ASUS ROG G56JR - Pause og dvale

background image

Pause” er det samme som

Suspend-to-RAM (STR). Denne

funktion gemmer dine aktuelle

data og status i RAM mens mange

komponenter bliver SLUKKET.

Fordi RAM er flygtig, kræves der

strøm at holde (opdatere) data.

Se denne funktion ved at klikke

Windows og på pilen ved

siden af låseikonen. Du kan også bruge tastaturgenvejen [Fn F1]

til at aktivere denne tilstand. Genopret ved at trykke på en hvilken

som helst tastaturknap undtagen [Fn] (BEMÆRK: Strømindikatoren

blinker i denne tilstand).

Dvale er det samme som Suspend-to-Disk (STD) og gemmer

dine aktuelle data og status på harddisken. Ved at gøre dette,

behøver RAM ikke at blive opdateret periodisk og strømforbruget

nedsættes betragtelig, men er ikke komplet elimineret på grund af

bestemte opvågningkomponenter som LAN behøver at forsynes

med strøm. “Dvale” sparer mere strøm sammenlignet med “Pause”.

Se denne funktion ved at klikke på Windows og på pilen ved siden

af låseikonen. Genopret ved at trykke på strømknappen (BEMÆRK:

Strømindikatoren er slukket i denne tilstand).

background imageNotebook PC Brugervejledning