ASUS ROG G56JR - Elektriohutusnõuded

background image

Elektriohutusnõuded

Toodetel, mille voolutugevuse taluvus on kuni 6 A ning mille

kaal ületab 3 kg, tuleb kasutada sobivaid toitejuhtmeid, mis on

parameetritelt võrdväärsed või paremad kui: H05VV-F, 3G, 0,75mm

2

või H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

REACH

Regulatiivse raamistiku REACH (Registration, Evaluation,

Authorisation, and Restriction of Chemicals - Kemikaalide

registreerimine, hindamine, legaliseerimine ja kohaldatavad

piirangud) nõuetele vastamiseks oleme avaldanud andmed

keemiliste ainete sisalduse kohta meie toodetes ASUS REACH

veebisaidil http://csr.asus.com/english/REACH.htm.