ASUS ROG G56JR - Strømmuligheder

background image

Strømmuligheder

Tænd/sluk-kontakten tænder

og slukker for Notebook PC eller

stiller den i pause/ dvaletilstand.

Kontaktens funktion kan

individualiseres via Windows

Kontrolpanel > El-funktioner >

Systemindstillinger.
Med hensyn til andre muligheder

såsom “Kontaktbruger, Genstart,

Pause eller Luk Ned", skal du klikke på pilen ved siden af låseikonen.

Restart eller Genstart

Efter at have lavet forandringer i dit operativsystem, kan du blive

bedt om at genstarte systemet. Nogle installationsprocesser vil vise

en dialog boks, der tillader genstart. Genstart systemet manuelt ved

at vælge Genstart.

background image

Notebook PC Brugervejledning

5

Nødstop

Hvis styresystemet ikke kan slå korrekt fra eller genstarte, er der en

yderligere måde, du kan lukke din notebook-pc ned på:

Hold afbryderknappen over 4
sekunder.

VIGTIGT! Brug ikke nedlukningsknappen, mens der skrives data;

hvis du gør det kan det resultere i tab af data, eller destruktion af

data.

background imageNotebook PC Brugervejledning

Pause og dvale

Energispare-indstillinger findes

i Windows > Kontrolpanel

> Strømmuligheder. I

Systemindstillinger kan du

definere “Pause/dvale” eller “Luk

til at slukke for skærmen eller

til at trykke på strømkontakten.

Ved at slukke for bestemte

komponenter, sparer “Pause” og

Dvale” strøm, når Notebook PC ikke bruges. Når du genoptager

arbejdet, vil din sidste status (så som et dokument scrollet halvvejs

ned eller e-mail indtastet halvt, se ud som om, du aldrig havde

forladt dem. “Luk ned” vil lukke alle programmer og spørge, om du

ønsker at gemme dit arbejde, hvis det ikke er gemt.