ASUS ROG G56JR - Vastutuse piirang

background image

Vastutuse piirang

Võib tekkida olukord, kus kas ASUSe vea või muu kohustuse tõttu

on teil õigus saada ASUSelt hüvitist. Sellisel juhul, hoolimata teie

ASUS'ile esitatud nõude alusest, ei vastuta ASUS rohkema eest kui

kehavigastused (kaasa arvatud surm) ning reaalse vara ja materiaalse

isikliku vara kahjustamine; või muud tegelikud ja kaudsed

kahjud, mis tulenevad lüngast garantiis või õiguslike kohustuste

täitmatajätmisest käesoleva garantii kohaselt, kuni iga toote

lepingus toodud hinnani.
ASUS hüvitab käesoleva garantii kohaselt teile ainult kulud, kahjud

või nõuded, mis põhinevad lepingul, lepinguvälisel kahjul või

lepingurikkumisel.
See piirang kehtib ka ASUSe tarnijatele ja edasimüüjatele. See on

maksimum, mille eest ASUS, selle tarnijad ja teie edasimüüja ühiselt

vastutavad.
ASUS EI OLE MINGITEL TINGIMUSTEL JÄRGNEVA EEST VASTUTAV: (1)

KOLMANDATE OSAPOOLTE KAHJUNÕUDED TEILE; (2) TEIE ANDMETE

KADUMINE VÕI KAHJUSTUMINE; VÕI (3) SPETSIAALSED, JUHUSLIKUD

VÕI KAUDSED KAHJUD VÕI MAJANDUSLIKUD KAUDSED KAHJUD

(KAASA ARVATUD KASUMI VÕI SÄÄSTUDE KAOTAMINE), ISEGI KUI

ASUST, TEMA TARNIJAID VÕI TEIE EDASIMÜÜJAT ON SELLISEST

VÕIMALUSEST TEAVITATUD.