ASUS ROG G56JR - Touchpad-käytön kuvitus

background image

Touchpad-käytön kuvitus

Napauttaminen - Touchpadin napauttaminen mahdollistaa kohteiden

valitsemisen näyttöruudulta ja tiedostojen avaamisen.

Napsauttaminen - Touchpadin napsauttaminen simuloi hiiren

vasemman ja oikean painikkeen toimintoja.

Vetäminen ja pudottaminen - Vetämis- ja pudottamistoiminnon

suorittaminen Touchpadilla mahdollistaa näytössä olevien kohteiden

siirtämisen uuteen sijaintiin.

Napsauta kerran valitaksesi

kohteen ja avaa kohde

kaksoisnapsauttamalla sitä.

Vasen napsautus

Oikea napsautus

Valitse kohde napsauttamalla

sitä kerran ja katso sen

valikkovaihtoehdot.

Vedä

Valitse kohde napauttamalla sitä

kahdesti ja liu'uta samaa sormea

nostamatta sitä irti Touchpadista.

Nosta sormi Touchpadilta

pudottaaksesi kohteen uuteen

sijaintiin.

Pudota

background image

Kannettavan tietokoneen käyttöopas

55

Kiertäminen - Kuvia kierretään Touchpadissa myötä- tai

vastapäivään nipistyseleellä.

Aseta kaksi sormea touchpadille ja kierrä pyöreä liike kiertääksesi kuvaa

joko myötä- tai vastapäivään.

Vieritys - Voit vierittää touchpadin luetteloita pysty- ja

vaakasuunnassa käyttämällä kahta sormea.

Zoomaus - Voit suurentaa tai pienentää valitun kuvanäkymän

kokoa Touchpadissa käyttämällä kahta sormea.

Lähennä tai loitonna näkymää levittämällä kahta sormea erilleen

tai tuomalla niitä yhteen.

Voit ottaa käyttöön jatkuvan vierityksen pitämällä kahta sormea

touchpadin reunalla, kun haluat siirtyä ylhäältä alas / vasemmalta

oikealle ja päin vastoin. Hiiren osoitin muuttuu kaksipäiseksi
nuoliosoittimeksi , kun jatkuva vieritys on valittu.

background image

5

Kannettavan tietokoneen käyttöopas

Touchpad vastaa liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta

napauttaa pintaa liian kovaa. Liian kovaa napauttaminen ei

paranna touchpadin vasteaikoja. Touchpad vastaa parhaiten

kevyeen paineeseen.