ASUS ROG G56JR - Soojusoleku juhtimine

background image

Soojusoleku juhtimine

Sülearvuti soojusoleku juhtimiseks on kolm toitehalduse meetodit.

Neid ei saa kasutaja konfigureerida ja neid tuleks teada juhuks, kui

sülearvuti nendesse olekutesse siseneb. Järgnevad temperatuurid

märgivad korpuse (mitte CPU) temperatuuri.

Ventilaator lülitub SISSE, et tagada aktiivne jahutamine, kui

temperatuur tõuseb turvalise ülempiirini.

CPU vähendab kiirust, et tagada aktiivne jahutamine, kui

temperatuur ületab turvalise ülempiiri.

Süsteem sulgub ülekuumenemise vältimiseks, kui temperatuur

ületab maksimaalse turvalise ülempiiri.

background image

Notebook PC kasutusjuhendKiirklahvide asukohad funktsiooniklahvidel võivad mudelist

sõltuvalt erineda, ent funktsioonid on samad. Järgige

funktsiooniklahvide asemel neid ikoone.

“Zz” ikoon (F1): Lülitab sülearvuti seiskamisrežiimi (Save-

to-RAM (Salvesta-RAM-ile) või Save-to-Disk(Salvesta

kettale), olenevalt uinakunupu seadetest toitehalduse

häälestusutiliidis).
Raadiomast (F2): Ainult juhtmeta mudelid: lülitab

sisemise traadita LAN-i või Bluetoothi SISSE või VÄLJA

(teatud mudelitel), kuvades OSD menüü. Traadita

ühenduse indikaator helendab, kui see on lubatud.

Traadita LAN-i või Bluetoothi kasutamiseks tuleb

kasutada Windowsi tarkvara sätteid.
Loojuva päikese ikoon (F5): vähendab ekraani heledust

Tõusva päikese ikoon (F6): suurendab ekraani heledust

LCD ikoon (F7): Lülitab ekraanipaneeli SISSE ja VÄLJA.

(Teatud mudelitel venitab ekraani ala, et ekraani täielikumalt

täita, kui kasutatakse madala resolutsiooniga režiime.)