ASUS ROG G56JR - Enamlevinud probleemid ja lahendused

background image

Enamlevinud probleemid ja lahendused

Riistvaraprobleem - Optiline ketas

Optiline kettaseade ei suuda ketastelt lugeda ega nendele kirjutada.

1. Värskendage BIOS uusima versioonini ja proovige uuesti.
2. Kui BIOS-i värskendamine ei aita, siis kasutage parema

kvaliteediga kettaid ja proovige uuesti.

3. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku

teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

Tundmatu põhjus - Süsteem on ebastabiilne

Sülearvuti ei suuda väljuda talveunest.
1. Eemaldage täiendatud komponendid (RAM, HDD, WLAN, BT),

kui need installiti pärast sülearvuti ostmist.

2. Kui viga pole selles, proovige teha süsteemitaastet (MS System

Restore) varasemale kuupäevale.

3. Kui probleem püsib, siis proovige taastada süsteemi

taastesektsioonilt või DVD-lt.

Enne taastamist peate varundama kõik oma andmed teises

asukohas.

4. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku

teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

Riistvaraprobleem - Klaviatuur/Kiirklahv

Kiirklahv (FN) on keelatud.

A. Reinstallige draiveri CD-lt draiver “ATK0100” või laadige see alla

ASUS veebisaidilt.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-11

Riistvaraprobleem - Sisseehitatud kaamera

Sisseehitatud kaamera ei toimi korralikult.

1. Kontrollige seadmehaldurit (“Device Manager”) võimalike

probleemide suhtes.

2. Proovige reinstallida veebikaamera draiver, et probleemi

lahendada.

3. Kui probleem püsib, siis värskendage BIOS uusima versioonini ja

proovige uuesti.

4. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku

teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

Riistvaraprobleem - Aku

Aku hooldus.

1. Registreerige sülearvuti ühe-aastase garantiiteenuse saamiseks,

kasutades järgmist veebisaiti:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. ÄRGE eemaldage akut, kui kasutate sülearvuti vahelduvvoolu

adapteriga, et vältida toitekatkestusest tingitud kahjustusi.

ASUS akuplokk on ülelaadimise vältimiseks varustatud

kaitseskeemiga, seetõttu ei kujuta akuploki sülearvutisse

jätmine mingit ohtu.

Riistvara probleem - Toide SEES/VÄLJAS tõrge

Ma ei saa sülearvutit SISSE lülitada.
Diagnostika:

1. Kas sisselülitamisel kasutab sülearvuti ainult akutoidet? (J = 2, E = 4)
2. Kas kuvatakse BIOS (ASUS logo)? (J = 3, E = A)
3. Kas operatsioonisüsteemi laadimine õnnestub? (J = B, E = A)
4. Kas adapteri toite LED indikaator on SEES? (J = 5, E = C)
5. Kas sisselülitamisel saab sülearvuti toidet ainult adaperilt? (J = 6, E = A)
6. Kas kuvatakse BIOS (ASUS logo)? (J = 7, E = A)
7. Kas operatsioonisüsteemi laadimine õnnestub? (J = D, E = A)

background image

L-1

Notebook PC kasutusjuhend

Probleem ja lahendus:

A. Võimalik, et probleemne on MB, HDD või NB; pöörduge abi saa-

miseks kohaliku teeninduskeskuse poole.

B. Operatsioonisüsteemi poolt põhjustatud probleem; proovige süs-

teem taastada, kasutades taastesektsiooni või -ketast.

OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed

teises asukohas.

C. Adapteriga seotud probleem; kontrollige toitekaabli ühendust,

muul juhul pöörduge asendamiseks kohaliku teeninduskeskuse

poole.

D. Akuga seotud probleem; kontrollige aku kontakte, muul juhul pöör-

duge parandamiseks kohaliku teeninduskeskuse poole.

Riistvaraprobleem - Traadita ühenduse kaart

Kuidas kontrollida, kas sülearvuti on varustatud traadita ühenduse

kaardiga?

A. Valige Control Panel (Juhtpaneel) -> Device Manager

(Seadmehaldur). Te saate kaustas “Network Adapter”

(Võrguadapter) näha, kas sülearvutil on WLAN kaart.

