ASUS ROG G56JR - Obsah

background image

Obsah

Obsah ..................................................................................................................... 2

Kapitola 1: Představení Notebooku

O této uživatelské příručce ............................................................................. 6
Poznámky pro tuto příručku .......................................................................... 6
Bezpečnostní opatření ..................................................................................... 7
Příprava notebooku .........................................................................................11

Kapitola 2: Seznámení s díly

Horní strana ........................................................................................................14
Spodní strana .....................................................................................................17

Pravá strana ......................................................................................................19
Levá strana ........................................................................................................21
Zadní strana ......................................................................................................23
Přední strana ....................................................................................................23

Připojení subwooferu .....................................................................................24

Kapitola 3: Začínáme

Napájení systému .............................................................................................26

Používání napájení AC ..................................................................................26
Používání bateriového napájení ...............................................................28
Péče o baterii ....................................................................................................29
SPOUŠTĚNÍ napájení notebooku ..............................................................30
Automatický test po spuštění napájení (POST) ...................................30
Ověření napájení baterie .............................................................................32
Nabíjení baterie ...............................................................................................33
Možnosti napájení ..........................................................................................34
Režimy řízení napájení ..................................................................................36
Spánek a hibernace .......................................................................................36
Řízení napájení v souvislosti s teplotou .................................................38

Speciální funkce klávesnice ..........................................................................39

Barevné horké klávesy ..................................................................................39
(u vybraných modelů) ...................................................................................39
Klávesy Microsoft Windows ........................................................................42
Rozšířená klávesnice (u vybraných modelů) .........................................42

background image

Notebook – uživatelská příručka

3

Tlačítka pro ovládání multimédií (u vybraných modelů) .................43

Spínače a indikátory stavu ............................................................................44

Spínače .............................................................................................................44
Indikátory stavu ..............................................................................................45

Použití okamžité klávesy ...............................................................................47

První použití okamžité klávesy ..................................................................47

Kapitola 4: Používání notebooku

Ukazovací zařízení ............................................................................................52

Použití touchpadu ..........................................................................................53
Ilustrace k použití touchpadu ....................................................................54
Péče o touchpad .............................................................................................56
Automatická deakivace touchpadu .........................................................57

Paměťová zařízení ............................................................................................58

Optická mechanika (u vybraných modelů) ...........................................58
Čtečka paměťových karet typu flash .......................................................62
Mechanika pevného disku ..........................................................................63
Paměť (RAM) .....................................................................................................66

Připojení ..............................................................................................................67

Síťové připojení ...............................................................................................67
Připojení bezdrátové LAN (u vybraných modelů)...............................69
Bezdrátové připojení k síti Windows .......................................................71
Bezdrátové připojení Bluetooth (u vybraných modelů) ......................73

USB Nabíjení+ ....................................................................................................76

Příloha

Volitelné doplňky ........................................................................................... P-2

Volitelná připojení ........................................................................................ P-2

Používání systému a softwaru ................................................................... P-3

Nastavení systému BIOS ............................................................................. P-4
Běžné problémy a jejich řešení ..............................................................P-10

Obnova notebooku .....................................................................................P-16

Pomocí oddílu pro obnovu .....................................................................P-16
Používání disku DVD pro obnovení (u vybraných modelů) ........P-17

background image

4

Notebook – uživatelská příručka

Informace o mechanice DVD-ROM ........................................................P-19
Informace řadiče Blu-ray ROM (u vybraných modelů) ....................P-21
Slučitelnost interního modemu ..............................................................P-22
Deklarace a prohlášení o bezpečnosti ..................................................P-26

Prohlášení Federální komise pro komunikaci ..................................P-26
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) P-27
Prohlášení o shodě(Směrnice R&TTE 1995/5/EC) ...........................P-27
Varovná značka CE .....................................................................................P-28
Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu ..................................P-28
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ................................P-29
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .P-29
Poznámky k bezpečnosti UL ...................................................................P-31
Požadavek na elektrickou bezpečnost................................................P-32
Poznámky k TV tuneru (u vybraných modelů) .................................P-32
REACH .........................................................................................................P-32
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..............P-33
Bezpečnostní informace o optické mechanice ................................P-34
Bezpečnostní informace o laseru ..........................................................P-34
Varovný servisní štítek ..............................................................................P-34
Směrnice CDRH ...........................................................................................P-34
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..........................P-35
Schválení CTR 21(pro notebook s integrovaným modemem) ...P-36
Ekologický štítek Evropské Unie ...........................................................P-38
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR ...................................P-38
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ............P-39
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ......................................P-39

Informace o autorských právech ............................................................P-40
Omezení odpovědnosti .............................................................................P-41
Servis a podpora ...........................................................................................P-41

background image

1

Kapitola

1: