ASUS ROG G56JR - Klávesy Microsoft Windows

background image

Klávesy Microsoft Windows

Klávesou s logem Windows se aktivuje nabídka Start

umístěná vlevo dole na ploše Windows.

Další klávesou, která se podobá nabídce Windows s malým

kurzorem, se aktivuje nabídka vlastností a její činnost

je ekvivalentní stisknutí pravého tlačítka na objektu ve

Windows.

Na klávesnici se - jak popsáno níže - nacházejí dvě zvláštní klávesy

Windows.