ASUS ROG G56JR - Sikkerhedsforskrifter

background image

Sikkerhedsforskrifter

De følgende sikkerhedsforskrifter vil forøge levetiden for Bærbar PC.

Følg alle forholdsregler og instruktioner. Undtaget som beskrevet i

denne manual, overlad al service til kvalificeret personale.

Advarsel vedrørende

batterisikkerhed: Kast

IKKE ikke batteriet på

åben ild. Kortslut IKKE

kontakterne. Skil IKKE

batteriet ad.

For at undgå ubehag

eller skade på grund

af varmeudvikling,

må bærbare PC IKKE

anbringes på dit skød

eller andre steder på

kroppen.

Udsæt den IKKE for

snavsede eller støvede

omgivelser. Brug den IKKE

under gas lækager.

Udsæt den IKKE for

stærke magnetiske eller

elektriske felter.

Udsæt den IKKE for eller

tæt ved væsker, regn

eller fugt. Brug IKKE

et modem under en

elektrisk storm.

Berør og tryk IKKE på

skærmpanelet. Placer den

ikke sammen med små

genstande, som kan ridse

eller komme ind i den

bærbare PC.

PLACER DEN IKKE på

ujævne eller ustabile

overflader. Indlever til

service hvis kabinettet er

blevet beskadiget.

Placer eller tab

IKKE objekter på

overfladen og prop ikke

fremmedlegemer ind i

den bærbare PC.

Frakobl AC strømmen og fjern batteripakkerne før rengøring.

Aftør din Bærbar PC med en ren cellulose svamp, eller et

vaskeskind fugtet med en opløsning af ikke-ætsende sæbe og

nogle få dråber varmt vand og fjern ekstra fugtighed med en tør

klud.

background imageNotebook PC Brugervejledning

SIKKER TEMPERATURER:

Denne bærbare PC må

kun bruges i omgivelser

med temperaturer på

mellem5 °C (41°F) og 35

°C (95 °F).

Tildæk IKKE en tændt

Notebook PC med

noget, der reducerer

luftcirkulationen, f.eks.

en bæretaske.

Smid IKKE Notebook PC ud med husholdningsaffaldet.

Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af

det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede

affaldscontainer på hjul angiver, at produktet

(elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige

knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige

husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af

elektroniske produkter.

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet.

Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul

indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med

husholdningsaffald.

El-tilførsel: Tjek på

mærkaten i bunden af

Notebook PC, at din

adapter passer med el-

tilførslen.

Forkert anbringelse af

batteri kan medføre

eksplosion og skade

notebook pc’en.

Brug IKKE ødelagte

netledninger, tilbehør

eller andre perifere

enheder.

Brug IKKE stærke

opløsningsmidler, som

fortynder, benzen eller

andre kemikalier på eller

tæt på overfladerne.

background image

Notebook PC BrugervejledningLydtryk-advarsel

Kraftigt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan medføre høreskade

eller -tab. Bemærk venligst, at hvis lydstyrkekontrollen og equalizeren

indstilles over midterpositionen, øges øre- og hovedtelefonernes

udgangsspænding og dermed også lydstyrkeniveauet.

DC ventilatoradvarsel

Bemærk venligst, at DC ventilatoren er en del, der bevæger

sig, og derfor kan være farlig. Hold dig på afstand af roterende

ventilatorblade.

Adapter-information

Indgangsspænding: 100–240V AC
Indgangsfrekvens: 50–60Hz
Rating udgangsstrøm: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Rating udgangsspænding: 19V DC

Forholdsregler under transport

For at forberede din Bærbare PC for transport, skal du SLUKKE

for den og fjerne alt ekstra tilbehør for at forhindre skader på

stikkene. Harddiskens læsehoved trækker sig væk, når der SLUKKES

for strømmen for at forhindre ridser på harddiskens overflade under

transport. Derfor må du ikke transportere din Bærbare PC, mens den

stadig er TÆNDT. Luk skærmpanelet og kontroller, at det er lukket

sikkert for at beskytte tastaturet og skærmen.

VIGTIGT! Overfladen bliver hurtig falmet, hvis den ikke behandles

ordentligt. Vær forsigtig ikke at gnubbe eller ridse din Bærbare

PC’s overflade, når du transporterer din Bærbare PC.

background image

10

Notebook PC Brugervejledning

Beskyttelse af din Bærbar PC

Du kan købe en bæretakse (ekstraudstyr), som beskytter mod snavs,

vand, stød og ridser.

Opladning af batterier

Hvis du ønsker at bruge batteristrøm, skal du forvisse dig om, at

du har opladet batteripakken fuldt sammen med eventuelle ekstra

batteripakker, før du tager på lange rejser. Husk at strømforsyningen

oplader batteripakken så længe den er tilsluttet til computeren og

en AC strømkilde. Tænk på at det tager meget længere tid at oplade

en batteripakke, når du bruger din ASUS Bærbare PC.

Forholdsregler i fly

Kontakt dit luftfartsselskab hvis du ønsker at anvende din Bærbare

PC på flyet. De fleste luftfartsselskaber vil have restriktioner for brug

af elektroniske apparater. De fleste luftfartsselskaber vil kun tillade

brug af elektronik imellem og ikke under letning og landing.

VIGTIGT! Der findes tre hovedtyper at sikkerhedsudstyr i

lufthavne: Røntgenmaskiner (bruges til ting der er placeret på

et rullende bånd), magnetiske detektorer (bruges på folk, der

vandrer igennem sikkerhedskontrollen), magnetiske wands

(håndholdt udstyr, der bruges på mennesker og individuelle

ting). Du kan sende din Bærbare PC og disketter gennem

lufthavnenes røntgenmaskiner. Imidlertid kan det ikke anbefales,

at du sender din Bærbare PC eller disketter gennem lufthavnens

magnetiske detektorer, eller udsætter dem for magnetiske

udstråling.

background image

Notebook PC Brugervejledning

11