ASUS ROG G56JR - Tlačítka pro ovládání multimédií (u vybraných modelů)

background image

Tlačítka pro ovládání multimédií (u vybraných

modelů)

Tlačítka pro ovládání multimédií umožňují pohodlné ovládání

multimediální aplikace. V následující části je definován význam

každého tlačítka ovládání multimédií v notebooku.

Pro práci s funkcemi ovládání CD se používá klávesa [Fn] spolu se

šipkami.

Některé funkce ovládacích tlačítek se mohou lišit v závislosti na

modelu notebooku.

Přehrát/pozastavit CD
Když je CD zastaven, spuštění přehrávání CD.

Když se CD přehrává, přehrávání CD se pozastaví.

Zastavení CD
Když se CD přehrává: přehrávání CD se zastaví.

Přeskočit na předchozí skladbu CD (rychle posu-

nout zpět)
Během přehrávání disku CD přeskočí na previous

(předchozí) zvukovou skladku/kapitolu filmu.

Přeskočit na další skladbu CD (rychle posunout

dopředu)
Během přehrávání disku CD přeskočí na next (další)

zvukovou skladku/kapitolu filmu.

background image

44

Notebook – uživatelská příručka

Spínače