ASUS ROG G56JR - První použití okamžité klávesy

background image

První použití okamžité klávesy

Při prvním stisku okamžité klávesy se zobrazí uvítací obrazovka, která

vám pomůže nastavit funkce okamžité klávesy.

Postup prvního použití okamžité klávesy:
1. Stiskněte okamžitou klávesu naproti vypínači.

background image

48

Notebook – uživatelská příručka

3. Na obrazovce nastavení klepněte na libovolnou z ikon, konfigurujte

nastavení a poté klepněte na Použít.

Klepnutím na šipky procházejte funkce okamžité klávesy, které

můžete konfigurovat.

2. Na uvítací obrazovce klepněte na Nastavení a otevře se obrazovka

nastavení.

background image

Notebook – uživatelská příručka

49

Můžete nastavit tyto funkce okamžité klávesy:

Funkce

Popis

Ovládání hlasitosti
Zvýšení/snížení hlasitosti nebo vypnutí zvuku.

Okamžitá aplikace
Rychlé spuštění často využívané aplikace nebo

souboru.

Okamžitý web
Rychlé otevření vaší oblíbené webové stránky.

Úžasná předvolba
Možnost výběru ze šesti barevných displejů.

Video kouzlo
Rychlé spuštění programu pro přehrávání, úpravy a

převod formátu videa.
Odpočet
Rychlé spuštění odpočtu do usnutí, vypnutí nebo

hibernace.
Zámek touchpadu
Umožňuje zapnout a vypnout touchpad. Tato funkce

dělá totéž co stisk <Fn> + <F9>, což je klávesová

zkratka zapnutí/vypnutí touchpadu.

background image

50

Notebook – uživatelská příručka

Pokud chcete okamžitou klávesu překonfigurovat, stiskněte ji a

přidržte přibližně tři sekundy a otevře se obrazovka nastavení

okamžité klávesy.

Funkce

Popis

Volič video výstupu
Rychlé přepnutí mezi displejem notebooku, externím

monitorem nebo duplicitním zobrazením.
Tato funkce dělá totéž co stisk <Fn> + <F8>, což je

klávesová zkratka přepnutí LCD/monitor.

Bezdrátová konektivita
Umožňuje zapnout/vypnout Wi-Fi a Bluetooth. Tato

funkce dělá totéž co stisk <Fn> + <F2>, což je klávesová

zkratka zapnutí/vypnutí WLAN/Bluetooth.
Ovládání médií
Rychlé spuštění programu Windows Media Player a

přehrávání/pozastavení média.

background image

4