ASUS ROG G56JR - Kiirklahvi esmakordne kasutamine

background image

Kiirklahvi esmakordne kasutamine

Kui te vajutate kiirklahvi esmakordselt, siis ilmub tervitusekraan, et

aidata teil kiirklahvi funktsioone konfigureerida.

Kiirklahvi esmakordseks kasutamiseks:
1. Vajutage toitenupu vastasküljel asuvat kiirklahvi.

background imageNotebook PC kasutusjuhend

3. Klõpsake häälestusekraanil mis tahes ikooni, konfigureerige

säte ja seejärel klõpsake käsku Rakenda.

Klõpsake nooli, et sirvida kiirklahvi funktsioone, mida te saate

konfigureerida.

2. Tervitusekraanil klõpsake ikooni Häälestus, et käivitada

häälestusekraan.

background image

Notebook PC kasutusjuhendTe saate konfigureerida järgmised kiirklahvi funktsioonid:

Funktsioon

Kirjeldus

Helitugevuse ühtlane muutmine
Suurendab/vähendab helitugevust või lülitub režiimi

Mute (Heli väljas).
Vahetu app
Käivitab kiiresti teie sageli kasutatavad rakendused

või office-failid.
Vahetu veeb
Käivitab kiiresti teie lemmikveebisaidi.

Suurepärane valmiskombinatsioon
Võimaldab valida kuue värvilise kuva seast sobiva

valmiskombinatsiooni.
Video Magic
Käivitab kiiresti rakenduse Video Magic video

taasesituseks, redigeerimiseks ja vormingu

teisendamiseks.

Mahalugemise taimer
Käivitab kiiresti mahalugemise taimeri, et lülituda

uinaku-, väljalülitus- või talveunerežiimi.

Puuteplaadi lukk
Võimaldab lubada või keelata puuteplaadi. See

funktsioon matkib klahvikombinatsiooni <Fn>

+ <F9>, mida kasutatakse funktsiooniklahvina

Touchpad Enable/Disable (Puuteplaadi lubamine/

keelamine).

background image

50

Notebook PC kasutusjuhend

Kiirklahvi uuesti konfigureerimiseks vajutage ja hoidke kiirklahvi

ligikaudu kolm sekundit, et käivitada kiirklahvi häälestusekraan.

Funktsioon

Kirjeldus

Väljundkuva selektor
Lülitub kiirelt ümber notebook-arvuti, välise monitori

ja duplikaatmonitori vahel.
See funktsioon matkib klahvikombinatsiooni <Fn>

+ <F8>, mida kasutatakse funktsiooniklahvina

Ümberlülitus Touchpad LCD/Monitor)
Traadita ühenduvus
Võimaldab lubada või keelata funktsioonid

Wi-Fi ja Bluetooth. See funktsioon matkib

klahvikombinatsiooni <Fn> + <F2>, mida

kasutatakse funktsiooniklahvina Ümberlülitus WLAN/

Bluetooth.

Meediumide haldus
Käivitab kiiresti Windows Media Playeri ja esitab

meediasisu / lülitub pausirežiimile.

background image

4