ASUS ROG G56JR - Mechanika pevného disku

background image

Mechanika pevného disku

Mechaniky pevných disků mají vyšší kapacitu a pracují výrazně

rychleji než disketové nebo optické mechaniky. Tento notebook

je vybaven vyměnitelným pevným diskem. Současné mechaniky

pevného disku podporují technologii S.M.A.R.T. (Self Monitoring

and Reporting Technology), při níž se chyby a závady pevného

disku detekují ještě před jejich projevením. V souvislosti s výměnou

nebo aktualizací pevného disku vždy navštivte autorizované servisní

středisko nebo prodejce tohoto notebooku.

DŮLEŽITÉ! Nedostatečná péče o notebook může být příčinou

poškození mechaniky pevného disku. S notebookem

manipulujte jemně a chraňte jej před statickou elektřinou,

silnými vibracemi nebo nárazy. Mechanika pevného disku je

nejzranitelnějším komponentem a při pádu notebooku bude

první nebo jedinou částí, jež se nejpravděpodobněji poškodí.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechny

připojené periférie, veškeré telefonní nebo telekomunikační

linky a konektor napájení (například externí zdroj napájení,

baterii atd.).

DŮLEŽITÉ! V souvislosti s výměnou nebo aktualizací pevného

disku vždy navštivte autorizované servisní středisko nebo

prodejce tohoto notebooku.

Počet pevných disků se může lišit podle vámi zakoupeného

modelu. Přídavný pevný disk může být neobsazen.

background image

64

Notebook – uživatelská příručka

Vyjmutí pevného disku

Umístění pevných disků

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

65

Instalace pevného disku

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Notebook – uživatelská příručka