ASUS ROG G56JR - Používání napájení AC

background image

Používání napájení AC

Napájení notebooku je tvořeno dvěma částmi - napájecím

adaptérem a systémem bateriového napájení. Přiložený napájecí

adaptér převádí střídavý proud ze zásuvky na stejnosměrný proud,

který je potřebný pro notebook. Notebook se dodává s univerzálním

adaptérem pro převod AC-DC. To znamená, že napájecí kabel lze

zapojit do libovolné zásuvky na 100 - 120 V nebo na 220 - 240 V bez

nutnosti nastavování spínačů nebo použití proudových konvertorů.

V některých zemích může být nutné použít pro napájecí kabel

AC vyrobený v souladu s normami US adaptér pro připojení dle

místního standardu. Většina hotelů je vybavena univerzálními

zásuvkami, které jsou uzpůsobeny pro různé napájecí kabely a

napětí. Před cestou do jiné země bývá užitečné obrátit se na někoho

s cestovatelskými zkušenostmi s žádostí o radu ohledně napětí

dodávaného do místních zásuvek AC.

Pro notebook lze zakoupit cestovní sadu, která obsahuje

napájecí a modemové adaptéry pro takřka všechny země.

VAROVÁNÍ! NEPŘIPOJUJTE napájecí kabel střídavého napětí k

elektrické zásuvce před připojením zástrčky stejnosměrného

napětí k notebooku. V opačné případě může dojít k poškození

adaptéru střídavého-stejnosměrného napětí.

Skutečné umístění napájecí jednotky se liší podle modelů. Viz

předchozí kapitola s údaji o poloze portu LAN.

1

3

110V-220V

2

background image

Notebook – uživatelská příručka

27

DŮLEŽITÉ! V případě použití jiného adaptéru pro napájení

notebooku nebo při použití adaptéru určeného pro notebook

u jiných elektrických zařízení může dojít k poškození. Pokud

se objeví kouř, je cítit spálení nebo adaptér AC-DC vydává

nadměrné teplo, obraťte se na servis. Pokud se domníváte, že je

adaptér AC-DC vadný, obraťte se na servis. Vadným adaptérem

AC-DC se může poškodit jak bateriová sada(-y), tak notebook.

Tento notebook se v závislosti na oblasti dodává se zástrčkou

se dvěma nebo třemi vidlicemi. U zástrčky se třemi vidlicemi je

nezbytné použití uzemněné zásuvky AC nebo řádně uzemněného

adaptéru, aby se zajistil bezpečný provoz notebooku.

VAROVÁNÍ! PŘI POUŽÍVÁNÍ SE NAPÁJECÍ ADAPTÉR MŮŽE

VÝRAZNĚ ZAHŘÁT. ADAPTÉR NENÍ DOVOLENO ZAKRÝVAT A JE

NUTNÉ VYVAROVAT SE KONTAKTU S TĚLEM.

Pokud notebook nepoužíváte, odpojte napájecí adaptér nebo

vypněte elektrickou zásuvku, aby se minimalizovala spotřeba

energie.

background image

28

Notebook – uživatelská příručka

DŮLEŽITÉ! Nikdy se nepokoušejte vyjmout bateriovou sadu, když

je notebook SPUŠTĚNÝ, neboť tímto způsobem může dojít ke

ztrátě zpracovávaných dat.

Vložení bateriové sady: