ASUS ROG G56JR - Použití touchpadu

background image

Použití touchpadu

Touchpad je interaktivní zařízení, které simuluje funkci běžné myši.

Umožňuje ovládání kurzoru jedním prstem i gesty více prstů, a tím

i výběr a potvrzování položek, otočení a zvětšení obrazu, rolování

seznamů a také přesouvání a přepínání mezi okny.

Pohyb kurzoru

Můžete klepnout nebo kliknout kamkoli na touchpad, tím aktivujete

jeho kurzor, poté posunem prstu po touchpadu posouvejte kurzor na

obrazovce.

Vodorovný posun

Svislý posun

Úhlopříčný posun

background image

54

Notebook – uživatelská příručka

Jedno klepnutí vybírá

položku.

Dvě klepnutí otevřou vybranou

položku.