ASUS ROG G56JR - Servis a podpora

background image

Říjen 2013

background image

2

Notebook – uživatelská příručka

Obsah

Obsah ..................................................................................................................... 2

Kapitola 1: Představení Notebooku

O této uživatelské příručce ............................................................................. 6
Poznámky pro tuto příručku .......................................................................... 6
Bezpečnostní opatření ..................................................................................... 7
Příprava notebooku .........................................................................................11

Kapitola 2: Seznámení s díly

Horní strana ........................................................................................................14
Spodní strana .....................................................................................................17

Pravá strana ......................................................................................................19
Levá strana ........................................................................................................21
Zadní strana ......................................................................................................23
Přední strana ....................................................................................................23

Připojení subwooferu .....................................................................................24

Kapitola 3: Začínáme

Napájení systému .............................................................................................26

Používání napájení AC ..................................................................................26
Používání bateriového napájení ...............................................................28
Péče o baterii ....................................................................................................29
SPOUŠTĚNÍ napájení notebooku ..............................................................30
Automatický test po spuštění napájení (POST) ...................................30
Ověření napájení baterie .............................................................................32
Nabíjení baterie ...............................................................................................33
Možnosti napájení ..........................................................................................34
Režimy řízení napájení ..................................................................................36
Spánek a hibernace .......................................................................................36
Řízení napájení v souvislosti s teplotou .................................................38

Speciální funkce klávesnice ..........................................................................39

Barevné horké klávesy ..................................................................................39
(u vybraných modelů) ...................................................................................39
Klávesy Microsoft Windows ........................................................................42
Rozšířená klávesnice (u vybraných modelů) .........................................42

background image

Notebook – uživatelská příručka

3

Tlačítka pro ovládání multimédií (u vybraných modelů) .................43

Spínače a indikátory stavu ............................................................................44

Spínače .............................................................................................................44
Indikátory stavu ..............................................................................................45

Použití okamžité klávesy ...............................................................................47

První použití okamžité klávesy ..................................................................47

Kapitola 4: Používání notebooku

Ukazovací zařízení ............................................................................................52

Použití touchpadu ..........................................................................................53
Ilustrace k použití touchpadu ....................................................................54
Péče o touchpad .............................................................................................56
Automatická deakivace touchpadu .........................................................57

Paměťová zařízení ............................................................................................58

Optická mechanika (u vybraných modelů) ...........................................58
Čtečka paměťových karet typu flash .......................................................62
Mechanika pevného disku ..........................................................................63
Paměť (RAM) .....................................................................................................66

Připojení ..............................................................................................................67

Síťové připojení ...............................................................................................67
Připojení bezdrátové LAN (u vybraných modelů)...............................69
Bezdrátové připojení k síti Windows .......................................................71
Bezdrátové připojení Bluetooth (u vybraných modelů) ......................73

USB Nabíjení+ ....................................................................................................76

Příloha

Volitelné doplňky ........................................................................................... P-2

Volitelná připojení ........................................................................................ P-2

Používání systému a softwaru ................................................................... P-3

Nastavení systému BIOS ............................................................................. P-4
Běžné problémy a jejich řešení ..............................................................P-10

Obnova notebooku .....................................................................................P-16

Pomocí oddílu pro obnovu .....................................................................P-16
Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných modelů) ........P-17

background image

4

Notebook – uživatelská příručka

Informace o mechanice DVD-ROM ........................................................P-19
Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných modelů) ....................P-21
Slučitelnost interního modemu ..............................................................P-22
Deklarace a prohlášení o bezpečnosti ..................................................P-26

Prohlášení Federální komise pro komunikaci ..................................P-26
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) P-27
Prohlášení o shodě(Směrnice R&TTE 1995/5/EC) ...........................P-27
Varovná značka CE .....................................................................................P-28
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu ..................................P-28
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ................................P-29
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .P-29
Poznámky k bezpečnosti UL ...................................................................P-31
Požadavek na elektrickou bezpečnost................................................P-32
Poznámky k TV tuneru (u vybraných modelů) .................................P-32
REACH .........................................................................................................P-32
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..............P-33
Bezpečnostní informace o optické mechanice ................................P-34
Bezpečnostní informace o laseru ..........................................................P-34
Varovný servisní štítek ..............................................................................P-34
Směrnice CDRH ...........................................................................................P-34
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..........................P-35
Schválení CTR 21(pro notebook s integrovaným modemem) ...P-36
Ekologický štítek Evropské Unie ...........................................................P-38
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR ...................................P-38
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ............P-39
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ......................................P-39

Informace o autorských právech ............................................................P-40
Omezení odpovědnosti .............................................................................P-41
Servis a podpora ...........................................................................................P-41

background image

1

Kapitola

1:

Představení Notebooku

background image

6

Notebook – uživatelská příručka

O této uživatelské příručce

Právě držíte v ruce uživatelskou příručku pro notebook. Uživatelská

příručka poskytuje informace o jednotlivých komponentech

notebooku a o tom, jak je používat. Hlavní oddíly této uživatelské

příručky:

1. Představení notebooku

Představení notebooku a této uživatelské příručky.

2. Seznámení s díly

Poskytuje informaci o komponentech notebooku.

3. Začínáme

Úvodní informace pro práci s notebookem.

4. Používání notebooku

Poskytuje informace o používání komponentů notebooku.

5. Příloha

Seznámení s volitelnými doplňky a přídavné informace.

Skutečné dodané aplikace se liší podle modelů a oblastí. Obrázky

uvedené v této příručce se mohou lišit od vašeho modelu

počítače Notebook. Vycházejte z modelu počítače Notebook,

který máte k dispozici.

Poznámky pro tuto příručku

V této příručce se používá několik poznámek a varování, která vám

dovolují dokončit některé úkoly bezpečně a účinně. Tyto poznámky

mají různé úrovně důležitosti, jak je uvedeno níže:

VAROVÁNÍ! Důležité informace, které je nutné dodržet pro

Důležité informace, které je nutné dodržet pro

bezpečný provoz.

DŮLEŽITÉ! Klíčově důležité informace, které je nutné dodržet,

abyste zabránili poškození dat, součástek a zranění osob.

TIP: Tipy pro dokončení úkolů.

POZNÁMKA: Informace pro speciální situace.

background image

Notebook – uživatelská příručka

7

Bezpečnostní opatření

Dodržováním následujících bezpečnostních opatření se zvyšuje

životnost notebooku. Postupujte v souladu se všemi opatřeními a

instrukcemi. Vyjma situací popsaných v této příručce, přenechejte

všechny servisní činnosti kvalifikovanému personálu.

Bezpečnostní varování

v souvislosti s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE

do ohně. NEZKRATUJTE

kontakty. Baterie

NEROZEBÍREJTE.

Notebook

NEPOKLÁDEJTE na kolena

nebo jinou část těla, aby

vlivem horka nedošlo k

obtížím nebo ke zranění.

NEPOUŽÍVEJTE ve

znečištěném nebo

prašném prostředí.

NEPOUŽÍVEJTE v

prostředí, kde uniká plyn.

NEVYSTAVUJTE vlivu

silného magnetického

nebo elektrického pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu

a NEPOUŽÍVEJTE v

blízkosti kapalin, v dešti

nebo ve vlhku. Během

bouřky s elektrickými

výboji NEPOUŽÍVEJTE

modem.

Na panel s displejem

NETLAČTE, ani se

ho NEDOTÝKEJTE. K

notebooku nepokládejte

drobné předměty, které

by jej mohly poškrábat

nebo do něj vniknout.

NEUMISŤUJTE na nerovné

nebo nestabilní pracovní

plochy. Pokud se kryt

poškodí, vyhledejte

servis.

Na horní část notebooku

NEUMÍSŤUJTE, ani

NEHÁZEJTE žádné

předměty, ani je

nezasunujte dovnitř.

Před čištěním odpojte od střídavého proudu a odstraňte

bateriovou sadu. Notebook otřete čistou buničitou houbičkou

nebo jelenicí zvlhčenou v roztoku saponátu bez abrazivního

účinku s několika kapkami teplé vody a přebytečnou vlhkost

odstraňte suchou textilií.

background image

8

Notebook – uživatelská příručka

BEZPEČNÁ TEPLOTA:

Tento notebook je

dovoleno používat pouze

v prostředí o teplotách v

rozmezí 5 °C (41°F) a

35 °C (95 °F).

SPUŠTĚNÝ notebook

NEPŘENÁŠEJTE resp.

NEPŘIKRÝVEJTE žádnými

materiály, které snižují

cirkulaci vzduchu, jako

je např batoh.

Notebook NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním

odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro tak, aby bylo

možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace.

Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt

(elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s

obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním

odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických

výrobků si prostudujte místní předpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol

přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie

nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

VSTUPNÍ HODNOTY:

Prohlédněte si výkonový

štítek umístěný

na spodní straně

notebooku a ověřte si,

zda používaný napájecí

adaptér odpovídá

uvedeným hodnotám.

Nevhodná instalace

baterie může způsobit

výbuch a poškodit

notebook.

NEPOUŽÍVEJTE

poškozené napájecí

kabely, doplňky ani jiné

periférie.

NEPOUŽÍVEJTE silná

rozpouštědla, např.

ředidla, benzen ani jiné

chemikálie na povrchu

ani blízko povrchu.

background image

Akustický tlak
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k

poškození nebo ztrátě sluchu. Upozorňujeme, že nastavení ovladače

hlasitosti a ekvalizéru nad střední polohu může zvýšit výstupní napětí

pro sluchátka nebo pecky a tím i hladinu akustického tlaku.

Ss ventilátor
Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná.

Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.

Informace o adaptéru
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
Jmenovitý výstupní proud: 4.74A (90W)�� 6.32A (120W)

4.74A (90W)�� 6.32A (120W)

Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

Opatření při přepravě

Pokud se má notebook přepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit

všechna externí periferní zařízení, aby se předešlo poškození

konektorů. Při VYPNUTÍ napájení se hlava mechaniky pevného disku

zatahuje dovnitř, aby se zabránilo poškození mechaniky pevného

disku během přepravy. Z toho důvodu by se notebook, který je ještě

SPUŠTĚNÝ, neměl přepravovat. Panel s displejem zavřete a zkontrolujte,

zda spolehlivě zapadnul na místo tak, aby byl spolu s klávesnicí chráněn

před poškozením.

DŮLEŽITÉ! Při nesprávné péči se povrch notebooku snadno odře.

Při přepravě notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodřely

nebo nepoškrábaly.

background image

Zabalte svůj notebook

Jako prevenci proti nečistotám, vodě, nárazům a škrábancům lze

zakoupit doplňkový přepravní obal.

Nabíjení baterií

Pokud plánujete využívat bateriové napájení, nezapomeňte před

dlouhými cestami bateriovou sadu a další doplňkové sady plně nabít.

Nezapomeňte, že napájecí adaptér bateriovou sadu nabíjí po celou

dobu, kdy je připojen k počítači a ke zdroji napájení AC. Je třeba počítat

s tím, že při současném používání notebooku se bateriová sada nabíjí

mnohem pomaleji.

Opatření v letadle

Chcete-li notebook používat v letadle, obraťte se na své aerolinie. U

většiny leteckých společností platí u používaní elektronických zařízení

jistá omezení. Většina z nich povoluje používání elektroniky pouze

během letu, nikoliv při startu letadla a přistávání letadla.

DŮLEŽITÉ! Existují tři hlavní typy letištních bezpečnostních

zařízení: Rentgeny (používané pro předměty na dopravníkových

pásech), magnetické detektory (používané u osob procházejících

bezpečnostní kontrolou) a magnetické tyče (ruční zařízení

používaná u osob nebo individuálních předmětů). Notebook a

diskety je možné posílat přes rentgenová zařízení. Nedoporučuje

se však přenášení notebooku nebo disket přes letištní magnetické

detektory nebo kolem magnetických tyčí.

background image

Notebook – uživatelská příručka

11

Příprava notebooku

Zde uvádíme pouze stručné pokyny pro používání notebooku.

Vložte bateriovou sadu

Připojte napájecí adaptér pro střídavý proud

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Notebook – uživatelská příručka

Otevření panelu displeje LCD
1. Opatrně palcem zvedněte panel displeje.
2. Pomalým nakloněním displeje dopředu nebo dozadu nastavte

pohodlný zorný úhel.

Zapnutí napájení
1. Stiskněte a uvolněte vypínač, který se nachází pod panelem

displeje LCD.

2. Pomocí kombinace kláves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte jas

displeje LCD.

background image

2

Kapitola

2:

Seznámení s díly

background image

14

Notebook – uživatelská příručka

Horní strana

Klávesnice se v jednotlivých oblastech liší.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Notebook – uživatelská příručka

15

Mikrofon (integrovaný)

Integrovaný monofonní mikrofon lze používat při

videokonferencích, při vyprávění nebo k jednoduchým

zvukovým nahrávkám.

Kamera

Integrovaná kamera umožňuje pořizování snímků nebo

nahrávání videa. Lze používat při videokonferencích nebo s

jinými interaktivními aplikacemi.

Kontrolka kamery

Indikátor kamery signalizuje, že je používána zabudovaná

kamera.

Panel s displejem

Panel s displejem disponuje stejnými funkcemi jako

monitor desktopu. Notebook využívá aktivní matici TFT

LCD, která umožňuje skvělé prohlížení srovnatelné s

monitory desktopů. Ve srovnání s monitory desktopů, panel

LCD nevydává žádné záření ani nebliká, je tedy příjemnější

pro oči. Pro čištění panelu s displejem používejte měkkou

textilii bez kapalných chemikálií (v případě potřeby použijte

čistou vodu).

Přímé klávesy

Přímé klávesy umožňují spouštět často používané aplikace

jedním stisknutím tlačítka. Podrobnosti jsou popsány v oddíle

3.

Vypínač

Vypínač umožňuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook

a provést obnovu z STD. Jedním stisknutím vypínače

ZAPNETE notebook�� dalším stisknutím vypínače VYPNETE

notebook. Vypínač funguje jen s otevřeným panelem

displeje.

1

2

3

4

5

6

background image

16

Notebook – uživatelská příručka

Klávesnice

Klávesnice je vybavena klávesami v nezmenšené velikosti

s komfortní dráhou (hloubka, do které je možné klávesy

stisknout) a opěrky dlaní pro obě ruce. Je vybavena dvěma

funkčními klávesami pro Windows ke snadnější navigaci v

operačním systému Windows.

Touchpad a klávesy

Touchpad s klávesami je ukazovací zařízení, které má stejné

funkce jako myš u desktopu. Po nastavení touchpadu je

k dispozici softwarově řízená rolovací funkce umožňující

snadnější navigaci ve Windows nebo na webu.

Indikátory stavu (vpředu)

Stavové indikátory představují různé stavy hardwaru a

softwaru. Podrobné informace o indikátorech viz část 3.

7

8

9

background image

Notebook – uživatelská příručka

17

Spodní strana

Vzhled spodní strany se může lišit v závislosti na modelu.

Velikost baterie je různá v závislosti na modelu.

VAROVÁNÍ! Spodní strana notebooku se může velice zahřát.

Při manipulaci se spuštěným notebookem nebo krátce po jeho

vypnutí je nutná opatrnost. Během provozu nebo při nabíjení

jsou vysoké teploty normální. Nepoužívejte na měkkých

površích jako jsou např. postele nebo pohovky, může dojít k

blokování ventilace. ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ HORKÝMI

DÍLY, NEPOKLÁDEJTE SI NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINÉ

ČÁSTI TĚLA.

background image

18

Notebook – uživatelská příručka

Bateriová sada

Když je notebook připojen ke zdroji střídavého napětí,

baterie se automaticky nabíjí. Když notebook není připojen

ke zdroji střídavého napětí, je automaticky napájen z

baterie. Díky tomu je možný provoz při přechodu mezi

jednotlivými stanovišti. Životnost baterie se liší podle

použití a jednotlivých specifikací podle notebooku.

Bateriovou sadu není možné rozebírat, je nutné ji zakoupit

jako samostatnou jednotku.

Zámek baterie - pružina

Pružinový zámek baterie slouží k zabezpečení bateriové

sady. Po vložení bateriové sady se automaticky uzamkne.

Má-li se bateriová sada vyjmout, je nutné přidržet

pružinový zámek v otevřené poloze.

Přihrádka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uložena v přihrádce. Informace

o možnosti rozšíření pevného disku vašeho notebooku vám

poskytne autorizované servisní středisko nebo prodejce.

Aby byla zajištěna maximální kompatibilita a spolehlivost,

pořizujte si pevné disky pouze od autorizovaných prodejců

tohoto notebooku.

Paměťová přihrádka (RAM)

Paměťová přihrádka poskytuje možnost rozšíření s využitím

další paměti. Přídavná paměť zvýší výkon aplikace snížením

na vstupu pevného disku. BIOS automaticky detekuje

rozsah paměti v systému a podle toho během procesu

POST (Power-On-Self-Test) provede konfiguraci CMOS.

Po instalaci paměti nejsou potřeba žádná hardwarová

nebo softwarová nastavování (včetně BIOSu). Chcete-li se

informovat o rozšíření paměti svého notebooku, navštivte

autorizované servisní středisko nebo prodejce. Aby byla

zajištěna nejvyšší možná kompatibilita a spolehlivost,

rozšiřující moduly pořizujte pouze u autorizovaných

prodejců tohoto notebooku.

2

3

4

1

background image

Notebook – uživatelská příručka

19

Pravá strana

2

4

7 8

3

5 6

1

1

2

3

Výstupní zdířka pro sluchátka

Zdířka pro stereofonní sluchátka (1/8 palce) se používá

pro připojení výstupního zvukového signálu notebooku

k ozvučeným reproduktorům nebo ke sluchátkům. Při

využití této zdířky se automaticky zablokují integrované

reproduktory.

Výstupní zdířka SPDIF

Touto zdířkou se zajišťuje spojení se zařízeními kompatibilními

se SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) pro digitální výstup

zvuku. Pomocí této funkce se notebook promění v hi-fi systém

domácí zábavy.

Zdířka vstupu mikrofonu

Zdířka pro monofonní mikrofon (1/8 palce) se používá pro

připojení externího mikrofonu nebo pro výstup signálů

zvukových zařízení. Při využití této zdířky se automaticky

zablokuje integrovaný mikrofon. Tuto funkci lze používat

při videokonferencích, při vyprávění nebo k jednoduchým

zvukovým nahrávkám.

Port USB 3.0

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními

s USB 3.0, s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako např. klávesnice,

ukazovací zařízení, kamery, mechaniky pevných disků,

tiskárny a skenery, která se připojují sériově až do 4.8Gbits/s

(USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) a 12Mbits/s (USB 1.1). USB

umožňuje současný provoz zařízení s jediným počítačem s

využitím určitých periferních zařízení ve funkci doplňkových

zásuvných zařízení nebo rozbočovačů. USB podporuje

výměnu zařízení za provozu, většinu periferních zařízení je

tedy možné připojovat nebo odpojovat bez opakovaného

spuštění počítače.

Co

m

bo

background image

20

Notebook – uživatelská příručka

5

6

4

7

Optická mechanika

Notebook se vyrábí v rozdílných provedeních s různými

optickými mechanikami. Optická mechanika Notebooku

může disponovat podporou kompaktních disků (CD)

a/nebo digitálních video disků (DVD) a může mít funkce

nahrávání (R) nebo zápisu (RW). Viz obchodní specifikace

podrobností každého modelu.

Elektronické vysunutí optické mechaniky

Optická mechanika je vybavena elektronickým vysouvacím

tlačítkem pro otevírání přihrádky. Přihrádku optické

jednotky můžete rovněž vysunout prostřednictvím

libovolného softwarového přehrávače nebo klepnutím

pravým tlačítkem myši na optickou jednotku v části

„počítač“ a výběrem příkazu Vysunout.

Nouzové vysunutí optické mechaniky(umístění se liší

podle modelu)

Nouzové vysunutí se používá pro vysunutí přihrádky

optické mechaniky v případě poruchy elektronického

vysouvání. Nouzové vysunutí nepoužívejte místo

elektronického vysouvání.

Vstup napájení (DC)

Přes konektor dodaného napájecího adaptéru se převádí

střídavý proud (AC) na proud stejnosměrný (DC). Pomocí

tohoto konektoru se do notebooku přivádí elektrický proud

a nabíjí se vnitřní bateriová sada. Aby nedošlo k poškození

notebooku a bateriové sady, je nutné vždy používat napájecí

adaptér, který byl dodán.

UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽÍVÁNÍ SE MŮŽE VÝRAZNĚ ZAHŘÁT.

ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE NUTNÉ

VYVAROVAT SE KONTAKTU S TĚLEM.

background image

Notebook – uživatelská příručka

21

Port Kensington® Lock

Port Kensington® lock umožňuje zajištění notebooku za

využití bezpečnostních produktů pro notebook, jež jsou

kompatibilní s Kensington®. Tyto bezpečnostní produkty

jsou obvykle vybaveny kovovým kabelem, který zabraňuje

odstranění notebooku z upevněného předmětu. Některé

bezpečnostní produkty mohou obsahovat také detektor

pohybu, který při pohybu spouští zvukovou výstrahu.

8

Levá strana

Výstup zobrazení (monitor)

15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní

VGA kompatibilní zařízení jako je monitor nebo projektor,

který umožňuje sledování na větším, externím displeji.

Vzduchové otvory
Vzduchové otvory slouží pro přísun chladného a odvod

teplého vzduchu z notebooku.

DŮLEŽITÉ! Zabraňte zablokování větracích otvorů papírem,

knihami, oděvy, kabely nebo jinými předměty – v opačném

případě může dojít k přehřátí.

2

3

1

Konektor pro subwoofer (u vybraných modelů)

Tento konektor slouží POUZE k připojení subwooferu

dodaného s přenosným počítačem. Díky subwooferu si

budete moci v multimediálních aplikacích vychutnat skvělé

basy (nízké tóny).

4

5

1

3

2

6

7

NEPŘIPOJUJTE přes tento konektor jiná zařízení. Mohli byste tím

konektor nebo přenosný počítač poškodit.

background image

22

Notebook – uživatelská příručka

5

6

Port LAN

Port LAN RJ-45 s osmi kolíky je větší než modemový port RJ-11

a podporuje standardní ethernetové kabely pro připojení k

lokální síti. Integrovaný konektor umožňuje pohodlnou práci

bez přídavných adaptérů.

HDMI

Port HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Inter face) je

nekomprimované univerzální rozhraní digitálního zvuku/

videa mezi libovolným zdrojem zvuku/videa, například

set-top box, přehrávač DVD a přijímač A/V, a zvukovým

a/nebo obrazovým monitorem, například digitální televizor

(DTV). Podporuje standardní video, vylepšené video nebo

video s vysokým rozlišením plus vícekanálový digitální

zvuk na jediném kabelu. Přenáší veškeré standardy ATSC

HDTV a podporuje 8kanálový digitální zvuk s dostatečnou

šířkou pásma pro uspokojení budoucích vylepšení nebo
požadavků.

Port USB (3.0)

Port USB (Universal Serial Bus) je kompatibilní se zařízeními

s USB 3.0, s USB 2.0 nebo s USB 1.1 - jako např. klávesnice,

ukazovací zařízení, kamery, mechaniky pevných disků,

tiskárny a skenery, která se připojují sériově až do 4.8Gbits/s

(USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) a 12Mbits/s (USB 1.1). USB

umožňuje současný provoz zařízení s jediným počítačem s

využitím určitých periferních zařízení ve funkci doplňkových

zásuvných zařízení nebo rozbočovačů. USB podporuje

výměnu zařízení za provozu, většinu periferních zařízení je

tedy možné připojovat nebo odpojovat bez opakovaného

spuštění počítače.

Port USB (3.0)

USB nabíjení+ (u vybraných modelů)

Umožňuje nabíjení mobilních telefonů nebo digitálních audio

přehrávačů i v době, kdy Notebook PC spí, hibernuje nebo je

vypnuté.

7

4

background image

Notebook – uživatelská příručka

23

Zadní strana

Bateriová sada

Když je notebook připojen ke zdroji střídavého napětí,

baterie se automaticky nabíjí. Když notebook není připojen

ke zdroji střídavého napětí, je automaticky napájen z

baterie. Díky tomu je možný provoz při přechodu mezi

jednotlivými stanovišti. Životnost baterie se liší podle

použití a jednotlivých specifikací podle notebooku.

Bateriovou sadu není možné rozebírat, je nutné ji zakoupit

jako samostatnou jednotku.

1

Přední strana

Slot pro paměť flash

Aby bylo možné používat paměťové karty ze zařízení,

jako jsou například digitální fotoaparáty, přehrávače MP3,

mobilní telefony a osobní organizéry PDA, je třeba obvykle

samostatně zakoupit externí čtečku paměťových karet. Tento

notebook je vybaven jednou integrovanou vysokorychlostní

čtečkou paměťových karet, která dokáže pohodlně načítat a

zapisovat na řadu paměťových karet flash.

1

1

1

background image

24

Notebook – uživatelská příručka

Připojení subwooferu

Subwoofer dodávaný s přenosným počítačem je malý a snadno

přenosný. Stačí ho připojit přes speciální konektor subwooferu v

přenosném počítači a můžete si v multimediálních aplikacích vychutnat

skvělé basy.

NEZAPOJUJTE tento subwoofer silou do jiných audio konektorů než

do speciálního konektoru pro subwoofer označeného v uživatelské

příručce. Mohli byste tím subwoofer nebo konektor poškodit.

background image

3

Kapitola

3:

Začínáme

background image

26

Notebook – uživatelská příručka

Napájení systému

Používání napájení AC

Napájení notebooku je tvořeno dvěma částmi - napájecím

adaptérem a systémem bateriového napájení. Přiložený napájecí

adaptér převádí střídavý proud ze zásuvky na stejnosměrný proud,

který je potřebný pro notebook. Notebook se dodává s univerzálním

adaptérem pro převod AC-DC. To znamená, že napájecí kabel lze

zapojit do libovolné zásuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240 V bez

nutnosti nastavování spínačů nebo použití proudových konvertorů.

V některých zemích může být nutné použít pro napájecí kabel

AC vyrobený v souladu s normami US adaptér pro připojení dle

místního standardu. Většina hotelů je vybavena univerzálními

zásuvkami, které jsou uzpůsobeny pro různé napájecí kabely a

napětí. Před cestou do jiné země bývá užitečné obrátit se na někoho

s cestovatelskými zkušenostmi s žádostí o radu ohledně napětí

dodávaného do místních zásuvek AC.

Pro notebook lze zakoupit cestovní sadu, která obsahuje

napájecí a modemové adaptéry pro takřka všechny země.

VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k

elektrické zásuvce před připojením zástrčky stejnosměrného

napětí k notebooku. V opačné případě může dojít k poškození

adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.

Skutečné umístění napájecí jednotky se liší podle modelů. Viz

předchozí kapitola s údaji o poloze portu LAN.

1

3

110V-220V

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

27

DŮLEŽITÉ! V případě použití jiného adaptéru pro napájení

notebooku nebo při použití adaptéru určeného pro notebook

u jiných elektrických zařízení může dojít k poškození. Pokud

se objeví kouř, je cítit spálení nebo adaptér AC-DC vydává

nadměrné teplo, obraťte se na servis. Pokud se domníváte, že je

adaptér AC-DC vadný, obraťte se na servis. Vadným adaptérem

AC-DC se může poškodit jak bateriová sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v závislosti na oblasti dodává se zástrčkou

se dvěma nebo třemi vidlicemi. U zástrčky se třemi vidlicemi je

nezbytné použití uzemněné zásuvky AC nebo řádně uzemněného

adaptéru, aby se zajistil bezpečný provoz notebooku.

VAROVÁNÍ! PŘI POUŽÍVÁNÍ SE NAPÁJECÍ ADAPTÉR MŮŽE

VÝRAZNĚ ZAHŘÁT. ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE

NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S TĚLEM.

Pokud notebook nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér nebo

vypněte elektrickou zásuvku, aby se minimalizovala spotřeba

energie.

background image

28

Notebook – uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ! Nikdy se nepokoušejte vyjmout bateriovou sadu, když

je notebook SPUŠTĚNÝ, neboť tímto způsobem může dojít ke

ztrátě zpracovávaných dat.