Mehhaaniline probleem - Ventilaator/Soojusolek

Miks on jahutusventilaator alati SEES ja temperatuur kõrge?

1. Veenduge, et VENTILAATOR töötab, kui CPU temperatuur

on kõrge ja kontrollige õhuvoo olemasolu peamistes

ventilatsiooniavades.

2. Kui töötavaid rakendusi on palju (vt tegumiriba), siis sulgege

need, et vähendada süsteemi koormust.

3. Probleem või olla tingitud viirustest, kasutage nende

tuvastamiseks viirusetõrjetarkvara.

4. Kui need meetmed ei aita, siis proovige taastada süsteemi

taastesektsioonilt või DVD-lt.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-1

OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed

teises asukohas.

HOIATUS! Ärge looge Interneti-ühendust enne, kui olete

installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta

sülearvutit viiruste eest.

Tarkvaraga seotud probleem - ASUS tarkvara

Kui lülitan sülearvuti sisse, kuvatakse teade “Open policy file error”

(Avatud poliitika faili tõrge).

A. Reinstallige utiliidi “Power4 Gear” uusim versioon, et probleemi

lahendada. See on saadaval ASUS veebisaidil.

Tundmatu põhjus - Sinine ekraan valge tekstiga

Sinine ekraan valge tekstiga ilmub pärast süsteemi alglaadimist.

1. Eemaldage lisamälu. Kui lisamälu installiti pärast ostu

sooritamist, siis lülitage arvuti VÄLJA, eemaldage lisamälu

ja lülitage sülearvuti SISSE, et kontrollida, kas probleem on

tingitud mitteühilduvast mälust.

2. Desinstallige tarkvararakendused. Kui olete hiljuti installinud

tarkvararakendusi, siis on võimalik, et need ei ühildu

süsteemiga. Proovige desinstallida need kaitstud turvarežiimis

Windows Safe Mode.

3. Kontrollige süsteemi viiruste suhtes.
4. Värskendage BIOS uusima versioonini, kasutades utiliiti Easy

Flash (Windows) või AFLASH (DOS). Need utiliidid ja BIOS failid

saab alla laadida ASUS veebisaidilt.

HOIATUS: veenduge, et sülearvuti ei jää BIOS flashing-protsessi

ajal toiteta.

background image

L-1

Notebook PC kasutusjuhend

5. Kui probleem püsib, siis läbige taasteprotsess, et reinstallida

kogu süsteem.

OLULINE: enne taastamist peate varundama kõik oma andmed

teises asukohas.

ETTEVAATUST: ÄRGE looge Interneti-ühendust enne, kui olete

installinud viirusetõrjetarkvara ja Interneti tulemüüri, et kaitsta

sülearvutit viiruste eest.

MÄRKUS: veenduge, et installite esmalt draiverid “Intel INF

Update” ja “ATKACPI”, et riistvara tuvastamine oleks võimalik.

6. Kui probleem püsib, siis võtke ühendust kohaliku

teeninduskeskusega ja paluge abi tehnikult.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-15

Tarkvaraga seotud probleem - BIOS

BIOS-i värskendamine.

1. Tehke kindlaks sülearvuti täpne mudel ja laadige alla uusim

BIOS fail oma mudeli jaoks ASUS veebisaidilt ja salvestage see

flash kettaseadmel.

2. Ühendage flash kettaseade sülearvutiga ja lülitage sülearvuti

sisse.

3. Kasutage funktsiooni “Start Easy Flash” BIOS häälestusutiliidi

(BIOS Setup Utility) lehel Advanced (Täpsemalt). Järgige kuvatud

juhiseid.

4. Tehke kindlaks uusima BIOS fail asukoht ja alustage BIOS-i

värskendamist (flashing).

5. Te peate “taastama vaikesätted” lehel Exit Pärast BIOS-i

värskendamist (flashing).

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

ASUS FancyStart

[Disabled]

POST Logo Type

[Static]

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

ASUS EASY OVER-CLOCK

[Turbo]

Internal Pointing Device

[Enabled]

SVM Mode

[Enabled]

Legacy USB Support

[Enabled]

SATA Configuration

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

L-1

Notebook PC kasutusjuhend