ispod ladice diska.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

3. Uhvatite disk za rub i okrenite disk ispisanom stranom prema

gore. Pritisnite s obje strane u sredini diska dok disk ne sjedne u

ležište. Ako je ispravno postavljeno, ležište treba biti više od

diska.

4. Lagano zatvorite ladicu diska. Pogon počinje s čitanjem sadržaja

diska. Kad se pogon zaustavi, disk je spremana za korištenje.

Za vrijeme čitanja podataka uobičajeno je čuti i osjetiti vrtnju

CD-a u CD pogonu.

background image

0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Gumb za izbacivanje u nuždi

Tipka za izbacivanje u nuždi smještena je u otvoru na optičkom

disku i služi za otvaranje ladice optičkog diska u slučaju kvara

elektroničkog otvaranja. Nemojte koristiti ovu značajku kao zamjenu

za elektroničko otvaranje ladice.

Pripazite da ne probodete indikator aktivnosti smješten u istom

dijelu.

Vađenje optičkog diska

Otvorite ladicu i lagano izdignite rub diska prema gore pod kutom

da biste ga izvadili iz ležišta.

Stvarni položaj varira

ovisno o modelu.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Slovo pogona CD-a treba biti prisutno bez obzira nalazi li se CD

disk u pogonu. Nakon ispravnog umetanja CD-a, podacima možete

pristupati kao i kod tvrdog diska. Jedina je razlika što na CD ništa

ne možete zapisivati niti možete mijenjati sadržaje CD-a. Uz pomoć

prikladnog softvera i CD-RW ili DVD+CD-RW pogona CD-RW

diskove možete koristiti kao tvrdi pogon, tj. za zapisivanje, brisanje i

uređivanje podataka.
Zbog pogrešno balansiranih CD-ova ili ispisa na CD-u vibracije su

uobičajena pojava kod svih optičkih pogona velike brzine. Da biste

smanjili vibracije, prijenosno računalo postavite na ravnu površinu i

ne stavljajte naljepnice na CD.

Slušanje audio CD-a

Optički diskovi mogu reproducirati audio CD-ove, ali samo DVD-

ROM pogon može reproducirati DVD audiozapise. Kada umetnete

audio CD, Windows automatski otvara program za reprodukciju

zvučnih zapisa i pokreće reprodukciju. Ovisno o vrsti DVD diska sa

zvučnim zapisima i instaliranom softveru, za slušanje DVD zapisa

možda ćete trebati pokrenuti DVD player. Glasnoću možete ugoditi

uz pomoć tipkovnih prečaca ili putem ikone zvučnika na traci

zadataka sustava Windows.

UPOZORENJE! Ako nije ispravno postavljen u središte ležišta, CD

bi se mogao oštetiti nakon zatvaranja ladice. Uvijek pripazite na

CD dok lagano zatvarate ladicu da biste izbjegli oštećenja.

Korištenje optičkog pogona

Pažljivo postupajte s optičkim diskovima i opremom jer sadrže

preciznu mehaniku. Pridržavajte se važnih sigurnosnih uputa koje

ste dobili od dobavljača CD-ova. Za razliku od optičkih diskova za

stolna računala, prijenosno računalo ima ležište koje drži CD na

mjestu bez obzira na kut. Prilikom umetanja pritisnite CD u središte

ležišta jer će u suprotnom optički pogon izgrepsti CD.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Čitač fleš memorijske kartice

Za korištenje memorijskih kartica iz uređaja kao što su digitalne kamere,

MP3 playeri, mobilni telefoni i dlanovnici, obično je potrebno nabaviti

čitač memorijskih kartica. Ovo prijenosno računalo ugrađen je čitač

memorijskih kartica koji podržava mnoge fleš memorijske kartice, kao

što je prikazano o donjem primjeru. Osim pouzdanosti, ovaj ugrađeni

čitač memorijskih kartica brži je od većine drugih čitača memorijskih

kartica zbog toga što koristi unutarnju PCI sabirnicu visoke propusnosti.

UPOZORENJE! Da biste izbjegli gubitak podataka, fleš

memorijsku karticu isključite uz pomoć značajke “Safely Remove

Hardware” (Sigurno uklanjanje

hardvera) na traci zadataka sustava

Windows.

VAŽNO! Kompatibilnost fleš memorijskih kartica ovisi o

modelu prijenosnog računala i tehničkim karakteristikama fleš

memorijske kartice. Budući da se tehničke karakteristike fleš

memorijskih kartica neprestano mijenjaju, kompatibilnost se

može promijeniti bez prethodne obavijesti.

VAŽNO! Da biste izbjegli gubitak podataka, nikada nemojte

vaditi karticu odmak nakon čitanja, kopiranja, formatiranja ili

brisanja podataka.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloTvrdi disk

Tvrdi diskovi imaju veći kapacitet i rad na mnogo većim brzinama

od floppy i optičkih diskova. Prijenosno računalo isporučuje se

s izmjenjivim tvrdim diskom. Postojeći tvrdi diskovi podržavaju

tehnologiju S.M.A.R.T. (tehnologija samonadzora i izvješćivanja), koja

služi za otkrivanje pogrešaka i nedostataka tvrdog diska prije nego

do njih stvarno dođe. Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk,

obratite ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.

VAŽNO! Pogrešno rukovanje prijenosnim računalom može

oštetiti tvrdi disk. Pažljivo rukujte prijenosnim računalom i

nemojte ga izlagati statičkom elektricitetu, snažnim vibracijama i

udarcima. Tvrdi disk je najosjetljiviji dio računala i najvjerojatnije

će se prvi oštetiti u slučaju pada prijenosnog računala.

UPOZORENJE! Prije skidanja poklopca odjeljka za tvrdi disk

isključite sve periferne uređaje, telefonske i komunikacijske linije

i priključke napajanja (poput vanjskog napajanja, baterija i sl.).

VAŽNO! Ako želite zamijeniti ili nadograditi tvrdi disk, obratite

ovlaštenom servisu ili dobavljaču prijenosnog računala.

Broj tvrdih diskova će se razlikovati od modela do modela.

Ležište za drugi tvrdi disk može biti prazno

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Vađenje tvrdog diska

Nalaženje tvrdih diskova

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

Umetanje tvrdog diska

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Memorija (RAM)

Dodatna memorija povećava performanse aplikacije smanjenjem

pristupa tvrdom disku. Informacije o nadogradnji memorije

svog prijenosnog računala zatražite od ovlaštenog servisera ili

prodavača od kojeg ste kupili računalo. Maksimalnu kompatibilnost

i pouzdanost osigurat ćete isključivo kupnjom modula za proširenje

kod ovlaštenih zastupnika ovog prijenosnog računala.
BIOS automatski otkriva količinu raspoložive memorije u sustavu

te na temelju toga tijekom postupka samotestiranja prilikom

uključivanja (POST) konfigurira CMOS. Nakon ugradnje memorije ne

trebate postavljati hardver i softver (uključujući BIOS).

UPOZORENJE! Prije

umetanja i važenja

memorije isključite

sve periferne uređaje,

telefonske i komunikacijske

linije i priključke napajanja

(poput vanjskog napajanja,

baterija i sl.).

Umetanje memorijske

kartice:

Vađenje memorijske

kartice:

(To je samo primjer.)

(To je samo primjer.)

3

3

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloUgrađeni modem i mrežu ne možete instalirati naknadno kao

dio nadogradnje. Nakon kupnje, modem i/ili mrežu možete

instalirati kao karticu za proširenje.

Povezivanje

Povezivanje na mrežu

Jedan kraj mrežnog kabela, s konektorima RJ-45, priključite na

modemski/mrežni ulaz prijenosnog računala, a drugi kraj kabela

priključite na čvorište ili preklopnik. Za brzine prijenosa podataka

100 BASE-TX / 1000 BASE-T, koristite upletenim dvožilni mrežni kabel

kategorije 5 ili bolji (ne koristite kabel kategorije 3). Ako sučelje

namjeravate pokretati pri 100/1000Mbps, mora biti povezano na

100 BASE-TX / 1000 BASE-T čvorište (ne priključujte ga na čvorište

BASE-T4 ). Za 10Base-T koristite upleteni dvožilni kabel kategorije 3,

4 ili 5. Ovo prijenosno računalo podržava 10/100 Mbps Full-Duplex,

ali za to ga je potrebno priključiti na mrežno preklopno čvorište

s omogućenom značajkom “dupleksiranja”. Softver je tvornički

postavljen tako da koristi najbrže postavke kako bi se izbjegla

intervencija korisnika.

1000BASE-T (ili Gigabit) podržan je samo na određenim

modelima.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Upleteni dvožilni kabel

Kabel koji se koristi za povezivanje Ethernet kartice na glavni uređaj

(obično čvorište ili preklopnik) naziva se standardni (en. straight-

through) upleteni dvožilni Ethernet kabel (TPE). Ovaj kabel ima

konektore RJ-45, koji nisu kompatibilni s telefonskim konektorima

RJ-11. Ako povezujete dva računala putem čvorišta, potreban Vam je

ukršteni (en. crossover) kabel (model Fast-Ethernet). (Gigabit modeli

podržavaju automatsko unakrsno povezivanje tako da je unakrsni

LAN kabel samo opcija.)

Primjer prijenosnog računala priključenog na mrežno čvorište ili

preklopnik za rad s ugrađenim Ethernet kontrolerom.

Mrežni kabel s konektorima

RJ-45

Mrežno čvorište ili preklopnik

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloBežična LAN veza (na određenim modelima)

Opcijski ugrađeni bežični LAN je kompaktni bežični Ethernet adapter

jednostavan za korištenje. Sa standardom IEEE 802.11 za bežične LAN

mreže (WLAN), opcijski ugrađeni bežični LAN nudi mogućnost brzog

prijenosa podataka putem tehnologija Direct Sequence Spread

Spectrum (DSSS) i Orthogonal Frequency Division Multiplexing

(OFDM) na frekvencijama od 2,4 GHz / 5 GHz. Opcijski ugrađeni

bežični LAN kompatibilan je sa ranijim standardima IEEE 802.11 čime

se omogućuje besprijekorna podrška standarda za bežični LAN.
Opcijski ugrađeni bežični LAN je klijentski adapter koji podržava

infrastrukturni i ad-hoc način rada nudeći Vam fleksibilnost rada u

postojećoj ili budućim bežičnim mrežama na udaljenostima do 40

metara između klijenta i pristupne točke.
Za zaštitu Vaših bežičnih komunikacija, opcijski ugrađeni bežični LAN

sadrži značajke 64-bitnog/128-bitnog Wired Equivalent Privacy WEP

šifriranja i Wi-Fi Protected Access (WPA).

Iz sigurnosnih razloga, NEMOJTE se povezivati s nezaštićenim

mrežama. U suprotnom, prijenos informacija koje nisu šifrirane

može biti vidljiv drugima.

background image

0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Ad-hoc način rada

Ad-hoc način rada omogućuje povezivanje prijenosnog računala s

drugim bežičnim uređajima. U tom se bežičnom okruženju ne koristi

pristupna točka (en. access point - AP).

Stolno računalo

Dlanovnik

Prijenosno računalo

Infrastrukturni način rada

Infrastrukturni način rada omogućuje prijenosnom računalu i drugim

bežičnim uređajima da se pridruže bežičnoj mreži koju je stvorila

neka pristupna točka (AP) (prodaje se zasebno), koja osigurava

središnje vezu za međusobnu komunikaciju bežičnih klijenata ili

njihovu komunikaciju sa žičnom mrežom.
(Svi uređaji moraju

instalirati opcijski

802.11 bežični LAN

adapter.)

Pristupna

točka

Stolno računalo

Dlanovnik

Prijenosno računalo

(Svi uređaji moraju

instalirati opcijski 802.11

bežični LAN adapter.)

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

1

Bežično povezivanje u sustavu Windows

Povezivanje s mrežom

1. Uključite funkciju bežičnog rada za svoj model računala

(pogledajte odjeljak o

prekidačima u 3. poglavlju).

2. Više puta pritisnite [FN+F2]

sve dok se ne pojave ikone

bežične mreže (LAN) i

bluetootha.

Ili dvaput kliknite ikonu Bežične

konzole u području za obavijesti

Windows i izaberite ikonu bežične

mreže (LAN).

3. U području obavijesti sustava

U području obavijesti sustava

Windows® kliknite ikonu

bežične mreže s narančastom zvjezdicom..

4. Na popisu odaberite bežičnu

Na popisu odaberite bežičnu

pristupnu točku na koju

se želite povezati i kliknite

Poveži da biste uspostavili

vezu.

Ako ne možete naći

željenu pristupnu točku,

kliknite ikonu Refresh

(Osvježi) u gornjem

desnom kutu da biste

osvježili popis i ponovno

ga pretražili.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

5. Za vrijeme povezivanja možda ćete trebati upisati zaporku.
6. Veza se nakon uspostavljanja prikazuje na popisu veza.

Veza se nakon uspostavljanja prikazuje na popisu veza..

7. Ikonu bežične mreže možete vidjeti

Ikonu bežične mreže možete vidjeti

u području obavijesti..

Prekrižena ikona bežične mreže

pojavljuje se kad pritisnete

<Fn> + <F2> da biste onemogućili funkciju WLAN-a.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računaloBluetooth bežična veza (na određenim modelima)

Bluetooth tehnologija na prijenosnim računalima eliminira potrebu

za kabelima potrebnim za povezivanje uređaja koji podržavaju

Bluetooth. Primjeri uređaja koji podržavaju Bluetooth mogu biti

Primjeri uređaja koji podržavaju Bluetooth mogu biti

prijenosna računala, stolna računala, mobilni telefoni i dlanovnici..

Ako vaše prijenosno računalo ne sadrži ugrađeni Bluetooth, da

biste ga koristili trebate priključiti USB ili ExpressCard Bluetooth

modul.

Mobilni telefoni koji podržavaju Bluetooth

Možete se bežično povezati s vašim mobilnim telefonom. Ovisno o

mogućnostima vašeg mobilnog telefona, možete prenositi podatke

telefonskog imenika, slike, zvučne datoteke, itd. ili koristiti mobitel kao

modem za povezivanje na internet. Bluetooth također možete koristiti

za slanje i primanje SMS poruka.

Računala ili dlanovnici koji podržavaju Bluetooth.

Možete se bežično povezati s drugim računalima ili dlanovnicima

i razmjenjivati datoteke, dijeliti periferije i internet ili mrežne veze.

Također možete koristiti bežičnu tipkovnicu ili miš.

Uključivanje i pokretanje Bluetooth uslužnog programa.

Ovaj postupak može se koristiti za dodavanje većine Bluetooth

uređaja.

1. Uključite funkciju bežičnog rada za svoj model računala

(pogledajte odjeljak o

prekidačima u 3. poglavlju).

2. Više puta pritisnite [FN+F2]

sve dok se ne pojave ikone

bežične mreže (LAN) i

bluetootha.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

Ili dvaput kliknite ikonu Bežične

konzole u području za obavijesti

Windows i izaberite ikonu

Bluetooth mreže.