Vložení bateriové sady:

Používání bateriového napájení

Notebook je navržen tak, aby mohl pracovat při použití vyměnitelné

bateriové sady. Bateriovou sadu tvoří řada bateriových buněk ve

společném obalu. Životnost plně nabité bateriové sady je několik

hodin, je možné ji ještě doplňkově prodloužit pomocí funkcí řízení

napájení v nastavení BIOS. Další bateriové sady jsou volitelným

vybavením a lze je zakoupit u prodejce notebooku.

Vložení a odstranění bateriové sady

Bateriová sada může, avšak nemusí, být vložena v notebooku. V

případě, že bateriová sada není v notebooku vložena, postupujte při

jejím vkládání následujícím způsobem.

1

2

1

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

29

DŮLEŽITÉ! Pro práci s tímto modelem používejte pouze bateriové

sady a napájecí adaptéry dodané s tímto notebookem nebo

zvlášť schválené výrobcem či prodejcem, v opačném případě

může dojít k poškození notebooku.

Vyjmutí bateriové sady:

VAROVÁNÍ! Z bezpečnostních důvodů baterii NEVHAZUJTE do

ohně, NEZKRATUJTE kontakty a NEROZEBÍREJTE ji. V případě

neobvyklého chování nebo poškození bateriové sady nárazem,

VYPNĚTE notebook a navštivte autorizované servisní centrum.

Péče o baterii

Bateriová sada notebooku má tak, jako všechny nabíjecí baterie,

limitovaný počet opakovaného nabíjení. Životnost bateriové sady

je závislá na teplotě a vlhkosti prostředí, ve kterém se používá a na

způsobu práce s notebookem. Ideální teplota prostředí, ve kterém se

baterie používá, je mezi 5 až 35 °C (41 až 95 °F). Je třeba také počítat

s tím, že vnitřní teplota notebooku je vyšší než teplota okolí. Při

teplotách nižších nebo vyšších, než je uvedený rozsah, se životnost

baterie zkracuje. V každém případě je možné, že se životnost

používání baterie sníží a bude nutné u autorizovaného prodejce

zakoupit novou bateriovou sadu pro notebook. Baterie mají rovněž

určitou životnost skladování, a tak se nedoporučuje zakupovat

náhradní baterie a skladovat je.

1

2

1

2

background image

30

Notebook – uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ! Po VYPNUTÍ notebooku vždy vyčkejte alespoň 5

sekund před jeho novým SPUŠTĚNÍM, chráníte tím mechaniku

pevného disku.

VAROVÁNÍ! SPUŠTĚNÝ notebook NEPŘENÁŠEJTE resp.

NEPŘIKRÝVEJTE žádnými materiály, které snižují cirkulaci

vzduchu, jako je např. batoh.

Před začátkem zavádění při SPUŠTĚNÍ napájení panel s displejem

zabliká. Tento jev je součástí rutinního testu notebooku a není

známkou poruchy displeje.

SPOUŠTĚNÍ napájení notebooku

Při SPOUŠTĚNÍ notebooku se na obrazovce objeví zpráva o

SPOUŠTĚNÍ napájení. V případě potřeby je možné zvýšit jas pomocí

tzv. horkých kláves (klávesové zkratky). V případě, že chcete

spustit nastavení BIOS, aby bylo možné nastavit nebo modifikovat

konfiguraci systému, stiskněte po zavedení klávesu [F2]. Pokud se

v době, kdy se na displeji objeví úvodní obrazovka, stiskne [Tab],

zobrazí se standardní zaváděcí informace, jako např. verze BIOS.

Při stisknutí [ESC] se zobrazí zaváděcí nabídka s možností výběru

mechanik dostupných pro zavedení systému.

Automatický test po spuštění napájení (POST)

Po SPUŠTĚNÍ projde notebook nejdříve sérií softwarově řízených

diagnostických testů, kterým se říká automatický test po spuštění

napájení (POST). Software, kterým je POST řízen, je instalován

jako stálá část architektury notebooku. POST obsahuje záznam

o hardwarové konfiguraci notebooku, který se používá při

diagnostické zkoušce systému. Tento záznam se vytváří při používání

programu nastavení BIOS. Pokud se při POST zjistí rozdíly mezi

záznamem a stávajícím hardware, na obrazovce se objeví zpráva

vyzývající k nápravě nesrovnalostí, která se provede v nastavení

BIOS. Ve většině případů by při koupi notebooku měl být záznam

správný. Po ukončení testu se může v případě, že na pevný disk

nebyl nahrán žádný operační systém, objevit zpráva „Nebyl nalezen

operační systém”. To znamená, že pevný disk byl detekován správně,

a že je připraven k instalaci nového operačního systému.

background image

Notebook – uživatelská příručka

31

DŮLEŽITÉ! Pokud se při zavádění objevují varování i po použití

softwarového programu pro kontrolu disků, je třeba navštívit

servis. Další používání může vést ke ztrátě dat.

Self Monitoring and Reporting Technology

Během procesu POST se pevný

disk kontroluje s využitím

technologie S.M.A.R.T. (Self

Monitoring and Reporting

Technology) a v případě, že je

nutný servis pevného disku,

objeví se varovná zpráva. V

případě, že se během procesu

zavádění objeví kritické varování

související s pevným diskem, je

třeba bez prodlení provést zálohu

dat a spustit program kontroly

Windows. Spuštění programu

pro kontrolu disku operačního

systému Windows: klepněte na

tlačítko Start > vyberte položku Tento počítač > klepněte pravým

tlačítkem myši na ikonu pevného disku > zvolte položku Vlastnosti

> klepněte na kartu Nástroje > klepněte na tlačítko Zkontrolovat

> klepněte na tlačítko Spustit. Chcete-li dosáhnout efektivnější

prověřování a opravu, můžete rovněž vybrat možnost „Možnosti

kontroly disku”, ale proces bude pomalejší.

background image

32

Notebook – uživatelská příručka

V případě nedostatečného nabití baterie se objeví varování.

Pokud budete varování ignorovat a pokračovat v činnosti, může

se stát, že notebook přejde do klidového režimu (pro Windows je

výchozí STR).

Zde uvedené snímky obrazovky jsou pouhými příklady a

nemusejí odpovídat situaci, kterou vidíte ve svém systému.

Ověření napájení baterie

Součástí bateriového systému je funkce Smart Battery, která

pracuje v prostředí Windows a umožňuje přesné určení aktuálního

stavu nabití baterie. Plně nabitá bateriová sada notebooku zajistí

pracovní napájení po dobu několika hodin. Aktuální stav však závisí

na způsobu využívání funkcí úspory napájení, na všeobecných

pracovních zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paměti a na

velikosti panelu s displejem.

Ukazatel myši na ikoně baterie bez napájecího adaptéru.

Ukazatel myši na ikoně baterie s

napájecím adaptérem.

Klepnutí pravým tlačítkem myši na ikoně baterie.

Klepnutí levým tlačítkem myši na ikoně baterie.

VAROVÁNÍ! Klidový režim - Suspend-to-RAM (STR) po vyčerpání

baterie netrvá dlouho. Režim Suspend-to-Disk (STD) neznamená

VYPNUTÍ napájení. STD vyžaduje mírné napájení a pokud se

po úplném vybití baterie napájení přeruší a nebude dodáváno

jiným způsobem (např. bude odstraněna jak baterie, tak napájecí

adaptér), dojde k selhání STD.

background image

Notebook – uživatelská příručka

33

VAROVÁNÍ! Nenechávejte baterii vybitou. Baterie se za určitou

dobu vybije. Pokud baterii nepoužíváte, je třeba ji pravidelně

každé tři měsíce nabíjet, aby se prodloužila kapacita obnovení. V

opačném případě může v budoucnosti dojít k selhání napájení.

Pokud je příliš vysoká teplota nebo napětí, baterie se přestane

nabíjet.

Nabíjení baterie

Před používáním notebooku na cestě musíte nabít baterii. Baterie

se začne nabíjet ihned po připojení notebooku k externímu zdroji

napájení pomocí napájecího adaptéru. Před prvním použitím nechte

baterii zcela nabít. Před odpojením notebooku od externího zdroje

napájení se nová baterie musí zcela nabít. Když je notebook vypnutý,

trvá úplné nabití baterie několik hodin. Když je notebook zapnutý,

může být délka nabíjení dvojnásobná. Po úplném nabití baterie

zhasne indikátor nabíjení baterie.

Baterie se začne nabíjet, když zbývající úroveň nabití baterie

klesne pod 95 %. To zabraňuje příliš častému nabíjení baterie.

Omezením počtu cyklů nabíjení lze prodloužit životnost baterie.

background image

34

Notebook – uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ! Po VYPNUTÍ notebooku vždy vyčkejte alespoň 5

sekund před jeho novým SPUŠTĚNÍM, chráníte tím mechaniku

pevného disku.

Možnosti napájení

Vypínač slouží k zapnutí nebo

vypnutí notebooku nebo k jeho

přepnutí do režimu spánku nebo

hibernace. Skutečné chování

vypínače lze přizpůsobit v části

Ovládací panely > Možnosti

napájení > Nastavení systému.

Další možnosti, jako například „

Přepnout uživatele, Restartovat,

Spánek nebo Vypnout“, zobrazíte klepnutím na šipku vedle ikony

zámku.

Restartování nebo opětovné zavádění

Po provádění změn v operačním systému můžete být vyzváni k

restartování systému. U některých instalačních procesů se objeví

dialogové okno vedoucí k restartu. Chcete-li systém restartovat

Chcete-li systém restartovat

ručně, zvolte příkaz Restartovat.

background image

Notebook – uživatelská příručka

35

Nouzové vypnutí

Pokud váš operační systém nelze správně vypnout nebo restartovat,

existuje další způsob, jak vypnout váš notebook:

• Na více než 4 sekundy přidržte

tlačítko napájení

.

DŮLEŽITÉ! V případě, že právě zadáváte data, nepoužívejte

tlačítko nouzového vypnutí, mohlo by dojít k jejich ztrátě nebo

zničení.

background image

36

Notebook – uživatelská příručka

Spánek a hibernace

Nastavení řízení spotřeby jsou

k dispozici v části Windows >

Ovládací panely > Možnosti

napájení. V části Nastavení

systému můžete definovat

možnosti „Spánek/hibernace“

nebo „Vypnutí“ v případě zavření

panelu displeje nebo stisknutí vypínače. Možnosti „Spánek“ a „

Hibernace“ šetří napájení vypnutím některých komponent, když

notebook není používán. Když se vrátíte k práci, objeví se poslední

stav (např. dokument posunutý do půlky nebo rozepsaný e-mail)

tak, jako byste práci nikdy nepřerušili. „Vypnutím” se zavřou všechny

aplikace a budete dotázání, zda se má vaše práce uložit, jestliže

nějaká neuložená existuje.

Režimy řízení napájení

Notebook disponuje řadou automatických nebo nastavitelných

funkcí, které lze využít k maximalizaci životnosti baterie a ke

snížení celkových nákladů na vlastnění (TCO). V nabídce Napájení

v nastavení BIOS lze řídit některé z těchto funkcí. Nastavení řízení

napájení ACPI se provádí v operačním systému. Funkce řízení

napájení jsou navrženy tak, aby se maximální možnou mírou šetřilo

elektřinou - komponenty se tak, jak často je to možné, přepínají

do režimu nízké spotřeby energie, jejich normální činnost je však v

případě potřeby možná.

background image

Notebook – uživatelská příručka

37

„Spánek” je ekvivalentem

Suspend-to-RAM (STR). Touto

funkcí se v RAM uloží aktuální

data a stav a poté se mnohé

komponenty VYPNOU. RAM je

nestálá, k uchování (obnovení)

dat je tedy třeba napájení.

Chcete-li tuto volbu zobrazit,

klepněte na tlačítko Windows a

na šipku vedle ikony zámku. Tento režim můžete rovněž aktivovat

pomocí klávesové zkratky [Fn F1]. Obnovení můžete provést

stisknutím libovolné klávesy vyjma [Fn]. (POZNÁMKA: Indikátor

napájení v tomto režimu bliká.)
„Hibernace” je ekvivalentem Suspend-to-Disk (STD), aktuální

data a stav se uloží na pevný disk. Po tomto kroku není nutné RAM

pravidelně obnovovat a spotřeba energie se výrazně sníží, nelze

ji však zcela eliminovat, neboť některé budící prvky - např. LAN -

musejí být napájeny i nadále. Ve srovnání s „pohotovostním režimem”

šetří „uspání” více energie. Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepněte na

Chcete-li tuto volbu zobrazit, klepněte na

tlačítko Windows a na šipku vedle ikony zámku. Proveďte obnovení

stisknutím vypínače. (POZNÁMKA: Indikátor napájení v tomto režimu

nesvítí.)

background image

38

Notebook – uživatelská příručka

Řízení napájení v souvislosti s teplotou

U řízení teplotního stavu notebooku se uplatňují tři druhy řízení

napájení. Tyto způsoby řízení napájení nemůže konfigurovat

uživatel, ale měly by být známy pro případ, že se notebook do

některého z těchto stavů dostane. Následující teploty představují

teplotu šasi (nikoliv CPU).

• Když teplota dosáhne horní bezpečnostní meze, SPUSTÍ se větrák a

spustí se aktivní větrání.

• Když teplota přesáhne horní bezpečnostní mez, CPU sníží rychlost,

čímž se zahájí pasívní větrání.

• Když teplota přesáhne horní maximální bezpečnostní mez, systém

se vypne a provede se tzv. kritické větrání.

background image

Notebook – uživatelská příručka

39

Umístění horkých kláves na funkčních klávesách se mohou lišit v

závislosti na modelu, jejich funkce by však měla být stejná. Práce

s ikonami místo funkčních kláves.

Ikona “Z

Z

” (F1): Přepne notebook do klidového režimu

(buď Save-to-RAM nebo Save-to-Disk v závislosti na

nastavení klávesy uspání v nastavení řízení napájení).
Vysílač (F2): Pouze u bezdrátových modelů: Na displeji

na obrazovce ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ interní bezdrátovou LAN

nebo Bluetooth (u vybraných modelů). Při povolení se

rozsvítí příslušný indikátor pro bezdrátové připojení.

Pro používání bezdrátové LAN nebo Bluetooth je nutné

softwarové nastavení Windows.
Ikona slunce dolů (F5): Snížení jasu displeje.

Ikona slunce nahoru (F6): Zvýšení jasu displeje.

Ikona LCD (F7): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ panel s displejem.

Rovněž rozšiřuje oblast obrazovky (u určitých modelů)

tak, aby se vyplnil celý displej v případě práce v režimech

nízkého rozlišení.

Speciální funkce klávesnice

Barevné horké klávesy
(u vybraných modelů)

V následující části jsou definovány barevné horké klávesy na

klávesnici notebooku. Barevné příkazy lze aktivovat pouze tak, že

se nejdříve stiskne funkční klávesa a zatímco se drží, stiskne se také

klávesa s barevným příkazem.

background image

40

Notebook – uživatelská příručka

Ikony LCD/monitory (F8): Přepíná mezi LCD displejem

notebooku a externím monitorem v pořadí: Pouze LCD ->

Pouze CRT (externí monitor) -> Klonování LCD + CRT ->

Rozšíření LCD + CRT. (Tato funkce není aktivní v režimu

256 barev, v nastavení vlastností displeje vyberte High

Color.) POZNÁMKA: Externí zobrazovací zařízení je

třeba připojit „před“ spuštěním.
Přeškrtnutý touchpad (F9) :
Přepíná mezi režimy

integrovaného touchpadu ZAMČENO (zablokován)

a ODEMČENO (povolen). Zamknutím touchpadu

předcházíte nechtěnému pohybu kurzoru během psaní

a s touchpadem se nejlépe pracuje spolu s externím

ukazovacím zařízením - např. s myší. POZNÁMKA:

Vybrané modely jsou vybaveny indikátorem mezi

tlačítky dotykové plochy, který svítí, když je dotyková

plocha ODEMKNUTÁ (aktivovaná) a který nesvítí, když je

dotyková plocha ZAMKNUTÁ (deaktivovaná).
Ikony reproduktorů (F10): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ

reproduktory (pouze s OS Windows).
Ikona ztlumení hlasitosti reproduktoru (F11):

Ztlumí hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows).
Ikona zvýšení hlasitosti reproduktoru (F12):

Zvýší hlasitost reproduktoru (pouze v OS Windows).
Num Lk (Ins): ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ numerický blok

(numerický zámek). Umožňuje využití větší plochy

klávesnice pro vkládání čísel. (u vybraných modelů)
Scr Lk (Del)
: ZAPÍNÁ a VYPÍNÁ zámek posunování.

Umožňuje využití větší plochy klávesnice pro navigaci v

buňkách. (u vybraných modelů)

background image

Notebook – uživatelská příručka

41

Power4Gear Hybrid (Fn + mezerník): Toto tlačítko

slouží k přepínání mezi různými úspornými režimy.

Úsporné režimy ovlivňují celou řadu vlastností

notebooku, aby byl zajištěn maximální poměr mezi

výkonem a životností baterie. Připojením nebo

odpojením napájecího adaptéru bude systém

automaticky přepínat mezi režimem napájení ze sítě a

režimem napájení z baterie. Aktuální režim je zobrazen v

nabídce na displeji (OSD).

Fn+C: ZAPÍNÁ A VYPÍNÁ funkci „Splendid Video

Intelligent Technology". To umožňuje přepínání mezi

různými režimy rozšíření barevnosti displeje pro

vylepšení kontrastu, jasu, barevných tónů pozadí a

nezávislou úpravu červené, zelené a modré. Aktuální

režim se objeví na displeji obrazovky (OSD).
Fn+V :Slouží k přepínání softwarové aplikace „Life Frame“.

U některých modelů je tato funkce dostupná jen pokud

kameru povolíte.

Fn+A (u vybraných modelů): Slouží k zapnutí/vypnutí

snímače intenzity okolního osvětlení.

Fn+Enter (rozšířená klávesnice): Slouží k přepínání

funkce „Kalkulačka“. (u vybraných modelů)

background image

42

Notebook – uživatelská příručka

Klávesy Microsoft Windows

Klávesou s logem Windows se aktivuje nabídka Start

umístěná vlevo dole na ploše Windows.

Další klávesou, která se podobá nabídce Windows s malým

kurzorem, se aktivuje nabídka vlastností a její činnost

je ekvivalentní stisknutí pravého tlačítka na objektu ve

Windows.

Na klávesnici se - jak popsáno níže - nacházejí dvě zvláštní klávesy

Windows.

Rozšířená klávesnice (u vybraných modelů)

U vybraných modelů

je k dispozici rozšířená

klávesnice. Tato rozšířená

klávesnice je vybavena

speciální číselnou klávesnicí

pro snadné zadávání čísel.

Pomocí kláves [Num Lk /

Scr Lk] můžete volit, zda

chcete používat rozšířenou

klávesnici pro zadávání čísel

nebo pro ovládání směru

kurzoru. Ovládání směru kurzoru

je určeno k procházení mezi

poli nebo buňkami, například v

tabulkách.

background image

Notebook – uživatelská příručka

43

Tlačítka pro ovládání multimédií (u vybraných

modelů)

Tlačítka pro ovládání multimédií umožňují pohodlné ovládání

multimediální aplikace. V následující části je definován význam

každého tlačítka ovládání multimédií v notebooku.

Pro práci s funkcemi ovládání CD se používá klávesa [Fn] spolu se

šipkami.

Některé funkce ovládacích tlačítek se mohou lišit v závislosti na

modelu notebooku.

Přehrát/pozastavit CD
Když je CD zastaven, spuštění přehrávání CD.

Když se CD přehrává, přehrávání CD se pozastaví.

Zastavení CD
Když se CD přehrává: přehrávání CD se zastaví.

Přeskočit na předchozí skladbu CD (rychle posu-

nout zpět)
Během přehrávání disku CD přeskočí na previous

(předchozí) zvukovou skladku/kapitolu filmu.

Přeskočit na další skladbu CD (rychle posunout

dopředu)
Během přehrávání disku CD přeskočí na next (další)

zvukovou skladku/kapitolu filmu.

background image

44

Notebook – uživatelská příručka

Spínače

Spínače a indikátory stavu

Vypínač

Vypínač umožňuje ZAPNOUT a VYPNOUT notebook a provést

obnovu z STD. Jedním stisknutím vypínače ZAPNETE notebook��

dalším stisknutím vypínače VYPNETE notebook. Vypínač

funguje jen s otevřeným panelem displeje.

background image

Notebook – uživatelská příručka

45

Indikátory stavu

Indikátor napájení

Indikátor napájení svítí v případě, že je notebook ZAPNUTÝ a

pomalu bliká, nachází-li se zařízení v režimu Suspend-to-RAM

(pohotovostní). Indikátor NESVÍTÍ, je-li notebook VYPNUTÝ a

nebo v režimu Suspend-to-Disk (uspání).

Indikátor nabití baterie (dvoubarevné)

Dvojbarevný indikátor nabití baterie následujícím způsobem

ukazuje stav nabití baterie:

SVÍTÍ zeleně: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 95 a 100 %

(se střídavým napájením).

SVÍTÍ oranžově: Stav nabití baterie je nižší než 95 % (se

střídavým napájením).

Bliká oranžově: Stav nabití baterie je nižší než 10 % (bez

střídavého napájení).

Nesvítí: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 10 a 100 % (bez

střídavého napájení).

background image

46

Notebook – uživatelská příručka

Indikátor aktivity mechaniky

Indikuje, že notebook pracuje s jedním nebo více úložnými

jednotkami, např. s pevným diskem. Světlo bliká v souladu s

dobou přístupu.

Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení

Toto platí pouze pro modely s integrovaným rozhraním

Bluetooth (BT) a zabudovanou bezdrátovou místní sítí LAN.

Když tento indikátor svítí, znamená to integrovaná funkce

Bluetooth (BT) notebooku je aktivována. Tento indikátor se

rozsvítí po aktivaci integrované bezdrátové místní sítě LAN. (Je

nezbytné provést softwarová nastavení v systému Windows.)

Indikátor zámku velkých písmen

Při rozsvícení indikuje aktivaci zámku velkých písmen [Caps

Lock]. Zámek velkých písmen umožňuje psaní některých

písmen na klávesnici jako písmen velkých (např. A, B, C). Pokud

je zámek velkých písmen VYPNUTÝ, psaná písmena budou malá

(např. a, b, c).

background image

Notebook – uživatelská příručka

47

Použití okamžité klávesy

Při použití okamžité klávesy stačí stisknout tlačítko a aktivuje se

přednastavená funkce okamžité klávesy.

Můžete nastavit vždy jen jednu funkci okamžité klávesy.

První použití okamžité klávesy

Při prvním stisku okamžité klávesy se zobrazí uvítací obrazovka, která

vám pomůže nastavit funkce okamžité klávesy.

Postup prvního použití okamžité klávesy:
1. Stiskněte okamžitou klávesu naproti vypínači.

background image

48

Notebook – uživatelská příručka

3. Na obrazovce nastavení klepněte na libovolnou z ikon, konfigurujte

nastavení a poté klepněte na Použít.

Klepnutím na šipky procházejte funkce okamžité klávesy, které

můžete konfigurovat.

2. Na uvítací obrazovce klepněte na Nastavení a otevře se obrazovka

nastavení.

background image

Notebook – uživatelská příručka

49

Můžete nastavit tyto funkce okamžité klávesy:

Funkce

Popis

Ovládání hlasitosti
Zvýšení/snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku.

Okamžitá aplikace
Rychlé spuštění často využívané aplikace nebo

souboru.

Okamžitý web
Rychlé otevření vaší oblíbené webové stránky.

Úžasná předvolba
Možnost výběru ze šesti barevných displejů.

Video kouzlo
Rychlé spuštění programu pro přehrávání, úpravy a

převod formátu videa.
Odpočet
Rychlé spuštění odpočtu do usnutí, vypnutí nebo

hibernace.
Zámek touchpadu
Umožňuje zapnout a vypnout touchpad. Tato funkce

dělá totéž co stisk <Fn> + <F9>, což je klávesová

zkratka zapnutí/vypnutí touchpadu.

background image

50

Notebook – uživatelská příručka

Pokud chcete okamžitou klávesu překonfigurovat, stiskněte ji a

přidržte přibližně tři sekundy a otevře se obrazovka nastavení

okamžité klávesy.

Funkce

Popis

Volič video výstupu
Rychlé přepnutí mezi displejem notebooku, externím

monitorem nebo duplicitním zobrazením.
Tato funkce dělá totéž co stisk <Fn> + <F8>, což je

klávesová zkratka přepnutí LCD/monitor.

Bezdrátová konektivita
Umožňuje zapnout/vypnout Wi-Fi a Bluetooth. Tato

funkce dělá totéž co stisk <Fn> + <F2>, což je klávesová

zkratka zapnutí/vypnutí WLAN/Bluetooth.
Ovládání médií
Rychlé spuštění programu Windows Media Player a

přehrávání/pozastavení média.

background image

4

Používání notebooku

background image

52

Notebook – uživatelská příručka

Ukazovací zařízení

Touchpad je ukazovací zařízení integrované do notebooku, citlivé

na tlak a zcela bez pohyblivých součástí. Některé aplikační programy

vyžadují ke správné funkci ovladač zařízení.

NEPOUŽÍVEJTE žádné objekty místo prstů k ovládání touchpadu.

Hrozí poškození povrchu touchpadu.

Levé tlačítko

(zóna ohraničená tečkovanou čarou)

Pravé tlačítko

(zóna mimo tečkovanou čáru)

background image

Notebook – uživatelská příručka

53

Použití touchpadu

Touchpad je interaktivní zařízení, které simuluje funkci běžné myši.

Umožňuje ovládání kurzoru jedním prstem i gesty více prstů, a tím

i výběr a potvrzování položek, otočení a zvětšení obrazu, rolování

seznamů a také přesouvání a přepínání mezi okny.

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun

background image

54

Notebook – uživatelská příručka

Jedno klepnutí vybírá

položku.

Dvě klepnutí otevřou vybranou

položku.

Ilustrace k použití touchpadu

Klepnutí - Klepnutím lze vybírat položky na obrazovce a otvírat

soubory.

Kliknutí - Kliknutí na touchpad simuluje funkci levého a pravého

tlačítka myši.

Přetažení a puštění - Přetažením a puštěním na touchpadu můžete

přesouvat položky na obrazovce na jiná místa.

Jedním kliknutím vyberte

položku, poklepáním otevřete.

Pravé klepnutí

Levé klepnutí

Jedním klepnutím vyberte položku

a volby její nabídky.

Přetažení

Puštění

Dvěma klepnutími vyber te

položku, poté posouvejte tentýž

prst, bez zvedání z touchpadu.

Zvednutím prstu z touchpadu

upustíte položku na nové místo.

background image

Notebook – uživatelská příručka

55

Otočení - Otočení obrazu po/proti směru hodin se provede gestem

stisknutí prstů k sobě na touchpadu.

Položte dva prsty na touchpad a otočením do kruhu po nebo proti

směru hodin otočte obrázek.

Rolování - Pomocí dvou prstů na touhpadu můžete vodorovně i svisle

rolovat seznamy.

Zvětšení - Dvěma prsty na touchpadu můžete zmenšit nebo zvětšit

zobrazení vybraného obrázku.

Zvětšení/zmenšení provedete roztažením/přiblížením prstů.

Plynulé rolování aktivujete přidržením prstů na okraji touchpadu při

posunu shora dolů/zleva doprava nebo naopak. Při aktivaci plynulého

rolování se kurzor změní v dvousměrnou šipku .

background image

56

Notebook – uživatelská příručka

Touchpad reaguje na pohyb, ne na tlak. Není nutno klepat do

povrchu velkou silou. Klepnutí do povrchu velkou silou nezaručí

lepší odezvu. Nejlepší odezvy dosáhnete při lehkém tlaku.

Péče o touchpad

Touchpad reaguje na tlak. Při nesprávné péči se snadno poškodí.

Respektujte následující upozornění.

• Chraňte touchpad před stykem s nečistotami, kapalinami a mastno-

tou.

• Nedotýkejte se touchpadu znečištěnými nebo vlhkými prsty.
• Neopírejte o touchpad a jeho tlačítka těžké předměty.
• Nepoškrábejte touchpad nehty a tvrdými předměty.

Přesun třemi prsty - Třemi prsty na touchpadu můžete otáčet stránky

zleva doprava a zpět. Tímto gestem lze také přepínat mezi aktivními

okny na pracovní ploše.

background image

Notebook – uživatelská příručka

57

Automatická deakivace touchpadu

Touchpad lze automaticky deaktivovat připojením externí USB myši.
Postup deaktivace touchpadu:
1.

