ASUS ROG G56JR - Indikátory stavu

background image

Indikátory stavu

Indikátor napájení

Indikátor napájení svítí v případě, že je notebook ZAPNUTÝ a

pomalu bliká, nachází-li se zařízení v režimu Suspend-to-RAM

(pohotovostní). Indikátor NESVÍTÍ, je-li notebook VYPNUTÝ a

nebo v režimu Suspend-to-Disk (uspání).

Indikátor nabití baterie (dvoubarevné)

Dvojbarevný indikátor nabití baterie následujícím způsobem

ukazuje stav nabití baterie:

SVÍTÍ zeleně: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 95 a 100 %

(se střídavým napájením).

SVÍTÍ oranžově: Stav nabití baterie je nižší než 95 % (se

střídavým napájením).

Bliká oranžově: Stav nabití baterie je nižší než 10 % (bez

střídavého napájení).

Nesvítí: Stav nabití baterie se pohybuje mezi 10 a 100 % (bez

střídavého napájení).

background image

46

Notebook – uživatelská příručka

Indikátor aktivity mechaniky

Indikuje, že notebook pracuje s jedním nebo více úložnými

jednotkami, např. s pevným diskem. Světlo bliká v souladu s

dobou přístupu.

Bluetooth / Indikátor bezdrátového připojení

Toto platí pouze pro modely s integrovaným rozhraním

Bluetooth (BT) a zabudovanou bezdrátovou místní sítí LAN.

Když tento indikátor svítí, znamená to integrovaná funkce

Bluetooth (BT) notebooku je aktivována. Tento indikátor se

rozsvítí po aktivaci integrované bezdrátové místní sítě LAN. (Je

nezbytné provést softwarová nastavení v systému Windows.)

Indikátor zámku velkých písmen

Při rozsvícení indikuje aktivaci zámku velkých písmen [Caps

Lock]. Zámek velkých písmen umožňuje psaní některých

písmen na klávesnici jako písmen velkých (např. A, B, C). Pokud

je zámek velkých písmen VYPNUTÝ, psaná písmena budou malá

(např. a, b, c).

background image

Notebook – uživatelská příručka

47