3. Otvorite

Otvorite Upravljačku ploču

pa idite na Mreža i internet >

Centar za mreže i dijeljenje,

a zatim u plavom oknu s lijeve

strane kliknite Promijeni

postavke adaptera.

4. Desnom tipkom kliknite

Desnom tipkom kliknite

Bluetooth mrežna veza

i odaberite Pregled

Bluetooth mrežnih uređaja.

5. Kliknite

Kliknite Dodaj uređaj da biste

potražili nove uređaje.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5

6. Na popisu odaberite uređaj

Na popisu odaberite uređaj

koji podržava Bluetooth i

kliknite Dalje.

7. Unesite Bluetooth sigurnosni

Unesite Bluetooth sigurnosni

kod na uređaj i pokrenite

uparivanje.

8. Uparivanje je uspješno

Uparivanje je uspješno

provedeno. Kliknite

Zatvori da biste završili s

postavljanjem.

background imageKorisnički priručnik za prijenosno računalo

3. Sukladno vlastitim potrebama,

kliknite kako biste omogućili brzo

punjenje kada je prijenosno računalo

uključeno ili se nalazi u stanju

mirovanja / hibernacije / isključeno.

4. Pomaknite klizač tako da podesite

prag napunjenosti baterije kod

kojega će prestati rad USB punjača +.

S adapterom

USB punjač + uvijek je dostupan na definiranom USB 3.0 priključku

kada je prijenosno računalo priključeno na mrežni adapter.

Bez adaptera

Ako želite aktivirati USB punjač +
1. Kliknite ikonu za USB punjač + u

području za obavijesti i izaberite

Postavke.

2. Kliknite funkciju Omogući USB

punjača u baterijskom načinu rada.

USB punjač +

USB punjač + pomoći će vam da napunite USB uređaje koji su

kompatibilni s podacima o Punjenje baterije, verzija 1.1 (BC 1.1)

kada je prijenosno računalo uključeno ili isključeno. Sukladno vašim

potrebama možete odrediti prag napunjenost baterije kod kojega

će prestati punjenje.

• Prijenosno računalo prestat će s punjenjem priključenog

USB uređaja kada napunjenost baterije padne ispod

zadanog praga.

• USB priključak koji podržava USB punjač + ne podržava

funkciju za buđenje USB uređaja.

• Ako se priključeni uređaj pregrijava, dimi ili se iz njega širi

neugodan miris, odmah odspojite uređaj.

background image

D

Dodatak

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Dodatna oprema

Dodatnu opremu čine uređaji za proširenje funkcija prijenosnog

računala.

USB čvorište (opcija)
Povezivanjem USB čvorišta povećava se broj USB priključnica i

omogućuje brzo povezivanje i isključivanje mnogih USB perifernih

uređaja putem samo jednog kabela.

USB flash memorijski disk
USB fleš memorijski disk je opcioni uređaj koja omogućuje

skladištenje do nekoliko stotina megabajta, veću brzinu prenosa i

veću trajnost. When used in current operating systems, no drivers

are necessary. Za korištenje s postojećim operacijskim sustavima

nisu potrebi upravljački programi.

USB floppy pogon
Opcijski USB floppy pogon nudi mogućnost rada s 3,5-inčnim floppy

disketama kapaciteta 1,44 MB (ili 720 kB).

UPOZORENJE! Da biste izbjegli pogreške sustava, USB floppy

pogon isključite uz pomoć značajke “Safely Remove Hardware”

(Sigurno uklanjanje hardvera) na traci zadataka sustava Windows.

Da biste izbjegli oštećenja uzrokovana udarcima, izvadite floppy

disk prije transporta prijenosnog računala.

Dodatni priključci

Sljedeću opremu po želji možete nabaviti od trećih osoba.

USB tipkovnica i miš
USB tipkovnica omogućuje ugodniji unos podataka. Eksterni USB

miš omogućuje ugodniju navigaciju Windows sučeljem. Eksterna

USB tipkovnica i miš rade istovremeno s ugrađenom tipkovnicom

mišem prijenosnog računala.

Povezivanje pisača
Na bilo koju USB priključnicu ili USB čvorište možete istodobno

povezati jedan ili više USB pisača.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Operacijski sustav i softver

Neka prijenosna računala (ovisno o području) isporučuju se s

predinstaliranim operacijskim sustavom Microsoft Windows.

Mogućnosti i jezik sustava ovise o području u kojem se računalo

koristi. Razina hardverske i softverske podrške može varirati ovisno

o instaliranom operacijskom sustavu. Stabilnost i kompatibilnost

drugih operacijskih sustava nije zajamčena.

Softverska podrška

Uz ovo se prijenosno računalo isporučuje disk za podršku na kojem

se nalazi BIOS, upravljački programi i aplikacije za omogućavanje

hardverskih značajki, proširenje funkcionalnosti, pomoć pri

upravljanju prijenosnim računalom ili dodavanje značajki koje ne

nudi izvori operacijski sustav. Ako Vam zatrebaju ažuriranja ili želite

zamijeniti disk za podršku, od dobavljača zatražite popis web-mjesta

s kojih možete preuzeti upravljačke i uslužne programe.
Na disku za podršku nalaze se svi upravljački i uslužni programi

te softver za sve popularne operacijske sustave, uključujući one

predinstalirane na računalo. Na disku za podršku ne nalazi se

operacijski sustav. Disk za podršku potreban je čak i ako je Vaše

prijenosno računalo unaprijed konfigurirano jer se na njemu nalazi

dodatni softver koji nije dio tvornički predinstaliranog sustava.
Po želji možete nabaviti i disk za oporavak, koji sadrži sliku izvornog

operacijskog sustava tvornički instaliranu na tvrdi disk. Disk za

oporavak nudi sveobuhvatan oporavak podataka kojim na brz način

možete vratiti operacijski sustav prijenosnog računala u izvorno

radno stanje, uz uvjet da imate ispravan tvrdi disk. Za oporavak

sustava obratite se prodajnom mjestu gdje ste kupili proizvod.

Neki dijelovi i značajke prijenosnog računala neće raditi dok ne

instalirate upravljačke i uslužne programe.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Postavke BIOS-a sustava

Boot Device (Uređaj za pokretanje sustava)

1. Na ekranu Boot (Pokretanje) izaberite Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

2. Pritisnite [Enter] i izaberite uređaj za Boot Option #1 (Opcija

pokretanja br. 1).

Slike BIOS-a u ovom poglavlju navode se samo kao reference.

Stvarni ekrani razlikovat će se ovisno o modelu i području

uporabe.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-5

Sigurnosne postavke (nastavak)

Za podešavanje lozinke:
1. Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2. Upišite zaporku i pritisnite [Enter].
3. Ponovo upišite zaporku i pritisnite [Enter].
4. Zaporka je postavljena.
Za brisanje zaporke:
1. Na ekranu Security (Sigurnost) izaberite Setup Administrator

Password (Određivanje lozinke za administratora) ili User

Password (Lozinka za korisnika).

2. Upišite trenutnu lozinku i pritisnite [Enter].
3. Ostavite polje Create New Password (Izrada nove lozinke)

praznim i pritisnite [Enter].

4. Ostavite polje Confirm New Password (Potvrda nove lozinke)

praznim i pritisnite [Enter].

5. Zaporka je izbrisana.

Od vas će se zatražiti da upišete korisničko ime i lozinku Korisnik

Lozinka kad god budete napajali prijenosno računalo (uđite u

BIOS ili OS). Lozinka administratora se mora unesti samo ako

želite konfigurirati postavke BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

I/O sučelje sigurnosti

Postavke za I/O sučelje sigurnosti mogu se mijenjati samo kad

se prijavite s administratorskim ovlastima.

Zaključavanje I/O sučelja:
1. Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti.
2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite Zaključaj.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

USB sučelje sigurnosti

Postavke za USB sučelje sigurnosti mogu se mijenjati samo kad

se prijavite s administratorskim ovlastima.

Ako podesite USB sučelje na zaključavanje [Zaključaj], Vanjski

priključci i CMOS kamera bit će istodobno skriveni i zaključani.

Zaključavanje USB sučelja:
1. Na ekranu Sigurnost izaberite I/O sučelje sigurnosti.
2. Izaberite sučelje koje želite zaključati i kliknite Zaključaj.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Lozinka za HDD

• Lozinka za HDD može se promijeniti sa samo kad se prijavite

s administratorskim ovlastima.

• morate podesiti Glavnu lozinku prije podešavanja

Korisnička lozinka.

Od vas će se zatražiti da prvo upišete glavnu lozinku (ako je

samo jedna), zatim korisničku lozinku HDD-a i nećete moći ući u

operativni sustav ako ne ispravite unos lozinke.

Određivanje HDD lozinke:
1. Na ekranu Sigurnost kliknite Odredite glavnu lozinku [Enter].
2. Upišite lozinku još jednom kako biste je potvrdili [Enter].
3. Kliknite Odredite korisničku lozinku i ponovite prijašnje

korake za pripremu lozinke za korisnika.

4. Lozinka je time zadana.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Spremi promjene

Ako želite zadržati postojeće konfiguracijske postavke, morate

spremiti promjene prije izlaza iz uslužnog programa za postavu

BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

D-10

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Najčešći problemi i rješenja

Hardverski problem – optički disk

Optički pogon ne može čitati s diskova ni zapisivati na njih.

1. Ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu i pokušajte ponovo.
2. Ako ažuriranje BIOS-a ne riješi problem, nabavite kvalitetnije

diskove i pokušajte ponovo.

3. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom

centru za pomoć.

Nepoznat razlog – nestabilan sustav

Sustav se ne budi iz hibernacije.

1. Uklonite nadograđene uređaje (RAM, HDD, WLAN, BT), ako ste

ih instalirali nakon kupnje.

2. Ako to nije uzrok, pokušajte vratiti sustav Windows na raniji

datum.

3. Ako problem potraje, pokušajte vratiti sustav uz pomoć particije

ili DVD-a za oporavak sustava.

Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu kopiju svih

podataka na drugom mjestu.

4. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom

centru za pomoć.

Hardverski problem – tipkovnica / tipkovni prečaci

Tipkovni prečac (FN) je isključen.

A. Ponovo instalirajte upravljački program “ATK0100” s CD-a s

upravljačkim programima ili ga preuzmite s web-mjesta tvrtke

ASUS.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-11

Hardverski problem – ugrađena kamera

Ugrađena kamera ne radi ispravno.

1. Eventualne probleme potražite u programu “Device Manager”

(Upravitelj uređaja).

2. Pokušajte ukloniti problem ponovnim instaliranjem

upravljačkog programa za web-kameru.

3. Ako ne uklonite problem, ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu i

pokušajte ponovo.

4. Ako problem i dalje potraje, obratite se lokalnom servisnom

centru za pomoć.

Hardverski problem - baterija

Održavanje baterije.

1. Na sljedećem web-mjestu registrirajte prijenosno računalo da

biste ostvarili pravo na jednogodišnje jamstvo:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NEMOJTE vaditi baterije dok je prijenosno računalo povezano

na električnu mrežu putem adaptera za izmjeničnu struju da

biste izbjegli oštećenja uzrokovana iznenadnim prestankom

napajanja. ASUS baterije imaju zaštitu od prepunjavanja tako
da se neće oštetiti ako ih ostavite u prijenosnom računalu.

Hardverski problem – Pogreška pri uključivanju i

isključivanju

Prijenosno računalo se ne može uključiti.
Dijagnostika:

1. Uključuje li se računalo samo putem baterijskog napajanja? (Da

= 2, Ne = 4)

2. Možete li vidjeti BIOS (ASUS logotip)? (Da = 3, Ne = A)
3. Učitava li se operacijski sustav? (Da = B, Ne = A)
4. Svijetli li kontrolna lampica adaptera? (Da = 5, Ne = C)
5. Uključuje li se računalo samo putem adaptera? (Da = 6, Ne = A)
6. Možete li vidjeti BIOS (ASUS logotip)? (Da = 7, Ne = A)
7. Učitava li se operacijski sustav? (Da = D, Ne = A)

background image

D-1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Simptomi i rješenja:

A. Možda postoji problem s MB-om, HDD-om ili NB-om. Za pomoć

se obratite lokalnom servisnom centru.

B. Problem je uzrokovao operacijski sustav. Pokušajte oporaviti

sustav uz pomoć particije ili diska za oporavak.

VAŽNO! Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu

kopiju svih podataka na drugom mjestu.

C. Problem s adapterom – provjerite priključke kabela za napajanje.

U suprotnom, zamijenite adapter u lokalnom servisnom centru.

D. Problem s baterijom – provjerite kontakte baterije. U suprotnom,

odnesite adapter u lokalni servisni centar na popravak.

Hardverski problem – Bežična kartica

Kako proveriti ima li laptop bežičnu karticu?

A. Uđite u

Control Panel (Kontrolni panel) -> Device Manager

(Menadžer uređaja). Videćete ima li laptop PC WLAN karticu pod

stavkom “

Network Adapter” (mrežni adapter).

Mehanički problem - ventilator / toplinski sustav

Zašto je ventilator uvijek uključen, a temperatura visoka?

1. Provjerite radi li ventilator kada je temperatura procesora te

prolazi li zrak slobodno kroz glavni otvor za zrak.

2. Ako je na računalu pokrenuto mnogo programa (pogledajte

traku zadataka), zatvorite ih da biste smanjili opterećenje

sustava.

3. Problem mogu uzrokovati i virusi. Potražite viruse uz pomoć

protuvirusnog programa.

4. Ako ništa od navedenog ne pomogne, pokušajte oporaviti

sustav uz pomoć particije ili DVD-a za oporavak sustava.

VAŽNO! Prije oporavka sustava morate napraviti sigurnosnu

kopiju svih podataka na drugom mjestu.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

POZOR! Da biste se zaštitili od virusa, prije spajanja na Internet

obvezno instalirajte protuvirusni program i internetski vatrozid.

Softverski problem – ASUS-ov programski paket

Kada uključim prijenosno računalo pojavljuje se poruka “Open policy

file error” (Pogreška pri otvaranju datoteke).

A. Da biste uklonili problem, ponovo instalirajte najnoviju inačicu

uslužnog programa “Power4 Gear”. Program potražite na web-

mjestu tvrtke ASUS.

Nepoznat uzrok – plavi zaslon s bijelim tekstom

Nakon pokretanja sustava pojavljuje se plavi zaslon s bijelim

tekstom.

1. Uklonite dodatnu memoriju. Ako je dodatna memorija

instalirana nakon kupnje računala, isključite računalo, izvadite

dodatnu memoriju i ponovo uključite računalo da biste

provjerili je li nekompatibilna memorija uzrok problema.

2. Deinstalirajte softverske programe. Programi koje ste možda

nedavno instalirali možda nisu kompatibilni sa sustavom.

Pokušajte ih deinstalirati u Windows Safe načinu.

3. Provjerite postojanje virusa u sustavu.
4. Ažurirajte BIOS na najnoviju inačicu s programom WINFLASH u

Windows načinu ili AFLASH u DOS načinu rada.

UPOZORENJE! Pripazite da tijekom ažuriranja BIOS-a ne dođe do

prekida napajanja prijenosnog računala.

background image

D-1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

5. Uslužne programe i datoteke BIOS-a možete preuzeti s web-

mjesta tvrtke ASUS.

