ASUS ROG G56JR - Ověření napájení baterie

background image

Ověření napájení baterie

Součástí bateriového systému je funkce Smart Battery, která

pracuje v prostředí Windows a umožňuje přesné určení aktuálního

stavu nabití baterie. Plně nabitá bateriová sada notebooku zajistí

pracovní napájení po dobu několika hodin. Aktuální stav však závisí

na způsobu využívání funkcí úspory napájení, na všeobecných

pracovních zvyklostech, na CPU, na velikosti systémové paměti a na

velikosti panelu s displejem.

Ukazatel myši na ikoně baterie bez napájecího adaptéru.

Ukazatel myši na ikoně baterie s

napájecím adaptérem.

Klepnutí pravým tlačítkem myši na ikoně baterie.

Klepnutí levým tlačítkem myši na ikoně baterie.

VAROVÁNÍ! Klidový režim - Suspend-to-RAM (STR) po vyčerpání

baterie netrvá dlouho. Režim Suspend-to-Disk (STD) neznamená

VYPNUTÍ napájení. STD vyžaduje mírné napájení a pokud se

po úplném vybití baterie napájení přeruší a nebude dodáváno

jiným způsobem (např. bude odstraněna jak baterie, tak napájecí

adaptér), dojde k selhání STD.

background image

Notebook – uživatelská příručka

33

VAROVÁNÍ! Nenechávejte baterii vybitou. Baterie se za určitou

dobu vybije. Pokud baterii nepoužíváte, je třeba ji pravidelně

každé tři měsíce nabíjet, aby se prodloužila kapacita obnovení. V

opačném případě může v budoucnosti dojít k selhání napájení.

Pokud je příliš vysoká teplota nebo napětí, baterie se přestane

nabíjet.