ASUS ROG G56JR - Autoriõiguste teave

background image

Autoriõiguste teave

Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud

tooteid ja tarkvara, ei või reprodutseerida, edastada, transkribeerida,

säilitada otsingusüsteemis ega tõlkida mistahes keelde mistahes

vormis, välja arvatud ostja poolt varundamise eesmärgil säilitatavad

dokumendid, ilma ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") kirjaliku loata.
ASUS VÄLJASTAB KASUTUSJUHENDI "NII, NAGU SEE ON", ILMA

IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA ARVATUD

KAUDSED KAUBANDUSLIKKUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS

SOBIVUSE GARANTIID VÕI TINGIMUSED. MITTE MINGIL JUHUL EI OLE

ASUS, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD VÕI AGENDID

VASTUTAVAD MINGITE KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE

KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD SAAMATA JÄÄNUD KASUMIGA

SEOTUD KAHJUD, ÄRIAKTIIVSUSE LANGUS, ANDMETE KAOTAMINE,

ÄRITEGEVUSE PEATUMINE JMS), ISEGI KUI ASUST ON TEAVITATUD

SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSEST KÄESOLEVAS

KASUTUSJUHENDIS VÕI TOOTEL ESINEVA VEA TÕTTU.
Käesolevas kasutusjuhendis esinevad tootenimed ja ettevõtete

nimed võivad, aga ei pruugi olla, vastavate ettevõtete registreeritud

kaubamärgid või autoriõigused ning neid kasutatakse ainult

selgitamise eesmärgil ja omanike huvides ilma kavatsuseta õigusi

rikkuda.
KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS ESITATUD SPETSIFIKATSIOONE JA

TEAVET KASUTATAKSE AINULT INFORMATIIVSEL EESMÄRGIL NING

TEAVE VÕIB IGAL AJAL ETTETEATAMATA MUUTUDA, MISTÕTTU EI

SAA SEDA TÕLGENDADA KUI ASUSE KOHUSTUST. ASUS EI VÕTA

MINGIT VASTUTUST KÄESOLEVAS KASUTUSJUHENDIS NING SELLES

KIRJELDATUD TOODETES JA TARKVARAS ESINEVATE VIGADE VÕI

EBATÄPSUSTE EEST.

Autoriõigus © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Kõik õigused

on reserveeritud.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

L-1