VAŽNO! Prije oporavka trebate izraditi sigurnosnu kopiju svih

podataka na drugom mjestu.

OPREZ! Da biste se zaštitili od virusa, NE povezujte se s

internetom prije nego što instalirate protuvirusni softver i

internetski vatrozid.

Prvo trebate instalirati “Intel INF Update” i “ATKACPI” upravljačke

programe kako bi hardverski uređaji mogli biti prepoznati.

6. Ako problem i dalje potraje, ponovo instalirajte cijeli sustav uz

pomoć postupaka oporavka.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-15

Softverski problem - BIOS

Ažuriranje BIOS-a.
1. Molimo vas potvrdite tačan model laptop PC-ja i preuzmite

najnoviji BIOS fajl za vaš model s ASUS internet prezentacije i

sačuvajte ga na svoj fleš disk drajv.

2. Povežite svoj fleš disk drajv za laptop PC i uključite laptop PC.
3. Upotrebite funkciju “Start Easy Flash” (jednostavni fleš) na

stranici Advanced (napredno) pomoćnog programa za BIOS

podešavanje. Pratite prikazana uputstva.

4. Pronađite najnoviji BIOS fajl i pokrenite ažuriranje BIOS-a.

5. Morate “Obnoviti zadane postavke” na stranici Exit (Izlaz) nakon

ažuriranja (osvježivanja) BIOS-a.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

D-1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Oporavak prijenosnog računala

Korištenje particije za oporavak

Particija za oporavak brzo vraća softver prijenosnog računala u

izvorno stanje. Prije korištenja particije za oporavak sustava kopirajte

podatkovne datoteke (npr. Outlookove PST datoteke) na diskete

ili mrežni pogon i zabilježite prilagođene konfiguracijske postavke

(poput postavki mreže).

O particiji za oporavak sustava

Particija za oporavak sustava je prostor na tvrdom disku rezerviran

za vraćanje u izvorno stanje operacijskog sustava, upravljačkih

i uslužnih programa koji su tvornički instalirani na prijenosno

računalo.

VAŽNO! NEMOJTE brisati particiju s nazivom “RECOVERY”.

Particija za oporavak sustava stvorena je u tvornici i korisnici

je ne mogu vratiti ako se

izbriše. U slučaju poteškoća

s oporavkom sustava,

prijenosno računalo

odnesite u ovlašteni ASUS-

ov servis.

Korištenje particije za oporavak sustava:
1. Pritisnite [F9] tijekom pokretanja sustava
2. Pritisnite [Enter] da biste odabrali Windows Setup [EMS

Enabled] (Instalacija sustava Windows [EMS omogućen]).

3. Izaberite koji jezik želite oporaviti i kliknite Dalje.
4. Pročitajte upute u prozoru “ASUS Preload Wizard” (ASUS-ov

čarobnjak za predinstalaciju) i kliknite Next (Dalje).

5. Odaberite mogućnosti particije i kliknite Next (Dalje).

Mogućnosti particije:

Recover Windows to first partition only (Oporavi Windows

samo za prvu particiju)

Ta mogućnost briše samo prvu particiju omogućujući Vam da zadržite

ostale particije i stvorite novu particiju sustava kao pogonsku jedinicu

“C”.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

Recover Windows to entire HD (Oporavi Windows za cijeli

tvrdi disk)

Ta mogućnost briše sve particije s tvrdog diska i stvara novu particiju

sustava kao pogonsku jedinicu “C”.

Recover Windows to entire HD with 2 partition (Oporavi

Windows za cijeli tvrdi disk s 2 particije)

Ta mogućnost briše sve particije s tvrdog diska i stvara dvije nove

particije, “C” (40%) i “D” (60%).

6. Za dovršetak oporavka sustava slijedite zaslonske upute.

Ažurirane upravljačke i uslužne programe potražite na web-

mjestu www.asus.com.

Korištenje DVD-a za oporavak sustava (na određenim

modelima)

Kreiranje DVD-a za vraćanje sistema:

1. Kliknite duplim klikom na ikonicu AI Recovery Burner (AI

snimanje za vraćanje sistema) na Window desktopu.

2. Ubacite

prazan DVD

za snimanje u

optički drajv i

kliknite na Start

za kreiranje DVD-ja za vraćanje sistema.

3. Pratite upute na zaslonu za kreiranje DVD-ja za vraćanje

sistema.

Prema uputama pripremite dovoljan broj praznih DVD diskova

za snimanje radi izrade DVD-ova za oporavak.

VAŽNO! Prije oporavka sustava na prijenosnom računalu

uklonite vanjski tvrdi disk. Microsoft smatra da biste, ako sustav

Windows instalirate na pogrešan diskovni pogon ili formatirate

pogrešnu diskovnu particiju, mogli izgubiti važne podatke.

background image

D-1

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Korištenje DVD-a za oporavak sustava:
1. Umetnite DVD-a za oporavak sustava u optički pogon.

Prijenosno računalo mora biti uključeno.

2. Ponovo pokrenite prijenosno računalo, prilikom pokretanja

sustava pritisnite <Esc>, uz pomoć strelice dolje odaberite

optički pogon (možda će biti označen kao “CD/DVD”) pa

pritisnite <Enter> da biste sustav pokrenuli s DVD-a za oporavak

sustava.

3. Izaberite U redu kako biste pokrenuli obnavljanje slike.
4. Izaberite U redu kako biste potvrdili obnavljanje sustava.

Vraćanje će pisati preko vaših podataka na hard disku. Provjerite

jeste li napravili rezervnu kopiju svih važnih podataka prije

vraćanja sustava.

5. Obnavljanjem će se izbrisati svi podaci na vašem tvrdom disku.

Pobrinite se da prije oporavka sustava arhivirate sve svoje važne

podatke.

UPOZORENJE: Nemojte vaditi disk za oporavak (osim kada se to

od Vas zatraži) za vrijeme oporavka sustava jer će u suprotnom

particije biti neiskoristive.

Pobrinite se da za vrijeme oporavka sustava vaše prijenosno

računalo bude priključeno na adapter za napajanje. Nestabilno

električno napajanje može dovesti do neuspjelog obnavljanja.

Ažurirane upravljačke i uslužne programe potražite na web-

mjestu www.asus.com.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

Podaci o DVD pogonu

Prijenosno računalo sadrži opcijski DVD-ROM ili CD-ROM pogon.

Za gledanje DVD naslova morate instalirati preglednik za DVD

softver. Opcijski preglednik za DVD softver možete kupiti zajedno s

prijenosnim računalom. DVD-ROM pogon omogućuje korištenje CD

i DVD diskova.

Podaci o regionalnoj reprodukciji

Reprodukcija DVD filmova uključuje dekodiranje MPEG2 videa,

digitalnih AC3 audiozapisa i dešifriranje CSS zaštićenih sadržaja. CSS

(poznat i kao zaštita od kopiranja) je naziv zaštite sadržaja koju je

usvojila filmska industrija u svrhu zaštite sadržaja od neovlaštenog

umnožavanja.
Iako su pravila za nositelje CSS licence mnogobrojna, najvažnije

pravilo odnosi se na ograničenje reprodukcije regionalnih

sadržaja Kako bi se olakšalo geografsko objavljivanje filmova, DVD

videonaslovi izdaju se za specifične geografske regije i označavaju

prema Popisu područja (vidi dolje). Zakoni o autorskim pravima

nalažu da svi DVD filmovi moraju biti ograničeni na određeno

područje (obično kodirani za područje u kojem se prodaju). Iako

se DVD sadržaji mogu objavljivati za više područja, CSS propisima

definirano je da svaki sustav koji može reproducirati zaštićene CSS

sadržaje smije podržavati reprodukciju u samo jednom području.