Otevřete Ovládací panely. Změňte nastavení zobrazení na

Velké ikony a vyberte Myš.

2.

Vyberte kartu ELAN.

3.

Zaškrtněte pole Deaktivovat při připojení externího

ukazovacího zařízení.

4.

Volbou Použít uložte aktuální změny nebo volbou OK uložte

aktuální změny a opusťte okno.

background image

58

Notebook – uživatelská příručka

Paměťová zařízení

Díky paměťovým zařízením je možné na notebooku do různých

paměťových zařízení zapisovat dokumenty nebo je číst, načítat obrázky

a další soubory.

Optická mechanika (u vybraných modelů)

Vložení optického disku

1. U SPUŠTĚNÉHO notebooku stiskněte tlačítko vysunutí

mechaniky a přihrádka se částečně vysune.

2. Opatrně zatáhněte za přední destičku mechaniky a přihrádku

zcela vysuňte. Dbejte na to, abyste se nedotýkali čočky

mechaniky CD a dalších mechanismů. Zkontrolujte, zda se zde

nenacházejí žádné předměty, které by mohly zaskočit pod

přihrádku mechaniky.

background image

Notebook – uživatelská příručka

59

3. Přidržte disk za hranu a obraťte jej potištěnou stranou nahoru.

Na obou stranách středové části disku tlačte směrem dolů,

dokud disk nezapadne do hlavy. Při správném zavedení by

měla být hlava výše než disk.

4. Přihrádku mechaniky pomalu zatlačte zpět. Mechanika začne

načítat obsah (TOC) disku. Když se mechanika zastaví, disk je

připraven k použití.

V době, kdy se načítají data, lze při rychlém otáčení CD v

mechanice vnímat zvuk a rovněž pohyb, což je normálním

jevem.

background image

60

Notebook – uživatelská příručka

Nouzové vysunutí

Nouzové vysunutí je umístěno v otvoru na optické mechanice a

používá se pro vysunutí přihrádky optické mechaniky v případě

poruchy elektronického vysouvání. Nouzové vysunutí nepoužívejte

místo elektronického vysouvání.

Pozor na propíchnutí indikátoru aktivity, který se nachází ve

stejném místě.

Vyjmutí optického disku

Vysuňte přihrádku a hranu disku opatrně zatlačte směrem nahoru

tak, aby bylo možné vyjmout disk z hlavy.

Umístění se liší podle

modelu.

background image

Notebook – uživatelská příručka

61

Označení mechaniky CD by mělo být viditelné bez ohledu na

přítomnost disku v mechanice. Po správném zasunutí CD lze

data načíst stejným způsobem jako z mechaniky pevného disku,

na CD se však nedá zapisovat a data není možné měnit. Při

použití příslušného softwaru je možné v mechanice CD-RW nebo

DVD+CD+RW pracovat s disky CD-RW tak, jako s pevným diskem - tj.

zapisovat, mazat, upravovat atd.
V případě nevyvážených nebo potištěných CD jsou vibrace u všech

vysokorychlostních optických mechanik normálním jevem. Aby se

vibrace snížily, pokládejte notebook na rovný povrch a nepolepujte

CD štítky.

Poslech zvukových CD

V optické mechanice lze přehrávat zvuková CD, zvuková DVD je však

možné přehrávat pouze v mechanice DVD. Po vložení zvukového

CD se ve Windows™ automaticky otevře přehrávač zvuku a spustí se

přehrávání. V závislosti na zvukovém DVD a instalovaném softwaru

může být nutné pro poslech zvukového DVD spustit přehrávač

DVD. Hlasitost lze upravovat pomocí horkých kláves nebo ikony

reproduktoru Windows™ na liště.

VAROVÁNÍ! Není-li CD správně zablokován ve středu hlavy, může

po zavření přihrádky dojít k jeho poškození. Přihrádku zavírejte

pomalu a CD vždy sledujte, předejdete tím poškození.

Používání optické mechaniky

S ohledem na použití přesné mechaniky u optických disků je

opatrné zacházení nezbytné. Dbejte na důležité bezpečnostní

pokyny dodavatelů CD. Notebook je - stejně jako optické mechaniky

desktopů - vybaven hlavou, jež CD udržuje v místě nezávisle na úhlu.

Při vkládání je velice důležité, aby byl CD zatlačen do středu hlavy, v

opačném případě přihrádka optické mechaniky disk poškrábe.

background image

62

Notebook – uživatelská příručka

Čtečka paměťových karet typu flash

Aby bylo možné používat paměťové karty zařízení typu digitální

fotoaparát, přehrávač MP3, mobilní telefon nebo PDA, je třeba při

standardním provedení zvlášť zakoupit čtečku paměťových karet

PCMCIA. Tento notebook je vybaven jednou integrovanou čtečkou

paměťových karet, se kterou lze používat řadu paměťových karet

flash (viz obrázek níže). Integrovaná čtečka karet se vyznačuje

nejen pohodlným používáním, ale je také rychlejší než většina typů

paměťových karet, neboť využívá sběrnici PCI s širokým pásmem.

DŮLEŽITÉ! Kompatibilita paměťové karty se liší podle modelu

notebooku a specifikací paměťové karty flash. Vzhledem k tomu,

že se specifikace paměťových karet neustále mění, může se

kompatibilita změnit bez předchozího upozornění.

DŮLEŽITÉ! Karty nikdy nevyjímejte v průběhu nebo

bezprostředně po čtení, kopírování, formátování nebo mazání

dat na kartě, mohlo by dojít ke ztrátě těchto dat.

VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo ztrátě dat, před vyjmutím paměťové

karty flash použijte funkci „Safely

Remove Hardware and Eject Media

“ na hlavním panelu systému

Windows.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Notebook – uživatelská příručka

63

Mechanika pevného disku

Mechaniky pevných disků mají vyšší kapacitu a pracují výrazně

rychleji než disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook

je vybaven vyměnitelným pevným diskem. Současné mechaniky

pevného disku podporují technologii S.M.A.R.T. (Self Monitoring

and Reporting Technology), při níž se chyby a závady pevného

disku detekují ještě před jejich projevením. V souvislosti s výměnou

nebo aktualizací pevného disku vždy navštivte autorizované servisní

středisko nebo prodejce tohoto notebooku.

DŮLEŽITÉ! Nedostatečná péče o notebook může být příčinou

poškození mechaniky pevného disku. S notebookem

manipulujte jemně a chraňte jej před statickou elektřinou,

silnými vibracemi nebo nárazy. Mechanika pevného disku je

nejzranitelnějším komponentem a při pádu notebooku bude

první nebo jedinou částí, jež se nejpravděpodobněji poškodí.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, veškeré telefonní nebo telekomunikační

linky a konektor napájení (například externí zdroj napájení,

baterii atd.).

DŮLEŽITÉ! V souvislosti s výměnou nebo aktualizací pevného

disku vždy navštivte autorizované servisní středisko nebo

prodejce tohoto notebooku.

Počet pevných disků se může lišit podle vámi zakoupeného

modelu. Přídavný pevný disk může být neobsazen.

background image

64

Notebook – uživatelská příručka

Vyjmutí pevného disku

Umístění pevných disků

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

65

Instalace pevného disku

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Notebook – uživatelská příručka

Paměť (RAM)

Rozšířením paměti se zvýší výkon aplikací, protože se omezí přístup

na pevný disk. Chcete-li se informovat o rozšíření paměti svého

notebooku, navštivte autorizované servisní středisko nebo prodejce.

Aby byla zajištěna nejvyšší možná kompatibilita a spolehlivost,

rozšiřující moduly pořizujte pouze u autorizovaných prodejců tohoto

notebooku.
Během automatického testu po spuštění (POST) systém BIOS

automaticky rozpozná velikost paměti v systému a provede

odpovídající konfiguraci CMOS. Po nainstalování paměťového

modulu není třeba nastavit žádný hardware ani software.(včetně

systému BIOS.)

VAROVÁNÍ! Před

instalováním nebo

odinstalováním paměti

odpojte všechny připojené

periférie, veškeré telefonní

nebo telekomunikační

linky a konektor napájení

(například externí zdroj

napájení, baterii atd.).

Instalace paměťového

modulu:

Vyjmutí paměťového

modulu:

(Toto je pouze příklad.)

(Toto je pouze příklad.)

3

3

background image

Notebook – uživatelská příručka

67

Integrovanou síť nelze nainstalovat později jako upgrade. Po

zakoupení lze síť nainstalovat jako rozšiřovací kartu.

Připojení

Síťové připojení

Použijte síťový kabel s konektory RJ-45 na obou stranách, na jednom

konci jej zapojte do modemového/síťového portu na notebooku a

na druhém do hubu nebo switche. Pro rychlost 100 BASE-TX / 1000

BASE-T je třeba použít síťový kabel kategorie 5 nebo vyšší (nikoliv

kategorie 3) se stočeným párem drátů. V případě, že máte v plánu

provozovat rozhraní o rychlosti 100/1000Mbps, je třeba jej připojit

k hubu typu 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nikoliv hub BASE-T4). U

10Base-T se používají kategorie 3, 4 nebo 5 se stočeným párem

drátů. Tento notebook podporuje 10/100 Mbps Full-Duplex, je však

požadováno připojení k přepínacímu hubu s povoleným „duplexem".

Software ve výchozím nastavení automaticky vyhledává nejrychlejší

nastavení, zásah uživatele tedy není potřeba.

1000BASE-T (nebo 1 GB) je podporován pouze u vybraných

modelů.

background image

68

Notebook – uživatelská příručka

Kabel se stočeným párem

Kabel používaný pro připojení ethernetové karty k hostiteli

(obecně hub nebo switch) se jednoduše nazývá Twisted Pair

Ethernet (TPE). Koncové konektory se nazývají konektory RJ-45

a nejsou kompatibilní s telefonními konektory RJ-11. Při spojení

dvou počítačů bez použití hubu jako mezičlánku je třeba použít

křížový kabel LAN (rychlý Ethernet) (Gigabitové modely podporují

automatické křížení, kabel LAN je volitelný.)

Příklad notebooku připojeného k síťovému hubu nebo switchi pro

použití s integrovaným řízením Ethernetu.

Síťový kabel s konektory

RJ-45

Síťový hub nebo switch

background image

Notebook – uživatelská příručka

69

Připojení bezdrátové LAN (u vybraných modelů)

Volitelná integrovaná bezdrátová LAN je kompaktním ethernetovým

adaptérem se snadným používáním. Díky implementaci normy

IEEE 802.11 pro bezdrátové LAN (WLAN) je volitelně integrovatelná

bezdrátová LAN schopná vysokých rychlostí přenosu dat při

využívání technologií Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencích

2,4 GHz / 5 GHz. Volitelně integrovatelná bezdrátová LAN je

zpětně kompatibilní s dřívější normou IEEE 802.11, což umožňuje

bezproblémové propojování norem bezdrátových LAN. Volitelně

integrovatelná bezdrátová LAN je adaptérem, který je určen pro

klienta, podporuje infrastrukturu a režimy ad-hoc, čímž se rozšiřuje

flexibilita a rovněž možnosti budoucí konfigurace bezdrátové sítě

s využitím vzdáleností až do 40 m mezi klientem a přístupovým

bodem.
Aby byla bezdrátová komunikace efektivně zabezpečená, volitelně

integrovatelná LAN je vybavena 64bitovým / 128bitovým šifrováním

Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkcí Wi-Fi Protected Access

(WPA).

Z bezpečnostních důvodů se NEPŘIPOJUJTE k nezabezpečené

síti�� v opačném případě může být přenos informací bez šifrování

viditelný pro ostatní.

background image

70

Notebook – uživatelská příručka

Režim ad-hoc

V režimu ad-hoc se notebook může připojit k jinému bezdrátovému

zařízení. V tomto bezdrátovém prostředí není potřebný žádný

přístupový bod (AP).
(U všech zařízení je třeba

nainstalovat volitelné

adaptéry 802.11 pro

bezdrátovou LAN.)

Stolní počítač

PDA

Notebook

Režim infrastruktury

V tomto režimu se může notebook propojit spolu s dalšími zařízeními

v síti tvořené přístupovým bodem (AP) (v prodeji zvlášť), který tvoří

centrálu pro vzájemnou komunikaci bezdrátových klientů nebo pro

jejich komunikaci s připojenou sítí.
(U všech zařízení je třeba

nainstalovat volitelné

adaptéry 802.11 pro

bezdrátovou LAN.)

PDA

Notebook

Stolní počítač

Přístupový

bod

background image

Notebook – uživatelská příručka

71

Bezdrátové připojení k síti Windows

Připojení k síti

1. Podle potřeby zapněte vypínač bezdrátové komunikace vašeho

modelu (vyz vypínače v části

3).

2. Opakovaně stiskněte klávesy

[FN+F2], dokud se nezobrazí

ikona bezdrátové místní

sítě LAN a ikona rozhraní

Bluetooth (u vybraných modelů).

Nebo poklepejte na ikonu

Bezdrátové konzole v oznamovací

oblasti systému Windows a

vyberte ikonu bezdrátové místní

sítě LAN.

3. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou

Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou

v

oznamovací oblasti operačního systému Windows®.

4. Zvolte přístupový bod

bezdrátové sítě, ke kterému

se chcete připojit, a sestavte

spojení klepnutím na

Připojit.

Pokud nemůžete nalézt

požadovaný přístupový

bod, klepnutím na ikonu

Aktualizovat v pravém

horním rohu zaktualizujte

seznam a znovu jej

prohledejte..

background image

72

Notebook – uživatelská příručka

5. Během připojení budete možná muset zadat heslo.
6. Po vytvoření spojení se toto spojení zobrazí v seznamu.
7. V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě

V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě

.

Ikona bezdrátové sítě s křížkem

se zobrazí, když stisknutím

kláves <Fn> + <F2> deaktivujete funkci WLAN.

background image

Notebook – uživatelská příručka

73

Bezdrátové připojení Bluetooth

(u vybraných modelů)

Pro připojení zařízení vybavených rozhraním Bluetooth k

notebookům s technologií Bluetooth nejsou zapotřebí kabely. Mezi

příklady zařízení vybavených technologií Bluetooth může patřit

notebooky, stolní počítače, mobilní telefony a osobní organizéry

PDA.

Pokud váš notebook nebyl dodán s integrovanou technologií

Bluetooth a pokud chcete tuto technologii používat, je třeba

připojit modul USB nebo ExpressCard Bluetooth.

