ASUS ROG G56JR - Power On Self Test (POST) – käivitustest

background image

Power On Self Test (POST) - käivitustest

Kui sülearvuti SISSE lülitate, käivituvad esmalt mitmed tarkvara

juhitud diagnostilised testid, mida tuntakse POST käivitustestina

(Power-On Self Test). Tarkvara, mis juhib POST-i, on sülearvuti

arhitektuuri püsikomponendiks. POST sisaldab salvestust

sülearvuti riistvara konfiguratsioonist, mida kasutatakse süsteemi

diagnostiliseks kontrollimiseks. See salvestus luuakse BIOS

häälestusprogrammi kasutades. Kui POST avastab erinevuse

salvestuse ja olemasoleva riistvara vahel, saadab see ekraanile teate,

mis käsib lahendada vastuolu BIOS häälestusutiliidi kaudu. Enamikel

juhtudel peaks see salvestus olema õige, kui sülearvuti kätte saate.

Võimalik, et testi lõppemisel ilmub teade “Operatsioonisüsteemi ei

leitud”, kui kõvakettale ei laetud eelnevalt operatsioonisüsteemi.

See tähendab, et kõvaketas on korrektselt tuvastatud ja valmis uue

operatsioonisüsteemi installimiseks.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

1

OLULINE! Kui hoiatused ilmuvad alglaadimise ajal ka pärast

kettakontrolli tarkvarautiliidi kasutamist, peaksite sülearvutiga

teenindusse pöörduma. Jätkuv kasutamine võib tuua kaasa

andmete kaotsimineku.

Tehnoloogia S.M.A.R.T (Self Monitoring and Reporting

Technology)

Tehnoloogia S.M.A.R.T. (Self

Monitoring and Reporting

Technology) kontrollib POST-i

ajal kõvakettaajamit ja annab

hoiatusteate, kui kõvaketas vajab

hooldust. Kui alglaadimise ajal

ilmub kriitiline kõvakettaajami

hoiatus, kopeerige koheselt kõik

andmed ja käivitage Windowsi

kettakontrolli programm.

Windowsi kettakontrolli

programmi käivitamiseks: klõpsake

nuppu Start > valige Computer

(Arvuti) > paremklõpsake

kõvaketta draivi ikooni > valige

Properties (Atribuudid) > klõpsake vahekaarti Tools (Tööriistad)

> klõpsake käsku Check Now > (Kontrolli kohe) > klõpsake nuppu

Start. Võite valida ka käsu “Scan ... sectors” (Skaneeri ... sektoreid)

skaneerimise ja parandamise tõhustamiseks, kuid protsess võtab siis

rohkem aega.

background imageNotebook PC kasutusjuhend

Sind hoiatatakse, kui aku laetuse tase on madal. Kui te neid

hoiatusi jätkuvalt ignoreerite, lülitub sülearvuti viimaks

seiskamisrežiimi (vaikimisi kasutab Windows funktsiooni STR).

Siintoodud ekraanipildid on vaid näited ega pruugi täpselt

peegeldada seda, mida näete oma süsteemis.