Regionalne postavke možete mijenjati do pet puta uz pomoć

preglednika softvera, a nakon toga uređaj će reproducirati

samo DVD filmove za zadnje odabrano područje. Promjena

regionalnog koda nakon toga zahtijeva vraćanje sustava na

tvorničke postavke, što nije obuhvaćeno jamstvom. U slučaju

potrebe za vraćanjem tvorničkih postavki sustava, troškove

dostave i vraćanja tvorničkih postavki plaća sam korisnik.

background image

D-0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Popis područja

Područje 1
Kanada, SAD, Teritoriji SAD-a

Područje 2
Češka, Egipat, Finska, Francuska, Njemačka, Zaljevske države,

Mađarska, Island, Iran, Irak, Irska, Italija, Japan, Nizozemska,

Norveška, Poljska, Portugal, Saudijska Arabija, Škotska, Južnoafrička

Republika, Španjolska, Švedska, Švicarska, Sirija, Turska, UK, Grčka,

bivše jugoslavenske republike, Slovačka

Područje 3
Burma, Indonezija, Južna Koreja, Malezija, Filipini, Singapur, Tajvan,

Tajland, Vijetnam

Područje 4
Australija, Karibi (osim američkih teritorija), Središnja Amerika, Novi

Zeland, Pacifički otoci, Južna Amerika

Područje 5
CIS, Indija, Pakistan, ostatak Afrike, Rusija, Sjeverna Koreja

Područje 6
Kina

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

Podaci o pogonu za Blu-ray ROM (na

određenim modelima)

Odrednice regija

Regija A
Zemlje sjeverne, središnje i južne Amerike i njihovi teritoriji;

Tajvan, Hong Kong, Makao, Japan, Koreja (južna i sjeverna),

zemlje u jugoistočnoj Aziji i njihovi teritoriji.

Regija B
Europske, afričke i južnoazijske zemlje i njihovi teritoriji; Australija

i Novi Zeland.

Regija C
Zemlje srednje, južne Azije, istočnoeuropske zemlje i njihovi

teritoriji; Kina i Mongolija.

Pogledajte wweb stranicu za Blu-ray disk na www.blu-raydisc.

com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html radi više

detalja.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Sukladnost unutarnjeg modema

Prijenosna računala s unutarnjim modemom sukladna su JATE

(Japan), FCC (US, Kanada, Korea, Tajvan), i CTR21. Unutarnji modem

je odobren u skladu sa odlukom vijeća 98/482/EC za povezivanje na

javnu komutiranu telefonsku mrežu (PSTN) sa jednog terminala u

Europi. Međutim, zbog razlika u pojedinim PSTN mrežama između

nekih država, odobrenje samo po sebi ne predstavlja bezuvjetno

jamstvo uspješnog rada na svakoj terminalnoj točki u PSTN mreži.

U slučaju problema prvom prilikom kontaktirajte vašeg dobavljača

opreme.

Pregled

Dana 4.kolovoza 1988 Europsko vijeće objavilo je odluku o CTR 21

u službenom listu EZ-a. CTR 21 odnosi se na svu opremu terminalne

opreme za negovorne usluge s DTMF-biranjem koje je predviđeno

za povezivanje na analognu PSTN (Javna komutirana telefonska

mreža).
CTR 21 (Common Technical Regulation) za zahtjeve o priključcima

za povezivanje na analognu javnu telefonsku mrežu terminalne

opreme (isključujuću terminalnu opremu koja podržava opravdani

slučaj korištenja usluge govorne telefonije) u kojoj se mrežno

adresiranje (ako postoji) obavlja putem dvotonskog signaliziranja s

više frekvencija.

Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač daje prijavljenom tijelu i prodavaču: "U

ovoj izjavi navedene su mreže za koje je oprema napravljena i sve

prijavljene mreže s kojima oprema može imati poteškoće u radu".

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Izjava o kompatibilnosti mreže

Izjava koju proizvođač mora dati korisniku: "U ovoj izjavi navedene

su mreže za koje je oprema napravljena i sve prijavljene mreže s

kojima oprema može imati poteškoće u radu" Proizvođač također

mora naglasiti izjavu za slučaj kad je kompatibilnost mreže ovisna o

fizičkim i softverskim postavkama. Također će savjetovati korisnika

da kontaktira prodavača ako želi koristiti opremu na drugoj mreži."
Do sada je prijavljeno tijelo CETECOM-a izdalo nekoliko europskih

odobrenja koristeći CTR 21. Rezultat toga su prvi europski modemi

koji ne zahtijevaju regulatorna odobrenja u svakoj europskoj državi.

Negovorna oprema

Telefonske sekretarice i glasni telefoni mogu biti prikladni kao i

modemi, faks uređaji, auto-dialeri i alarmni sustavi. Oprema u kojoj

je vrhunska kvaliteta govora kontrolirana propisima (npr. handset

telefoni i u nekim državama i bežični telefoni) je isključena.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Ova tablica prikazuje države koje su trenutno pod CTR 21

standardom.

Država

Vrijedi za

Više ispitivanja

Austrija

1

Da

Ne

Belgija

Da

Ne

Češka Republika

Ne

Nije primjenjivo

Danska

1

Da

Da

Finska

Da

Ne

Francuska

Da

Ne

Njemačka

Da

Ne

Grčka

Da

Ne

Mađarska

Ne

Nije primjenjivo

Island

Da

Ne

Irska

Da

Ne

Italija

Još uvijek u tijeku

Još uvijek u tijeku

Izrael

Ne

Ne

Lihtenštajn

Da

Ne

Luksemburg

Da

Ne

Nizozemska

1

Da

Da

Norveška

Da

Ne

Poljska

Ne

Nije primjenjivo

Portugal

Ne

Nije primjenjivo

Španjolska

Ne

Nije primjenjivo

Švedska

Da

Ne

Švicarska

Da

Ne

Velika Britanija

Da

Ne

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-5

Ove informacije su kopirane sa CETECOM-a i isporučuju se bez

odgovornosti. Za promjene na ovoj tablici, možete posjetiti http://

www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Nacionalni zahtjevi će vrijediti samo ako oprema koristi impulsno

biranje (proizvođači mogu navesti u korisničkom vodiču da je

oprema namjenjena samo za DTMF signalizaciju, što bi učinilo sva

dodatna ispitivanja suvišnim).
U Nizozemskoj su potrebna dodatna ispitivanja za serijsku vezu i

usluge ID pozivatelja.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Propisi i izjave o sigurnosti

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj sukladan je propisima navedenim u članku 15. FCC

pravila. Rukovanje uređajem obuhvaćeno je sljedećim dvama

uvjetima:

Uređaj ne smije stvarati štetne smetnje.

Uređaj mora biti u mogućnosti prihvatiti svaku smetnju,

uključujući smetnju koja može izazvati neželjeni rad.

Ovaj uređaj je ispitan i sukladan ograničenjima koja vrijede za

digitalne uređaje B klase, u skladu s člankom 15. FCC propisa. Ta

ograničenja namijenjena su za osiguranje razumne razine zaštite

protiv štetnih smetnji u kućanstvima. Ova oprema stvara, koristi i

može emitirati energiju radijske frekvencije te, ako nije ugrađena

i korištena u skladu s uputama, može izazvati štetne smetnje u

radijskim komunikacijama. Međutim, nema jamstva da do smetnji

neće doći kod određenog načina ugradnje. Ako oprema izaziva

štetne smetnje u radijskom i televizijskom prijamu, što se može

utvrditi isključivanjem i ponovnim uključivanjem opreme, korisnik bi

trebao ukloniti smetnje na neki od sljedećih načina:

Preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu.