Mobilní telefony vybavené technologií Bluetooth

Můžete se rovněž bezdrátově připojit k vašemu mobilnímu telefonu.

V závislosti na možnostech vašeho mobilního telefonu můžete

přenášet data telefonního seznamu, zvukové soubory atd. nebo jej

používat jako modem pro připojení k Internetu. Můžete jej rovněž

používat pro zasílání zpráv SMS.
Počítače nebo PDA vybavené technologií Bluetooth

Můžete se bezdrátově připojit k jinému počítači nebo PDA a

vyměňovat soubory, sdílet periferie nebo sdílet internetová nebo

síťová připojení. Můžete rovněž využívat bezdrátovou klávesnici

nebo myš vybavenou technologií Bluetooth.

Zapnutí a spuštění nástroje Bluetooth

Tento postup lze použít k přidání většiny zařízení Bluetooth..
1. Podle potřeby zapněte vypínač bezdrátové komunikace vašeho

modelu (vyz vypínače v části 3).

2. Opakovaně stiskněte klávesy

[FN+F2], dokud se nezobrazí

ikona bezdrátové místní

sítě LAN a ikona rozhraní

Bluetooth (u vybraných

modelů).

background image

74

Notebook – uživatelská příručka

Nebo poklepejte na ikonu

Bezdrátové konzole v oznamovací

oblasti systému Windows a

vyberte ikonu Bluetooth.

3. Z části

Z části Ovládací panely

přejděte na Síť a Internet >

Centrum síťových připojení

a sdílení a potom klepněte

na Změnit nastavení

adaptéru v levém modrém

podokně..

4. Klepněte pravým tlačítkem

Klepněte pravým tlačítkem

myši na Připojení k síti

Bluetooth a vyberte

Zobrazit zařízení sítě

Bluetooth..

5. Klepnutím na

Klepnutím na Přidat zařízení

vyhledejte nová zařízení.

background image

Notebook – uživatelská příručka

75

6. Zvolte zařízení s funkcí

Zvolte zařízení s funkcí

Bluetooth ze seznamu a

klepněte na Další.

7. Zadejte bezpečnostní kód

Zadejte bezpečnostní kód

Bluetooth do zařízení a

zahajte párování..

8. Párované spojení bude

Párované spojení bude

úspěšně vytvořeno.

Dokončete nastavení

klepnutím na Zavřít.

background image

76

Notebook – uživatelská příručka

USB Nabíjení+

USB Nabíjení+ nabíjí USB zařízení slučitelné se specifikací Nabíjení

baterií Verze 1.1 (BC1.1) při zapnutém i vypnutém notebooku. Můžete

nastavit hodnotu nabití baterie notebooku, při které se zastaví nabíjení

vnějších zařízení.

S adaptérem

USB Nabíjení+ je vždy k dispozici na vyhrazeném portu USB 3.0, když

je notebook napájen adaptérem.

Bez adaptéru

Povolení funkce USB Nabíjení+
1. Klepněte na ikonu USB Nabíjení+

v oznamovací oblasti a vyberte

Nastavení.

2. Klepněte na Povolit funkci USB

Nabíjení při napájení z baterie.

3. Klepnutím lze nastavit, zda má

fungovat rychlonabíjení, když je

notebook zapnut/ve stavu spánku/

hibernace/vypnutí.

4. Posuvníkem nastavte hodnotu

nabití baterie notebooku, při

které se zastaví nabíjení vnějších

zařízení.

• Notebook přestane nabíjet připojené USB zařízení, když se

baterie notebooku vybije pod tuto hodnotu.

• USB port podporující funkci USB Nabíjení+ nepodporuje funkci

probuzení USB zařízením.

• Pokud se připojené zařízení přehřívá, vydává kouř nebo zápach,

okamžitě jej odpojte.

background image

P

Příloha

background image

P-2

Notebook – uživatelská příručka

Volitelné doplňky

Výbava volitelná podle vašeho rozhodnutí, která doplňuje výbavu

vašeho notebooku.

Hub s USB (volitelný)
Přidáním doplňkového hubu s USB se rozšíří stávající USB porty,

tím se umožní rychlejší připojování a odpojování periferií na USB

jediným kabelem.

Paměťový disk flash USB
Paměťový disk flash s USB je volitelným doplňkem, jímž je možné

rozšířit paměť až na několik set MB, zvýšit rychlost přenosu a

prodloužit životnost. Při použití s odpovídajícími operačními systémy

nejsou ovladače potřebné.

Disketová mechanika USB
S volitelnou disketovou mechanikou s USB rozhraním je možné

používat standardní 1,44 MB (nebo 720 kB) 3,5palcové diskety.

VAROVÁNÍ! Aby se zabránilo selhání systému, před odpojením

disketové jednotky USB použijte funkci „Bezpečné odebrání

hardwaru“ systému Windows na hlavním panelu. Před přepravou

notebooku disketu vytáhněte, předejdete tím případnému

poškození nárazem.

Volitelná připojení

V případě potřeby lze toto příslušenství zakoupit u jiných výrobců.

Klávesnice a myš s USB
Připojením externí klávesnice s USB se umožní pohodlnější vkládání

dat. Připojením externí myši s USB se umožní pohodlnější navigace

ve Windows. Jak externí klávesnice, tak myš s USB fungují současně s

klávesnicí a touchpadem, které jsou integrovány do notebooku.

Připojení tiskárny
Na port nebo hub USB lze současně připojit jednu nebo více tiskáren

a používat je.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-3

Používání systému a softwaru

Spolu s tímto notebookem může být uživatelům nabídnuta (v

závislosti na oblasti) volba předem nainstalovaného operačního

systému typu Microsoft Windows. Výběr jazyků bude závislý na

oblasti. Úrovně hardwarové a softwarové podpory se mohou

lišit v závislosti na instalovaném operačním systému. Stabilitu a

kompatibilitu jiných operačních systémů nelze zaručit.

Podpůrný software

Tento notebook se dodává s CD obsahujícím BIOS, ovladače a

aplikace pro hardwarové funkce, které rozšiřují funkčnost, představují

pomoc při ovládání notebooku a další funkce, jež nejsou dostupné v

základním operačním systému. V případě potřeby aktualizace nebo

rozšíření informací obsažených na CD se obraťte na svého prodejce

s žádostí o sdělení adresy webových stránek, kde je možné stáhnout

softwarové ovladače a programy.
CD obsahuje veškeré ovladače, programy a software pro všechny

běžné operační systémy, včetně těch, jež byly nainstalovány předem.

CD s podporou neobsahuje vlastní operační systém. CD s podporou

může být potřebné rovněž v případě, že je notebook nakonfigurován

z výroby, neboť se na něm nachází doplňkový software, který není

součástí tovární instalace.
Obnovovací CD je volitelným doplňkem, obsahuje vyobrazení

originálního operačního systému, který byl ve výrobě nainstalován

na pevném disku. Obnovovací CD je komplexním řešením situace,

kdy je třeba rychle obnovit operační systém notebooku a vrátit jej

do původního provozního stavu za předpokladu, že mechanika

pevného disku je v pořádku. V případě potřeby takového řešení se

obraťte na svého prodejce.

Některé komponenty notebooku mohou fungovat až po instalaci

ovladačů zařízení a programů.

background image

P-4

Notebook – uživatelská příručka

Nastavení systému BIOS

Boot Device (Spouštěcí zařízení)

Obrazovky BIOS v této sekci jsou jen informativní. Skutečné

obrazovky se mohou lišit podle modelu a oblasti.

1. Na obrazovce Boot (Start) vyberte Boot Option #1 (Možnost

startu č. 1).

2. Stiskněte [Enter] a vyberte zařízení pro volbu Boot Option #1

(Možnost startu č. 1).

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-5

Security Setting (Nastavení zabezpečení)

Pokyny pro nastavení hesla:

1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2. Zadejte heslo a stiskněte klávesu [Enter].

3. Znovu zadejte heslo a stiskněte klávesu [Enter].

4. Heslo je nastaveno.
Pokyny pro vymazání hesla:
1. Na obrazovce Security (Zabezpečení) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správce) nebo User Password

(Heslo uživatele) .

2. Zadejte aktuální heslo a stiskněte [Enter].
3. Pole Create New Password (Vytvořit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte [Enter].

4. Pole Confirm New Password (Potvrdit nové heslo) nechte

prázdné a stiskněte [Enter].

5. Heslo je vymazáno.

Budete požádáni o zadání Uživatelského hesla kdykoliv,

když zapnete svůj notebook PC (vstup do BIOSu nebo OS).

Administrátorské heslo je požadováno pouze tehdy, když si

přejete vstoupit a konfigurovat nastavení BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

P-6

Notebook – uživatelská příručka

Zabezpečení I/O rozhraní

Nastavení Zabezpečení I/O rozhraní je možné měnit pouze v

případě, že jste přihlášení s administrátorskými právy.

Pro uzamčení I/O rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní.
2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-7

Zabezpečení USB rozhraní

Nastavení Zabezpečení USB rozhraní je možné měnit pouze

v případě, že jste přihlášení s administrátorskými právy.

Pokud nastavíte pro USB rozhraní

hodnotu [Zamknout],

Externí porty a CMOS kamera budou zároveň zamčeny a

skryty.

Pro uzamčení USB rozhraní:
1. Na obrazovce Zabezpečení zvolte Zabezpečení I/O rozhraní >

Zabezpečení USB rozhraní.

2. Zvolte si rozhraní, které si přejete uzamknout a klepněte na

Zamknout.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

P-8

Notebook – uživatelská příručka

Heslo HDD

• Heslo HDD je možné měnit pouze v případě, že se přihlásíte s

administrátorskými právy.

• Musíte nastavit Hlavní heslo před tím, než nastavíte

Uživatelské heslo.

Budete nejprve požádáni o zadání uživatelského hesla (pokud

nějaké existuje), poté uživatelské heslo HDD v pokud jste zapnuli

svůj notebook PC a není možné vstoupit do operačního systému

jestliže jste nezadali správná hesla.

Pro nastavení hesla HDD:
1. Na obrazovceZabezpečení klepněte na Nastavit hlavní heslo,

zadejte heslo a stiskněte [Enter].

2. Zadejte opětovně pro potvrzení heslo a stiskněte [Enter].
3. Klepněte na Nastavit uživatelské heslo

a opakujte dříve

uvedený postup pro nastavení uživatelského hesla.

4. Heslo je poté nastaveno.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password
User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-9

Save Changes (Uložit změny)

Chcete-li zachovat nastavení vaší konfigurace, před ukončením

nástroje pro nastavení systému BIOS musíte uložit změny.
Chcete-li obnovit výchozí nastavení, zvolte možnost Restore

Defaults. Potom musíte uložit změny, aby byla zachována výchozí

nastavení výrobce.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Notebook – uživatelská příručka

Běžné problémy a jejich řešení

Problém s hardwarem – optická jednotka

Optická jednotka nemůže načítat ani zapisovat na disky.

1. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi a akci opakujte.
2. Pokud aktualizace systému BIOS nepomůže, použijte kvalitnější

disky a akci opakujte.

3. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Neznámá příčina – nestabilita systému

Počítač nelze probudit z režimu spánku.

1. Odstraňte rozšířené součásti (RAM, HDD, WLAN, BT), které byly

nainstalovány po zakoupení počítače.

2. Pokud problém přetrvává, zkuste obnovit systém MS do

předchozího funkčního stavu.

3. Pokud problém stále přetrvává, zkuste obnovit systém pomocí

oddílu nebo disku DVD se soubory pro obnovení.

Před obnovením musíte zazálohovat všechna data do jiného

umístění.

4. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Problém s hardwarem - klávesnice / klávesová zkratka

Klávesová zkratka (FN) je deaktivována.

A. Znovu nainstalujte ovladač „ATK0100“ z disku CD s ovladači

nebo jej stáhněte z webových stránek společnosti ASUS.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-11

Problém s hardwarem – integrovaná kamera

Integrovaná kamera nefunguje správně.

1. Pomocí nástroje „Správce zařízení“ zkontrolujte, zda nedošlo k

problémům se zařízením.

2. Zkuste problém odstranit přeinstalováním ovladače webové

kamery.

3. Pokud problém přetrvává, zaktualizujte systém BIOS na

nejnovější verzi a akci opakujte.

4. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

Problém s hardwarem - baterie

Údržba baterie.

1. Zaregistruje notebook pro získání jednoleté záruky

prostřednictvím následující webové stránky:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Při používání notebooku s napájecím adaptérem NEVYJÍMEJTE

baterii, aby se zabránilo poškození náhlým přerušením napájení.

Baterie ASUS je vybavena ochranným okruhem proti přebíjení.

Pokud se baterie nachází v notebooku, nemůže se poškodit.

Problém s hardwarem – chyba zapnutí/vypnutí napájení

Notebook nelze zapnout.
Diagnostika:

1. Notebook lze zapnout pouze na baterii? (A = 2, N = 4)
2. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A = 3, N = A)
3. Zavedl se operační systém? (A = B, N = A)
4. Svítí indikátor zapnutí adaptéru? (A = 5, N = C)
5. Notebook lze zapnout pouze na adaptér? (A = 6, N = A)
6. Zobrazil se systém BIOS (logo ASUS)? (A = 7, N = A)
7. Zavedl se operační systém? (A = D, N = A)

background image

P-12

Notebook – uživatelská příručka

Příznaky a řešení:
A. Pravděpodobně došlo k problému MB, HDD nebo notebooku��

obraťte se o pomoc na nejbližší servisní středisko.

B. Problém byl způsoben operačním systémem, zkuste obnovit

systém pomocí oddílu nebo disku DVD se soubory pro obnovení.

UPOZORNĚNÍ: Před obnovením musíte zazálohovat všechna

data do jiného umístění.

C. Došlo k problému s adaptérem�� zkontrolujte zapojení napájecího

kabelu, v opačném případě požádejte nejbližší servisní středisko o

výměnu.

D. Došlo k problému s baterií�� zkontrolujte kontakty baterie, v

opačném případě požádejte nejbližší servisní středisko o opravu.

Problém s hardwarem – Bezdrátová karta

Jak lze zjistit, zda je notebook vybaven bezdrátovou kartou?

A. Přejděte na „Ovládací panely -> Správce zařízení“. Pod

položkou „Síťový adaptér“ uvidíte, zda je notebook vybaven

kartou WLAN.

