ASUS ROG G56JR - Připojení bezdrátové LAN (u vybraných modelů)

background image

Připojení bezdrátové LAN (u vybraných modelů)

Volitelná integrovaná bezdrátová LAN je kompaktním ethernetovým

adaptérem se snadným používáním. Díky implementaci normy

IEEE 802.11 pro bezdrátové LAN (WLAN) je volitelně integrovatelná

bezdrátová LAN schopná vysokých rychlostí přenosu dat při

využívání technologií Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) a

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) na frekvencích

2,4 GHz / 5 GHz. Volitelně integrovatelná bezdrátová LAN je

zpětně kompatibilní s dřívější normou IEEE 802.11, což umožňuje

bezproblémové propojování norem bezdrátových LAN. Volitelně

integrovatelná bezdrátová LAN je adaptérem, který je určen pro

klienta, podporuje infrastrukturu a režimy ad-hoc, čímž se rozšiřuje

flexibilita a rovněž možnosti budoucí konfigurace bezdrátové sítě

s využitím vzdáleností až do 40 m mezi klientem a přístupovým

bodem.
Aby byla bezdrátová komunikace efektivně zabezpečená, volitelně

integrovatelná LAN je vybavena 64bitovým / 128bitovým šifrováním

Wired Equivalent Privacy (WEP) a s funkcí Wi-Fi Protected Access

(WPA).

Z bezpečnostních důvodů se NEPŘIPOJUJTE k nezabezpečené

síti�� v opačném případě může být přenos informací bez šifrování

viditelný pro ostatní.

background image

70

Notebook – uživatelská příručka

Režim ad-hoc

V režimu ad-hoc se notebook může připojit k jinému bezdrátovému

zařízení. V tomto bezdrátovém prostředí není potřebný žádný

přístupový bod (AP).
(U všech zařízení je třeba

nainstalovat volitelné

adaptéry 802.11 pro

bezdrátovou LAN.)

Stolní počítač

PDA

Notebook

Režim infrastruktury

V tomto režimu se může notebook propojit spolu s dalšími zařízeními

v síti tvořené přístupovým bodem (AP) (v prodeji zvlášť), který tvoří

centrálu pro vzájemnou komunikaci bezdrátových klientů nebo pro

jejich komunikaci s připojenou sítí.
(U všech zařízení je třeba

nainstalovat volitelné

adaptéry 802.11 pro

bezdrátovou LAN.)

PDA

Notebook

Stolní počítač

Přístupový

bod

background image

Notebook – uživatelská příručka

71