Povećati razmak između opreme i prijamnika.

Opremu i prijamnik priključiti na različite utičnic.

Za pomoć se obratiti dobavljaču ili ovlaštenom radio/TV

serviseru.

FCC propisi zahtijevaju uporabu oklopljenog kabela za napajanje

u cilju ispunjenja zahtjeva u pogledu ograničenja emisija i

sprječavanja smetnji kod radijskog i televizijskog prijama.

Obvezno koristite samo priloženi kabel za napajanje. Koristite

samo oklopljene kabele za povezivanje ulaznih i izlaznih uređaja

s ovim uređajem. Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila

strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti

do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

(Reprint Saveznih propisa #47, članak 15.193, 1993. Washington

DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records

Administration, U.S. Government Printing Office.)

FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji

Promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana koja je

odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu dovesti do

gubitka

prava na korištenje ovog uređaja. “Proizvođač izjavljuje da je

ovaj uređaj ograničen za uporabu od 1. do 11. kanala u 2.4 GHz

frekvencijskom pojasu putem posebne programske opreme

kojom se upravlja u SAD-u.”

Ova je oprema sukladna FCC propisima o graničnim vrijednostima

izloženosti radijskim frekvencijama u nenadziranim okruženjima. Da

biste osigurali sukladnost s propisima FCC smjernice o izloženosti

radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte

izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti

radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati

posebnih uputa.

Izjava o sukladnosti (R&TTE smjernica 199/5/EC)

Sljedeći su uvjeti ispunjeni te se smatraju bitnim i dostatnim:

Bitni zahtjevi kao u [članku 3]

Zahtjevi zaštite zdravlja i sigurnosti kao u [članku 3.1a]

Ispitivanje sigurnosti električne opreme prema normi [EN

60950]

Zahtjevi zaštite za elektromagnetsku kompatibilnost u [članku

3.1b]

Ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti prema normi [EN

301 489-1] u [EN 301 489-17]

Učinkovito korištenje radijskog spektra kao u [članku 3.2]

Radijsko ispitivanje prema normi [EN 300 328-2]

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Upozorenje o CE oznaci

CE označivanje za uređaje bez bežične mreže/Bluetootha

Isporučena verzije uređaja sukladna je zahtjevima EEZ direktiva

2004/108/EZ “Elektromagnetska kompatibilnost” i 2006/95/EZ

“Niskonaponska direktiva”.

CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog

parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio

i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i

sukladnost.

Izjava o izloženosti infracrvenom (IC) zračenju za

Kanadu

Ova je oprema sukladna propisima o graničnim vrijednostima

izloženosti infracrvenom zračenju u nenadziranim okruženjima. Da

biste osigurali sukladnost s propisima IC smjernice o izloženosti

radio-frekvencijskom zračenju, za vrijeme prijenosa izbjegavajte

izravan kontakt s antenom. Radi sukladnosti s propisima o izloženosti

radio-frekvencijskom zračenju, krajnji korisnici moraju se pridržavati

posebnih uputa.
Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima:

ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje, i

ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje

mogu dovesti do neželjenog rada uređaja.

Da bi se izbjegle radijske smetnje licenciranih usluga (npr. mobilni

satelitski sustavi na susjednom kanalu), uređaj je namijenjen za

uporabu u zatvorenim prostorima podalje od prozora kako bi se

osigurala maksimalna zaštita. Oprema (ili prijamne antene) koje se

montiraju na otvorenom pdoliježu licenci.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Kanali za bežični prijenos podataka u različitim

regijama

Sj. Amerika

2.412-2.462 GHz

Kanali 01 do 11

Japan

2.412-2.484 GHz

Kanali 01 do 14

Europa ETSI

2.412-2.472 GHz

Kanali 01 do 13

Ograničenje frekvencijskog pojasa u Francuskoj

Neka područja Francuske imaju ograničen frekvencijski pojas.

Ograničenja maksimalne snage u zatvorenim prostorima su sljedeća:

10 mW za cijeli 2,4 GHz pojas (2400 MHz–2483.5 MHz)

100 mW za frekvencije između 2446.5 MHz i 2483.5 MHz

Kanali od 10 do 13 rade u rasponu od 2446.6 MHz do 2483.5

MHz.

Postoji nekoliko mogućnosti korištenja na otvorenom: Za korištenje

na privatnom posjedu ili privatnom posjedu javnih osoba potrebno

je dobiti odobrenje Ministarstva obrane, uz maksimalno dopuštenu

snagu od 100mW u rasponu frekvencija od 2446.5 do 2483.5 MHz.

Zabranjeno je korištenje na javnim površinama.
U dolje navedenim departmanima, za cijeli 2.4 GHz pojas:

Maksimalno dopuštena snaga u zatvorenim prostorima iznosi

100 mW.

Maksimalno dopuštena snaga na otvorenom iznosi 10 mW.

Departmani u kojima je dopušteno korištenje raspona frekvencija

od 2400 do 2483.5 MHz s maksimalno dopuštenom snagom u

zatvorenim prostorima manjom od 100 mW i manjom od 10mW na

otvorenom:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

background image

D-0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

U budućnosti će najvjerojatnije doći do izmjena navedenih

ograničenja, čime će se bežične LAN kartice moći koristiti u više

područja u Francuskoj. Najnovije podatke potražite od ART-a (www.

arcep.fr).

WLAN kartica odašilje manje od 100 mW, ali više od 10 mW.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

Sigurnosne napomene za UL

Prema zahtjevima standarda UL 1459 za telekomunikacijsku

(telefonsku) opremu koja treba biti električnim putem priključena na

telekomunikacijsku mrežu čiji vršni napon ne smije prelaziti 200 V,

300 V između dvaju vršnih opterećenja i 105 V rms, te koja mora biti

instalirana i korištena u skladu s propisima Nacionalnog zakona o

električnoj energiji (NFPA 70).
Prilikom korištenja modema prijenosnog računala pridržavajte

se osnovnih sigurnosnih mjera predostrožnosti da biste smanjili

opasnost nastanka požara, električnog udara i tjelesnih ozljeda,

uključujući:

Nemojte koristiti prijenosno računalo u blizini vode, primjerice,

kada, umivaonika, sudopera, kade za pranje rublja, bazena za

plivanje ili u vlažnom podrumu.

Nemojte koristiti prijenosno računalo za vrijeme grmljavine.

Može doći do električnog udara izazvanog gromom.

Nemojte koristit prijenosno računalo u području istjecanja plina.

Prema zahtjevima standarda UL 1642 o primarnim (jednokratnim) i

sekundarnim (punjivim) Litijskim baterijama koje služe za napajanje

proizvoda. Baterije sadrže metalni litij, leguru ili ion litija, te se

mogu sastojati od jedne, dviju ili više serijski, paralelno ili na oba

načina povezanih elektrokemijskih ćelija u kojima se nepovratnom

ili povratnom kemijskom reakcijom kemijska energija pretvara u

električnu.

Ne bacajte baterije prijenosnog računala u vatru budući da

bi mogle eksplodirati. Da biste smanjili opasnost od nastanka

tjelesnih ozljeda zbog požara i eksplozija, pridržavajte se

lokalnih propisa o odlaganju baterija.

Da biste smanjili opasnost od nastanka tjelesnih ozljeda zbog

požara i eksplozija, nemojte koristiti strujne adaptere ili baterije

iz drugih uređaja. Koristite samo strujne adaptere i baterije s

UL odobrenjem, koje možete nabaviti kod proizvođača ili u

ovlaštenim prodavaonicama.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti

odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75

mm

2

ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm

2

.

