ASUS ROG G56JR - Puuteplaadi kasutamise illustratsioonid

background image

Puuteplaadi kasutamise illustratsioonid

Koputamine - puuteplaadi koputamine võimaldab teil valida üksusi

ekraanil ja avada faile.

Klõpsamine - puuteplaadi klõpsamine simuleerib hiire vasak- ja

paremnupu funktsioone.

Pukseerimine - pukseerimistoiming puuteplaadil võimaldab

ekraanil kuvatud üksusi uude asukohta teisaldada.

Klõpsake üks kord üksuse

valimiseks, seejärel tehke

topletklõps avamiseks.

Vasakklõps

Paremklõps

Klõpsake üks kord

üksuse valimiseks ja selle

menüüsuvandite kuvamiseks.

Lohistamine

Valige üksus, koputades kaks

korda, seejärel libistage sama

sõrme, ilma seda puuteplaadilt

tõstmata.

Vabastage sõrm puuteplaadilt,

et kukutada üksus oma uude

asukohta.

Kukutamine

background image

Notebook PC kasutusjuhend

55

Pööramine - piltide pööramine puuteplaadil päripäeva/vastupäeva

suunas, kasutades näpistamisliigutust

Pange kaks sõrme puuteplaadile, seejärel alustage ringjoonelist

liikumist kas päri- või vastupäeva suunas, et pilti pöörata.
Kerimine - kasutades kahte sõrme puuteplaadil, saab kerida

loendeid vertikaalselt ja horisontaalselt.

Suumimine - kasutades kahte sõrme puuteplaadil, saate

suurendada või vähendada valitud pildi kuvamissuurust.

Sisse/välja suumimiseks sirutage kaks sõrme laiali / viige kaks

sõrme kokku.

Pideva kerimise lubamiseks hoidke oma sõrmi puuteplaadi serval,

kui liigute ülevalt alla/vasakule ja vastupidi. Hiirekursor muutub
kahe otsaga noole kujuliseks , kui pidev kerimine on aktiveeritud.

background image

5

Notebook PC kasutusjuhend

Puuteplaat reageerib liikumisele, mitte jõule. Ei ole mingit

vajadust puuteplaadile liiga tugevasti koputada. Tugev

koputamine ei suurenda puuteplaadi tundlikkust. Puuteplaat

reageerib kõige paremini kergele survele.