ASUS ROG G56JR - Vedligeholdelse af batteri

background image

Vedligeholdelse af batteri

Din Bærbare PC batteripakke har, ligesom alle andre opladelige

batterier, en grænse for hvor mange gange, det kan oplades.

Batterienhedens levetid afhænger af omgivelsernes temperatur,

fugtighed samt, hvordan du bruger din Notebook PC. Det er et ideal,

hvis batteriet bliver brugt i temperaturområder mellem 5°C og 35°C

(41 °F og 95 °F). Du skal også være opmærksom på, at den interne

temperatur i din Bærbare PC er højere end omgivelsestemperaturen.

Enhver temperatur over eller under dette område vil forkorte

levetiden for batteriet. Men i alle tilfælde vil batteriets levetid i

længden blive nedsat og en ny batteripakke skal købes fra en

autoriseret forhandler til din Bærbare PC. Fordi batterier også har en

levetid på hylden, anbefales det ikke at købe ekstra til opbevaring.

1

2

1

2

background image

0

Notebook PC Brugervejledning

VIGTIGT! For at beskytte harddiskene skal du altid vente mindst

5 sekunder efter, at du har SLUKKET din Bærbare PC, før du

tænder den igen.

ADVARSEL! Transporter eller tildæk IKKE en tændt Notebook

PC i eller med noget, der reducerer luftcirkulationen - f.eks. en

bærepose.

Før opstart, blinker skærmen, når strømmen slås TIL. Dette er

en del af din Bærbare PC testrutine, og er ikke et problem med

skærmen.