REACH

Saglasnost s REACH (Registracija, Evaluacija, Autorizacija i

restrikcija kemikalija) regulativnim opsegom, mi objavljujemo

kemijske substance u našim proizvodima na ASUS REACH internet

prezentaciji na adresi http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Informacije o TV tjuneru (na određenim modelima)

Napomena za instalatera CATV sustava—Razvodni sustav kablova

mora biti povezan s masom (uzemljen) sukladno ANSI/NFPA 70,

National Electrical Code (NEC), osobito obzirom na odjeljak 820.93,

Uzemljivanje vanjskog vodjivog omotača koaksijalnog kabela –

instalacija mora sadržavati spoj zaštitnog oklopa koaksijalnog kabela

na ulazu u zgradu.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske

zemlje (za litij-ionske baterije)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Sigurnosne napomene za optički disk
Podaci o sigurnoj uporabi lasera

Unutarnji ili vanjski optički diskovi isporučeni s ovim prijenosnim

računalom sadrže LASERSKI PROIZVOD 1. KLASE. Klasifikaciju lasera

potražite u pojmovniku na kraju priručnika.

UPOZORENJE

! Izvođenje prilagodbi i postupaka koji nisu

navedeni u korisničkom priručniku može dovesti do izloženosti

opasnim laserskim zrakama. Ne pokušavajte rastavljati optički

disk. Iz sigurnosnih razloga, popravke optičkog diska prepustite

isključivo ovlaštenom serviseru.

Upozorenje o servisiranju

OPREZ! UNUTAR UREĐAJA NALAZI SE NEVIDLJIVO LASERSKO

ZRAČENJE. NEMOJTE GLEDATI U LASERSKU ZRAKU.

NEMOJTE IZRAVNO GLEDATI U LASERSKU ZRAKU OPTIČKIM

INSTRUMENTIMA.

CDRH propisi

Centar za uređaje i radiološko zdravlje (CDRH) Američke uprave za

hranu i lijekove uveo je 2. kolovoza 1976. godine propise za laserske

proizvode, kojim su obuhvaćeni laserski proizvodi proizvedeni

nakon 1. kolovoza 1976. godine. Proizvodi koji se nude na tržištu

Sjedinjenim američkim Državama moraju ispunjavati te propise.

UPOZORENJE! Uporaba upravljačkih dijelova, prilagodbe ili

postupci koji nisu navedeni u ovom priručniku ili u uputama

za instalaciju laserskog proizvoda mogu dovesti do izloženosti

opasnom zračenju.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-5

Napomena o proizvodima Macrovision

Corporation

Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštićenu autorskim pravom,

koja je zaštićena metodom odštetnog zahtjeva na temelju nekih

patenata u SAD-a i ostalih prava intelektualnog vlasništva, u posjedu

tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Upotrebu

ove tehnologija zaštićene autorskim pravom mora odobriti tvrtka

Macrovision Corporation te je namijenjena samo za kućnu upotrebu

i ostale ograničene načine upotrebe, osim u slučaju kada tvrtka

Macrovision Corporation odobri ostale načine upotrebe. Zabranjen

je povratni inženjering i rastavljanje porizvoda.

Napomena o izolaciji

VAŽNO! Radi električne izolacije i održavanja sigurnosti od

električnog udara, na obje strane kućišta računala nanesen je premaz

za izolaciju na mjestima gdje se nalaze I/O priključci.

Prevencija gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte

zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

CTR 21 Odobrenje

(za prijenosno računalo s ugrađenim modemom)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Spanish

Swedish

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Ekološka oznaka Europske unije

Ovom prijenosnom računalu dodijeljen je certifikat EU Flower, što

znači da proizvod ima sljedeće značajke:
1. Smanjena potrošnja energije tijekom rada i stanja pripravnosti.
2. Ograničena uporaba otrovnih teških metala.
3. Ograničena uporaba tvari koje su štetne po okoliš i zdravlje.
4. Smanjeno iskorištavanje prirodnih resursa poticanjem uporabe

recikliranih materijala.

5. Izvedba osigurava lako ažuriranje i duži životni vijek kroz

osiguravanje kompatibilnih rezervnih dijelova kao što su

baterije, izvori električnog napajanja, tipkovnica, memorija i ako

je dostupan, CD pogon ili DVD pogon.

6. Smanjene količine otpada putem politike ponovnog prihvata

proizvoda.

Pojedinosti o certifikatu EU Flower potražite na web-stranicama o

ekološkom označavanju Europske unije http://www.ecolabel.eu.

Proizvod sukladan normi ENERGY STAR

ENERGY STAR zajednički je program Agencije za

zaštitu okoliša SAD-a i Ministarstva energetike

SAD-a koji svima nama pomaže da uštedimo novac

i istodobno zaštitimo okoliš putem energetski

učinkovitijih proizvoda i djelovanja.
Svi proizvodi tvrtke ASUS koji na sebi nose logotip

ENERGY STAR sukladni su normi ENERGY STAR, a značajka upravljanja

energijom na tim je proizvodima tvornički omogućena. Monitor i

računalo postavljeni su tako da automatski idu u stanje mirovanja

nakon 15 i 30 minuta neaktivnosti korisnika. Ako računalo želite opet

pokrenuti, kliknite mišem ili pritisnite bilo koju tipku na računalu.
Detaljne informacije o upravljanju energijom i prednostima koje

ta značajka ima po okoliš potražite na http://www.energy.gov/

powermanagement. Uz to, na stranicama http://www.energystar.

gov možete pronaći detaljne informacije o zajedničkom programu

ENERGY STAR.

Freedos i proizvodi koji se temelje na sustavu Linux NE podržavaju

Energy Star.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-

Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji se

odnose na zaštitu okoliša

ASUS se u projektiranju i proizvodnji svojih uređaja pridržava

smjernica o ekološkoj izvedbi i brine se o tome da svaka faza

životnog vijeka ASUS proizvoda bude u sukladnosti s globalnim

propisima za zaštitu okoliša. Pored toga ASUS objavljuje relevantne

podatke prema zahtjevima odgovarajućih propisa.
Posjetite http://csr.asus.com/english/Compliance.htm radi

objavljenih podataka prema zahtjevima odgovarajućih propisa s

kojima je ASUS sukladan:
Japanske izjave o materijalima JIS-C-0950

EU REACH SVHC

Korejski RoHS

Švicarski zakoni o energiji

ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih

proizvoda

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda

proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu

okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim

kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih

komponenti kao i materijala za ambalažu. Posjetite http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm radi detaljnih podataka o recikliranju u

raznim regijama.

background image

D-0

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane

proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke

ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati,

prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može

ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili

na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu

izrade sigurnosne kopije.
ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO

KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG, UKLJUČUJUĆI

BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I

POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS,

NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU

ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ŠTETU ZBOG GUBITKA

DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA,

PREKIDA POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG

BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U OVOM PRIRUČNIKU ILI

PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH

ŠTETA.
Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti

registrirani zaštitni znaci ili proizvodi zaštićeni autorskim pravima

pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i

objašnjenja u korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere

kršenja njihovih prava.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE

SAMO U INFORMATIVNE SVRHE. PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE

IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM

TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA

BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U

OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.

background image

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

D-1

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna

tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete

od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje

potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran

isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući

smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne

i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem

zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene

ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.
ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i

potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili

kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.
To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS

i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja

maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i

prodajnog mjesta.
TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA

ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2)

GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE,

SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE

(UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS,

NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI

PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto http://support.asus.com

background image

D-

Korisnički priručnik za prijenosno računalo

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)