Mechanický problém - ventilátor / teplota

Proč je ventilátor neustále zapnutý a teplota vysoká?

1. Zkontrolujte, zda ventilátor funguje, když je teplota procesoru

vysoká a zkontrolujte, zda z hlavního větracího otvoru proudí

vzduch.

2. Pokud je spuštěno velké množství aplikací (viz hlavní panel),

ukončete je, aby se snížilo zatížení systému.

3. Tento problém mohou také způsobit některé viry – vyhledejte je

pomocí antivirového softwaru.

4. Pokud žádný z výše uvedených kroků nepomohl, zkuste

obnovit systém pomocí oddílu nebo disku DVD se soubory pro

obnovení.

Před obnovením musíte zazálohovat všechna data do jiného

umístění.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-13

Nepřipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete antivirový

software a internetovou bránu firewall na ochranu před viry.

Problém se softwarem – přiložený software ASUS

Po zapnutí notebooku se zobrazí zpráva, že při otevírání souboru

zásad došlo k chybě.

A. Vyřešte problém novou instalací nejnovější verze nástroje „

Power4 Gear“. Tento nástroj je k dispozici na webu společnosti

ASUS.

Neznámá příčina – modrá obrazovka s bílým textem

Po spuštění počítače se zobrazí modrá obrazovka s bílým textem.

1. Odinstalujte přídavnou paměť. Pokud byla přídavná paměť

nainstalována po zakoupení počítače, vypněte počítač a

odinstalujte přídavnou paměť. Po opakovaném spuštění

počítače uvidíte, zda byl problém zapříčiněn nekompatibilitou

paměti.

2. Odinstalujte softwarové aplikace. Pokud jste nedávno

nainstalovali softwarové aplikace, pravděpodobně nejsou

kompatibilní s vašim systémem. Pokuste se je odinstalovat v

nouzovém režimu operačního systému Windows.

3. Zkontrolujte, zda počítač není zavirován.
4. Zaktualizujte systém BIOS na nejnovější verzi pomocí nástroje

WINFLASH v operačním systému Windows nebo nástroje

AFLASH v režimu DOS. Tyto nástroje a soubory systému BIOS lze

stáhnout z webu společnosti ASUS.

VAROVÁNÍ: Během ukládání aktualizace systému BIOS do paměti

flash nesmí dojít k přerušení napájení notebooku.

background image

P-14

Notebook – uživatelská příručka

5. Pokud problém nelze vyřešit, pomocí procesu obnovení znovu

nainstalujte celý operační systém.

UPOZORNĚNÍ: Před obnovením musíte zazálohovat všechna

data do jiného umístění.

POZOR: Nepřipojujte se k Internetu, dokud nenainstalujete

antivirový software a internetovou bránu firewall na ochranu

před viry.

POZNÁMKA: Nejdříve je třeba nainstalovat ovladače „Intel INF

Update“ a „ATKACPI“ tak, aby mohla být rozpoznána hardwarová

zařízení.

6. Pokud problém stále přetrvává, požádejte o pomoc technického

pracovníka nejbližšího servisního střediska.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-15

Problém se softwarem - BIOS

Aktualizování systému BIOS.

1. Ověřte přesný model notebooku, stáhněte nejnovější soubor

BIOS pro váš model z webu společnosti ASUS a uložte jej na disk

Flash.

2. Připojte disk Flash k notebooku a zapněte napájení notebooku.
3. Můžete použít funkci „Start Easy Flash“ na stránce Upřesnit

nástroje pro nastavení systému BIOS. Postupujte podle

zobrazených pokynů.

4. Vyhledejte nejaktuálnější soubor BIOS a začněte aktualizovat

(přepisovat) systém BIOS.

5. Musíte aktivovat volbu „Restore Defaults“ (Obnovit výchozí) na

stránce Exit (Konec) po aktualizaci (flashování) programu BIOS.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

Start Easy Flash

ASUS FancyStart

[Disabled]

POST Logo Type

[Static]

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

ASUS EASY OVER-CLOCK

[Turbo]

Internal Pointing Device

[Enabled]

SVM Mode

[Enabled]

Legacy USB Support

[Enabled]

SATA Configuration

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

P-16

Notebook – uživatelská příručka

Obnova notebooku

Pomocí oddílu pro obnovu

Oddíl pro obnovu rychle obnoví software notebooku do původního

funkčního stavu. Před použitím oddílu pro obnovení zkopírujte vaše

datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) na diskety

nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace

(například síťová nastavení).

O oddílu pro obnovení

Oddíl pro obnovení je prostor na vašem pevném disku, který je

vyhrazen pro obnovu operačního systému, ovladačů a nástrojů,

které byly nainstalovány do vašeho notebooku při výrobě.

UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte oddíl s názvem „RECOVERY“.

Oddíl pro obnovení byl vytvořen při výrobě a v případě jeho

odstranění uživatelem jej

nelze obnovit. Pokud se při

obnově setkáte s problémy,

navštivte s notebookem

autorizované servisní

středisko společnosti ASUS.

Používání oddílu pro obnovení:
1. Během spouštění stiskněte klávesu [F9].
2. Stisknutím klávesy [Enter] vyberte položku Instalace Windows

[EMS povoleno].

3. Vyberte jazyk, který chcete obnovit, a klepněte na tlačítko Další.
4. Přečtěte si obrazovku „ASUS Preload Wizard“ a klepněte na

tlačítko Další.

5. Vyberte volbu oddílu a klepněte na tlačítko Další. Volby oddílu:

Obnovit Windows pouze do prvního oddílu.

Tato možnost odstraní pouze první oddíl, umožní vám zachovat

ostatní oddíly a vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“.

Obnovit Windows na celý pevný disk.

Tato možnost odstraní z vašeho pevného disku všechny oddíly a

vytvoří nový systémový oddíl jako jednotku „C“.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-17

Obnovit Windows na celý pevný disk se 2 oddíly.

Tato možnost odstraní z vašeho pevného disku všechny oddíly a

vytvoří dva nové oddíly „C“ (40 %) a „D“ (60 %).

6. Při obnovování postupujte podle zobrazených pokynů.

Aktuální ovladače a nástroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

DŮLEŽITÉ! Před provedením obnovení systému notebooku

odinstalujte volitelný externí pevný disk. Podle společnosti

Microsoft můžete ztratit důležitá data v případě nastavení

operačního systému Windows na nesprávném pevném disku nebo

v případě zformátování nesprávného oddílu disku.

Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných

modelů)

Vytvoření disku DVD pro obnovení:

1. Poklepejte na ikonu AI Recovery Burner na pracovní ploše

systému Windows.

2. Vložte prázdný

zapisovatelný

d i s k D V D d o

optické jednotky

a klepnutím na

Start zahajte vytvoření nového disku DVD pro obnovení.

3. Dokončete vytvoření disku DVD pro obnovení podle zobrazených

pokynů.

Připravte si dostatečné množství prázdných zapisovatelných disků

DVD podle pokynů pro vytvoření DVD pro obnovení.

background image

P-18

Notebook – uživatelská příručka

Používání disku DVD pro obnovení:
1. Vložte disk DVD pro obnovení do optické jednotky (notebook

musí být zapnutý).

2. Restartujte notebook, během spouštění stiskněte klávesu <Esc>,

pomocí tlačítka se šipkou dolů vyberte optickou jednotku (může

být označena „CD/DVD“) a stisknutím klávesy <Enter> spusťte

systém z disku DVD pro obnovení.

3. Výběrem OK spusťte obnovení obrazu.
4. Výběrem OK potvrďte obnovení systému.

Při obnovení bude přepsán váš pevný disk. Před obnovením

systému nezapomeňte zazálohovat veškerá důležitá data.

5. Dokončete obnovení podle zobrazených pokynů.

VAROVÁNÍ: Během procesu obnovování nevyjímejte disk DVD

pro obnovení (pokud k tomu nebudete vyzváni) nebo budou
vaše oddíly nepoužitelné.

Při provádění obnovení systému nezapomeňte připojit napájecí

adaptér k notebooku. Nestabilní napájení může způsobit selhání
obnovení.

Aktuální ovladače a nástroje jsou k dispozici na webu www.asus.

com.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-19

Informace o mechanice DVD-ROM

Notebook se volitelně dodává s mechanikou DVD-ROM nebo CD-

ROM. Pro sledování titulů na DVD je nutné nainstalovat vlastní

software pro DVD prohlížeč. S tímto notebookem je možné

doplňkové zakoupení software pro DVD prohlížeč. Mechanika DVD-

ROM umožňuje používat jak CD, tak DVD.

Informace o místním přehrávání

Přehrávání filmů na DVD vyžaduje dekódování videa ve formátu

MPEG2, zvuku ve formátu AC3 a obsahu chráněného CSS. CSS (občas

označovaný jako hlídač kopírování) je pojmenování schématu pro

ochranu obsahu přijatého ve filmovém průmyslu, aby se vyšlo vstříc

ochraně proti nelegální duplikaci obsahu.
Přestože existuje mnoho pravidel pro licencování CSS,

nejdůležitějším z nich je omezení přehrávání regionálně

přizpůsobeného obsahu. Aby bylo možné sjednotit vydávání filmů

podle zeměpisných oblastí, filmové tituly se na DVD vydávají vždy

podle oblastí definovaných níže v úseku „Definování regionů".

Zákony na ochranu autorských práv vyžadují omezení všech filmů

na DVD vždy pro určitý region (obvykle jsou kódovány podle

prodejního regionu). Zatímco obsah na DVD může být vydán pro

více regionů současně, pravidla tvorby CSS vyžadují, aby byl každý

systém pro přehrávání obsahu s kódováním CSS schopný pracovat s

kódováním pouze pro jeden region.

V softwarovém prohlížeči DVD je možné pětkrát změnit

nastavení regionu, poté bude přehrávat pouze takové filmy na

DVD, jež se shodují s nastavením posledního regionu. U další

změny kódu regionu bude třeba provést nové tovární nastavení,

na něž se nevztahuje záruka. V případě nového továrního

nastavení, hradí dodání a náklady na práci uživatel.

background image

P-20

Notebook – uživatelská příručka

Definování regionů

Region 1
Kanada, USA a teritoria USA

Region 2
Česká republika, Egypt, Finsko, Francie, Irák, Irán, Irsko, Island, Itálie,

Japonsko, Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí,

Norsko, Polsko, Portugalsko, Řecko, Saudská Arábie, Skotsko,

Slovensko, Spojené království, státy bývalé Jugoslávie, státy v Zálivu,

Sýrie, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko

Region 3
Barma, Indonésie, Jižní Korea, Malajsie, Filipíny, Singapur, Tchaj-wan,

Thajsko, Vietnam

Region 4
Austrálie, Jižní Amerika, Karibská oblast (kromě teritorií USA), Nový

Zéland, ostrovy Pacifiku, Střední Amerika

Region 5
CIS, Indie, Pákistán, zbytek Afriky, Rusko, Severní Korea

Region 6
Čína

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-21

Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných

modelů)

Vymezení regionu

Region A
země Severní, Střední a Jižní Ameriky a jejich teritoria�� Tchajwan,

Hong Kong, Macao, Japonsko, Korea (Jižní a Severní), jihovýchodní

asijské země a jejich teritoria.

Region B
Evropské, africké a jihozápadní asijské země vč. jejich teritorií��

Austrálie a Nový Zéland.

Region C
Země střední, jižní, západní Evropy vč. jejich teritorií�� Čína a

Mongolsko.

Více informací naleznete na webových stránkách www.blu-

raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html

background image

P-22

Notebook – uživatelská příručka

Slučitelnost interního modemu

Tento notebook s interním modemem vyhovuje JATE (Japonsko), FCC

(USA, Kanada, Korea, Tchaj-wan) a CTR21. Interní modem byl schválen

podle rozhodnutí Rady 98/482/EC pro celoevropské jednoterminálové

připojení k veřejné telefonní síti. Ale vzhledem k rozdílům mezi

jednotlivými veřejnými telefonními sítěmi v různých zemích

neposkytuje toto schválení bezpodmínečné ujištění úspěšné funkce

na každém koncovém bodě veřejné telefonní sítě. V případě problémů

byste měli nejprve kontaktovat vašeho dodavatele vybavení.

Přehled

4. srpna 1998 bylo v Oficiálním zpravodaji EC zveřejněno rozhodnutí

Rady Evropy o CTR 21. CTR 21 platí pro veškerá terminálová nehlasová

zařízení s tónovým vytáčením, která se mají připojit k analogové

veřejné telefonní síti.
CTR 21 (Společné technické předpisy) pro připojovací požadavky na

připojení k analogové veřejné telefonní síti terminálových zařízení

(kromě terminálových zařízení podporujících hlasovou telefonii),

u kterých je síťové adresování, pokud je poskytováno, realizováno

dvoutónovou vícefrekvenční signalizací.

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k upozorněnému orgánu a dodavateli:

„Toto prohlášení bude označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo

ke spolupráci, a všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto

zařízení problémy spolupracovat.“

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-23

Prohlášení o síťové kompatibilitě

Prohlášení, které výrobce učiní k uživateli: „Toto prohlášení bude

označovat sítě, pro které je toto zařízení navrženo ke spolupráci, a

všechny upozorněné sítě, se kterými může mít toto zařízení problémy

spolupracovat. Výrobce rovněž připojí prohlášení, aby vyjasnil, kde

síťová kompatibilita závisí na nastavení fyzické a softwarové vrstvy.

Také poradí uživateli, aby kontaktoval dodavatele, pokud je žádoucí

používat zařízení na jiné síti.“
Prozatím Upozorněný orgán CETECOM vydal několik celoevropských

schválení pomocí CTR 21. Výsledkem jsou první evropské modemy,

které nevyžadují zákonná schválení pro každý jednotlivý evropský

stát.

Nehlasové zařízení

Záznamníky a hlasité telefony mohou být takto schváleny, a také

modemy, faxy, zařízení pro automatické vytáčení a poplašné systémy.

Zařízení, u kterého je kvalita řeči po celé trase upravena nařízeními

(např. ruční telefony a v některých státech i bezdrátové telefony) jsou

vyloučena.

background image

P-24

Notebook – uživatelská příručka

Tato tabulka ukazuje státy, které už používají normu CTR

21.

