ASUS ROG G56JR - Paměť (RAM)

background image

Paměť (RAM)

Rozšířením paměti se zvýší výkon aplikací, protože se omezí přístup

na pevný disk. Chcete-li se informovat o rozšíření paměti svého

notebooku, navštivte autorizované servisní středisko nebo prodejce.

Aby byla zajištěna nejvyšší možná kompatibilita a spolehlivost,

rozšiřující moduly pořizujte pouze u autorizovaných prodejců tohoto

notebooku.
Během automatického testu po spuštění (POST) systém BIOS

automaticky rozpozná velikost paměti v systému a provede

odpovídající konfiguraci CMOS. Po nainstalování paměťového

modulu není třeba nastavit žádný hardware ani software.(včetně

systému BIOS.)

VAROVÁNÍ! Před

instalováním nebo

odinstalováním paměti

odpojte všechny připojené

periférie, veškeré telefonní

nebo telekomunikační

linky a konektor napájení

(například externí zdroj

napájení, baterii atd.).

Instalace paměťového

modulu:

Vyjmutí paměťového

modulu:

(Toto je pouze příklad.)

(Toto je pouze příklad.)

3

3

background image

Notebook – uživatelská příručka

67

Integrovanou síť nelze nainstalovat později jako upgrade. Po

zakoupení lze síť nainstalovat jako rozšiřovací kartu.