ASUS ROG G56JR - Bezdrátové připojení k síti Windows

background image

Bezdrátové připojení k síti Windows

Připojení k síti

1. Podle potřeby zapněte vypínač bezdrátové komunikace vašeho

modelu (vyz vypínače v části

3).

2. Opakovaně stiskněte klávesy

[FN+F2], dokud se nezobrazí

ikona bezdrátové místní

sítě LAN a ikona rozhraní

Bluetooth (u vybraných modelů).

Nebo poklepejte na ikonu

Bezdrátové konzole v oznamovací

oblasti systému Windows a

vyberte ikonu bezdrátové místní

sítě LAN.

3. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou

Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou

v

oznamovací oblasti operačního systému Windows®.

4. Zvolte přístupový bod

bezdrátové sítě, ke kterému

se chcete připojit, a sestavte

spojení klepnutím na

Připojit.

Pokud nemůžete nalézt

požadovaný přístupový

bod, klepnutím na ikonu

Aktualizovat v pravém

horním rohu zaktualizujte

seznam a znovu jej

prohledejte..

background image

72

Notebook – uživatelská příručka

5. Během připojení budete možná muset zadat heslo.
6. Po vytvoření spojení se toto spojení zobrazí v seznamu.
7. V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě

V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě

.

Ikona bezdrátové sítě s křížkem

se zobrazí, když stisknutím

kláves <Fn> + <F2> deaktivujete funkci WLAN.

background image

Notebook – uživatelská příručka

73