Země

Aplikováno

Testuje se

Rakousko

1

Ano

Ne

Belgie

Ano

Ne

Česká republika

Ne

Nevztahuje se

Dánsko

1

Ano

Ano

Finsko

Ano

Ne

Franci

Ano

Ne

Německo

Ano

Ne

Řecko

Ano

Ne

Maďarsko

Ne

Nevztahuje se

Island

Ano

Ne

Irsko

Ano

Ne

Itálie

Nerozhodnuto Nerozhodnuto

Izrael

Ne

Ne

Lichtenštejnsko

Ano

Ne

Lucembursko

Ano

Ne

Nizozemsko

1

Ano

Ano

Norsko

Ano

Ne

Polsko

Ne

Nevztahuje se

Portugalsko

Ne

Nevztahuje se

Španělsko

Ne

Nevztahuje se

Švédsko

Ano

Ne

Švýcarsko

Ano

Ne

Velká Británie

Ano

Ne

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-25

Tyto informace byly zkopírovány z CETECOM a dodáváme je bez záruky.

Aktualizace této tabulky najdete na adrese http://www.cetecom.de/

technologies/ctr_21.html
1 Národní požadavky se uplatní jen pokud může zařízení používat

pulsní vytáčení (výrobci mohou v uživatelském návodu uvést, že

zařízení má podporovat jen tónové vytáčení DTMF, a další testy by

pak byly zbytečné).
V Nizozemí jsou nutné další testy pro sériové připojení a identifikaci

volajícího.

background image

P-26

Notebook – uživatelská příručka

Deklarace a prohlášení o bezpečnosti

Prohlášení Federální komise pro komunikaci

Toto zařízení je v souladu s pravidly FCC, část 15. Pro provoz musí splňovat

tyto dvě podmínky:

Zařízení nesmí být zdrojem škodlivého rušení.

Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně

takového, které může způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením pro

digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů Federální komise pro

komunikaci (FCC). Tato omezení jsou stanovena tak, aby poskytovala

odpovídající ochranu před škodlivým rušením v případě, že je zařízení

používáno v obydlené oblasti. Toto zařízení generuje, používá a může

vyzařovat energii rádiových frekvencí a pokud není nainstalováno a

používáno v souladu s návodem k obsluze, může způsobovat rušivou

interferenci rádiových komunikací. Přesto však není zaručeno, že k rušení

na určitých místech nedojde. Pokud je při vypnutí a zapnutí evidentní, že

zařízení způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního

vysílání, doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto rušení odstranit

některým z následujících opatření:

Přesměrovat nebo přemístit přijímací anténu.

Zvětšit vzdálenost mezi daným zařízením a přijímačem.

Připojit dané zařízení do zásuvky na jiném obvodu, než do

kterého je zapojen přijímač.

Obrátit se s žádostí o pomoc na prodejce nebo radio/TV

technika.

V souladu s požadavky FCC ohledně emisních limitů a rovněž

jako prevence proti nežádoucímu rušení příjmu rádiového

nebo televizního signálu je užití stíněného napájecího kabelu

povinné. Je povoleno používat pouze dodaný napájecí kabel.

Při připojení vstupních a výstupních zařízení se používají

pouze stíněné kabely. Upozorňujeme na skutečnost, že

změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou

zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě vašeho

oprávnění k používání tohoto zařízení.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-27

(Přetištěno ze Sbírky federálních směrnic #47, část 15.193, 1993.

Washington DC: Kancelář Federálního registru, Administrace

národních archivů a záznamů, Tisková kancelář vlády USA.)

Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým

frekvencím (RF)

Toto zařízení vyhovuje limitům FCC pro vystavení vyzařování

stanoveným pro neřízené prostředí. Abyste vyhověli požadavkům

FCC pro vystavení radiovým frekvencím, vyhněte se přímému

kontaktu s vysílací anténou během přenosu dat. Koncoví uživatelé

musejí dodržovat specifické provozní pokyny, aby vyhověli

požadavkům pro vystavení radiovým frekvencím.

Změny a modifikace, jež nebyly výslovně schváleny stranou

zodpovídající za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění

uživatele k používání tohoto zařízení. „ASUS prohlašuje, že toto

zařízení je uvedeným firmware, které prošlo zkouškami v USA,

limitováno pro použití na kanálech 1 až 11 na frekvenci 2,4 GHz.”

Prohlášení o shodě

(Směrnice R&TTE 1995/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní

a dostatečné:

Základní požadavky uvedené v [článek 3]

Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v [článek

3.1a]

Testy elektrické bezpečnosti podle [EN 60950]

Požadavky na ochranu v souvislosti s elektromagnetickou

kompatibilitou podle [článek 3.1b]

Testy elektromagnetické kompatibility v [EN 301 489-1] a [EN

301 489-17]

Efektivní využívání rádiového spektra uvedené v [článek 3.2]

Řady rádiových testů v souladu s [EN 300 328-2]

background image

P-28

Notebook – uživatelská příručka

Varovná značka CE

Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Blue-

tooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/

EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro

slaboproudá zařízení“.

Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Blue-

tooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského

parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a

telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci

stanovenými pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad

s požadavky IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se přímému

kontaktu s vysílací anténou během přenosu. Koncoví uživatelé jsou

povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby nedocházelo k

nadměrnému vystavování RF.
Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

• Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
• Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně

takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Aby se předešlo rádiovému rušení frekvencí licencovaných

poskytovatelů služeb (např. sdružené kanály mobilních satelitních

systémů), je toto zařízení určeno k použití ve vnitřních prostorách

a mimo oblast oken, aby se maximalizovalo stínění. Zařízení (nebo

jeho vysílací anténa) instalované ve venkovním prostředí podléhá

udělení licence.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-29

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

S. Amerika

2,412-2.462 GHz

Kanál 01 až 11

Japonsko

2,412-2.484 GHz

Kanál 01 až 14

Evropa ETSI

2,412-2,472 GHz

Kanál 01 až 13

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými

frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší

povolený interiérový výkon:

10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku

nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný

předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným

výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na

veřejném pozemku není povoleno.
V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW

Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP

méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

background image

P-30

Notebook – uživatelská příručka

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

68 Haut Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

71 Saône et Loire

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete

moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech

ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (http://www.arcep.fr).

Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-31

Poznámky k bezpečnosti UL

U telekomunikačních zařízení (telefony) UL 1459 požaduje, aby bylo

zařízení elektricky propojeno s telekomunikační sítí s uzemněným

provozním napětím, jež ve špičce nepřesahuje 200 V a v kombinaci

špička - špička 300 V a 1 V rms a aby bylo instalováno nebo

používáno v souladu s Národním přepisem o elektrickém proudu

(NFPA 70).
Při používání modemu spolu s notebookem je vždy nutné dbát na

základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo nebezpečí požáru,

elektrického šoku a zranění osob�� k opatřením patří:

Nepoužívejte notebook v blízkosti vody, např. blízko vany,

umyvadla, dřezu nebo nádoby na prádlo, ve vlhkém suterénu

nebo poblíž bazénu.

Nepoužívejte notebook během bouřky s elektrickými výboji.

Existuje nebezpečí elektrického šoku z osvětlení.

Nepoužívejte notebook poblíž oblasti s unikajícím plynem.

Jako zdroje napájení výrobku požaduje UL 1642 používat krycí

primární (jednorázové) a sekundární (nabíjecí) lithiové baterie.

Tyto baterie obsahují kovové lithium nebo lithiovou příměs nebo

lithiové ionty a mohou být tvořeny buď jednou, dvěma nebo více

elektrochemickými buňkami, které jsou propojeny sériově, paralelně,

nebo oběma způsoby a převádějí chemickou energii na energii

elektrickou pomocí nevratné nebo vratné chemické reakce.

Neodhazujte bateriovou sadu notebooku do ohně, může dojít k

explozi. S žádostí o informace o zvláštním odstranění baterií se

obraťte na místní správní orgány, sníží se tím riziko úrazu osob

způsobené požárem nebo explozí.

Nepoužívejte napájecí adaptéry nebo baterie jiných zařízení,

sníží se tím riziko úrazu osob způsobené požárem nebo explozí.

Používejte pouze napájecí adaptéry schválené UL nebo baterie

dodané výrobcem, resp. autorizovaným prodejcem.

background image

P-32

Notebook – uživatelská příručka

Požadavek na elektrickou bezpečnost

U výrobků s hodnotou elektrického proudu od 6 A a hmotností vyšší

než 3 kg je nutné používat schválené napájecí kabely větší nebo

rovné: H05VV-F, 3 G, 0,75 mm

2

nebo H05VV-F, 2 G, 0,75mm

2

.

REACH

V rámci shody s regulatorní platformou REACH (Registration,

Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace,

hodnocení, povolování a omezování chemických látek)) byl

zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech

na webu ASUS REACH na adrese

http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Poznámky k TV tuneru (u vybraných modelů)

Poznámka pro technika provádějícího instalaci systému CATV -

Kabelová přípojka musí být uzemněná (ukostřená) v souladu s částí

ANSI/NFPA 70 směrnice NEC (National Electrical Code), konkrétně s

Oddílem 820.93, Uzemnění vnějšího vodivého stínění koaxiálního

kabelu – instalace musí obsahovat připojení stínění koaxiálního

kabelu k uzemnění na vstupu do budovy.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-33

Severská opatření pro lithium (pro baterie

lithium-ion)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

P-34

Notebook – uživatelská příručka

Bezpečnostní informace o optické mechanice
Bezpečnostní informace o laseru

Interní nebo externí optické mechaniky prodávané s tímto

notebookem obsahují LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Laserové třídy je

možné nalézt v glosáři na konci této uživatelské příručky.

VAROVÁNÍ: Provádění úprav nebo činností, které nejsou

specifikovány v uživatelské příručce, může vést k nebezpečnému

vystavení působení laseru. Nepokoušejte se rozebírat optickou

mechaniku. V zájmu vlastní bezpečnosti se s opravou optické

mechaniky obraťte na odborný servis.

Varovný servisní štítek

UPOZORNĚNÍ: PŘI OTEVŘENÍ DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU

LASEROVÉMU VYZAŘOVÁNÍ. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU ANI SI

JEJ PŘÍMO NEPROHLÍŽEJTE OPTICKÝMI NÁSTROJI.

Směrnice CDRH

2. srpna 1976 zavedlo Centrum pro zařízení a radiologické zdraví

(CDRH) spadající pod Správu potravin a léčiv USA směrnice v

souvislosti s laserovými výrobky. Tyto platí pro laserové výrobky

vyrobené od 1. srpna 1976. U výrobků prodávaných ve Spojených

státech je shoda povinností.

VAROVÁNÍ: Používání ovládacích prvků nebo úpravy resp.

vykonávání činností nespecifikovaných zde nebo v instalačním

průvodci laserového zařízení mohou vést k nebezpečnému

vystavení radiaci.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-35

Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation

Tento výrobek je vybaven technologií chráněnou autorským právem,

která je zabezpečená právním nárokem na určité patenty zapsané

v USA a další práva spojená s duševním vlastnictvím vlastněná

korporací Macrovision a dalšími. K používání této technologie

chráněné autorským právem je nutný souhlas korporace Macrovision

a ten je určen pouze pro domácí použití a jiná použití s limitovaným

počtem opakování, pakliže korporace Macrovision nevydala jiné

povolení. Zpětné inženýrství nebo demontování je zakázáno.

Coating Notice

DŮLEŽITÉ! K zajištění elektrického oddělení a udržení elektrické

bezpečnosti je na povrch nanesen podvlak, který izoluje tělo

notebooku, kromě stran, kde se nacházejí vstupně výstupní porty.

Prevence ztráty sluchu

V zájmu předcházení ztrátě sluchu neposlouchejte

dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

background image

P-36

Notebook – uživatelská příručka

Schválení CTR 21

(pro notebook s integrovaným modemem)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-37

Spanish

Swedish

background image

P-38

Notebook – uživatelská příručka

Ekologický štítek Evropské Unie

Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že

tento produkt má následující vlastnosti:

1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním

režimu.

2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.

3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.

4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory

recyklace.

5. Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost,

pokud budou požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou

baterie, zdroje, klávesnice, paměť, a jestli je dostupná CD

mechanika nebo DVD mechanika.

6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru

použitých produktů.

Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce

ekologického štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké

Agentury pro ochranu životního prostředí a

amerického ministerstva energetiky, který nám

všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní

prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a

postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené

logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce

řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení.Tento

monitor a pocítac jsou automaticky nastaveny na prechod do

režimu spánku po 15 a 30 minutách necinnosti uživatele. Počítač

probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na

klávesnici.Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro

životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/

powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále

najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s

operacními systémy Freedos a Linux.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-39

Splnění globálních ekologických předpisů a

prohlášení

Společnost ASUS se řídí principy ekologického návrhu a výroby

produktů a zajišťuje splnění globálních ekologických předpisů ve

všech fázích životního cyklu produktů ASUS. Společnost ASUS kromě

toho také zveřejňuje relevantní informace v souladu s požadavky

předpisů.
Více se o povinně zveřejňovaných informacích dozvíte na http://csr.

asus.com/english/Compliance.htm ASUS plní tyto požadavky:

Prohlášení o materiálech dle japonské normy JIS-C-0950
Evropské předpisy REACH SVHC
Korejské předpisy RoHS
Švýcarské energetické předpisy

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na

naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl

nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů,

baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace

o recyklaci v různých regionech najdete na http://csr.asus.com/

english/Takeback.htm.

background image

P-40

Notebook – uživatelská příručka

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce

popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena

v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v

žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené

kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy.

ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).
ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY

JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ,

ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK

PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,

ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ,

ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA

ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU

POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A

PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST

TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO

PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.
Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být

obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a

používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch

jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.
TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU

POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT

BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY

ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A

NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ

VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.
Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

background image

Notebook – uživatelská příručka

P-41

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany

firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti budete mít právo na náhradu

škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na

důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS,

nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně

smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku��

nebo jakékoliv skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo

neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové

smluvní ceny každého výrobku.
Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody

nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení

cizích práv dle této záruky.
Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To

je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce

kolektivně odpovědní.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT

ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS

KVŮLI ZTRÁTÁM�� (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ

NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO

JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU

NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA

MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků http://support.asus.com

background image

P-42

Notebook – uživatelská příručka

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)