ASUS ROG G56JR - Ilustrace k použití touchpadu

background image

Ilustrace k použití touchpadu

Klepnutí - Klepnutím lze vybírat položky na obrazovce a otvírat

soubory.

Kliknutí - Kliknutí na touchpad simuluje funkci levého a pravého

tlačítka myši.

Přetažení a puštění - Přetažením a puštěním na touchpadu můžete

přesouvat položky na obrazovce na jiná místa.

Jedním kliknutím vyberte

položku, poklepáním otevřete.

Pravé klepnutí

Levé klepnutí

Jedním klepnutím vyberte položku

a volby její nabídky.

Přetažení

Puštění

Dvěma klepnutími vyber te

položku, poté posouvejte tentýž

prst, bez zvedání z touchpadu.

Zvednutím prstu z touchpadu

upustíte položku na nové místo.

background image

Notebook – uživatelská příručka

55

Otočení - Otočení obrazu po/proti směru hodin se provede gestem

stisknutí prstů k sobě na touchpadu.

Položte dva prsty na touchpad a otočením do kruhu po nebo proti

směru hodin otočte obrázek.

Rolování - Pomocí dvou prstů na touhpadu můžete vodorovně i svisle

rolovat seznamy.

Zvětšení - Dvěma prsty na touchpadu můžete zmenšit nebo zvětšit

zobrazení vybraného obrázku.

Zvětšení/zmenšení provedete roztažením/přiblížením prstů.

Plynulé rolování aktivujete přidržením prstů na okraji touchpadu při

posunu shora dolů/zleva doprava nebo naopak. Při aktivaci plynulého

rolování se kurzor změní v dvousměrnou šipku .

background image

56

Notebook – uživatelská příručka

Touchpad reaguje na pohyb, ne na tlak. Není nutno klepat do

povrchu velkou silou. Klepnutí do povrchu velkou silou nezaručí

lepší odezvu. Nejlepší odezvy dosáhnete při lehkém tlaku.