ASUS ROG G56JR - Vahelduvvoolu toite kasutamine

background image

Vahelduvvoolu toite kasutamine

Sülearvuti toitesüsteem koosneb kahest osast – toiteadapterist

ja akutoitesüsteemist. Toiteadapter konverteerib seinakontakti

vahelduvvoolu sülearvuti jaoks vajalikuks alalisvooluks. Teie

sülearvuti on varustatud universaalse vahelduvvoolu-alalisvoolu

adapteriga. See tähendab, et saate ühendada toitejuhtme mistahes

100V-120V või 220V-240V seinakontaktiga ilma lüliti sätteid

muutmata või pingemuundureid kasutamata. On võimalik, et

adapteri ja olemasoleva standardse USA vahelduvvoolu toitekaaabli

ühendamiseks kasutatakse erinevates riikides erinevat standardit.

Enamikus hotellides on universaalsed kontaktid, mis toetavad

erinevaid juhtmeid ja ka pingeid. Mõistlik on enne reisile asumist

küsida kogenud reisijatelt teavet vahelduvvoolu väljundpinge kohta

sihtriikides.

Sülearvutile on võimalik osta reisikomplekt, mis sisaldab toite- ja

modemi adaptereid peaaegu kõikide riikide jaoks.

HOIATUS! ÄRGE ühendage vahelduvvoolu toitekaablit

vahelduvvoolu pistikupessa enne alalisvoolupistiku ühendamist

sülearvutiga. See võib kahjustada vahelduvvoolu-alalisvoolu

adapterit.

Toitesisendi tegelik asukoht erineb mudeliti. LAN pordi asukoha

tuvastamiseks lugege eeelmist jaotist.

1

3

110V-220V

2

background image

Notebook PC kasutusjuhendOLULINE! Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage sülearvuti

toiteks muud adapterit ega kasutage sülearvuti adapterit

muude elektriseadmete toiteks. Kui vahelduvvoolu-alalisvoolu

adapterist tuleb suitsu, põlemislõhna või see on kuum,

pöörduge teenindusse. Kui kahtlustate, et vahelduvvoolu-

alalisvoolu adapter on vigane, pöörduge teenindusse. Vigase

vahelduvvoolu-alalisvoolu adapteri kasutamine võib kahjustada

nii akuplokki(-plokke) kui ka sülearvutit.

Võimalik, et käesoleva sülearvutiga kaasneb adapter kahe- või

kolmeharulise pistiku jaoks, sõltuvalt piirkonnast. Kui seadmega

kaasneb kolmeharuline pistik, peate kasutama maandatud

pistikupesa või korrektselt maandatud adapterit, et tagada

sülearvuti ohutu töö.

HOIATUS! TOITEADAPTER VÕIB KASUTAMISEL KUUMAKS

MUUTUDA. ÄRGE KATKE ADAPTERIT KINNI NING HOIDKE SEE

OMA KEHAST EEMAL.

Ühendage toiteadapter lahti või lülitage vahelduvvoolu

pistikupesa välja, et minimeerida tarbitavat võimsust, kui

sülearvutit ei kasutata.

background imageNotebook PC kasutusjuhend

OLULINE! Ärge kunagi eemaldage akut siis, kui sülearvuti on

SISSE lülitatud, kuna see võib kaasa tuua andmete kaotsimineku.

Akuploki paigaldamiseks: