ASUS ROG G56JR - Declaration of Conformity(R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)

background image

(R&TTE direktiiv 1999/5/EÜ)

Järgmised punktid täideti ning neid peeti R&TTE (Radio &

Telecommunications Terminal Equipment) direktiivi jaoks olulisteks

ja küllaldasteks:

Olulised nõuded, nagu sätestatud [artiklis 3]

Tervisekaitse- ja ohutusnõuded, nagu sätestatud [artiklis 3.1a]

Elektriohutuse testimine vastavalt standardile [EN 60950]

Kaitsenõuded elektromagnetilisele ühilduvusele [artiklis 3.1b]

Elektromagnetilise ühilduvuse testimine standardites

[EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]

Raadiospektri efektiivne kasutamine, nagu sätestatud

[artiklis 3.2]

Raadiokatsed vastavalt standardile [EN 300 328-2]

background image

L-

Notebook PC kasutusjuhend