ASUS ROG G56JR - Harddisk drev

background image

Harddisk drev

Harddiskdrev har højere kapacitet og arbejder meget hurtigere

end diskettedrev og optiske drev. Notebook PC leveres med

udskifteligt harddiskdrev. De nuværende harddiskdrev understøtter

S.M.A.R.T. ("Self Monitoring and Reporting Technology") til sporing

af harddiskfejl, inden de opstår. Når du udskifter eller opgraderer

harddiskdrevet, skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter

eller en autoriseret forhandler af denne Notebook PC.

VIGTIGT! Dårlig behandling af Din Bærbare PC kan beskadige

harddisken. Behandl din Bærbare PC forsigtigt og hold den borte

fra statisk elektricitet og stærke vibrationer eller slag. Harddisken

er det mest delikate komponent og vil sandsynligvis være den

første eller eneste komponent, der bliver beskadiget, hvis du

taber din Bærbare PC.

ADVARSEL! Inden du fjerner harddiskens dæksel, skal du

frakoble alle forbundne, perifere enheder, alle telefon- og

telekommunikationslinjer samt strømstikket (netstrøm,

batterienhed osv).

VIGTIGT! Når du udskifter eller opgraderer harddiskdrevet,

skal du altid konsultere et autoriseret servicecenter eller en

autoriseret forhandler af denne Notebook PC.

Antallet af harddiskdrev varierer fra model til model. Det anden

harddiskdrev-bay er muligvis tom

background imageNotebook PC Brugervejledning

Fjernelse af harddiskdrevet

Sådan finder du harddiskdrevene

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Notebook PC Brugervejledning

5

Fjernelse af hukommelseskort

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background imageNotebook PC Brugervejledning