ASUS ROG G56JR - Spodní strana

background image

Spodní strana

Vzhled spodní strany se může lišit v závislosti na modelu.

Velikost baterie je různá v závislosti na modelu.

VAROVÁNÍ! Spodní strana notebooku se může velice zahřát.

Při manipulaci se spuštěným notebookem nebo krátce po jeho

vypnutí je nutná opatrnost. Během provozu nebo při nabíjení

jsou vysoké teploty normální. Nepoužívejte na měkkých

površích jako jsou např. postele nebo pohovky, může dojít k

blokování ventilace. ABY NEDOŠLO KE ZRANĚNÍ HORKÝMI

DÍLY, NEPOKLÁDEJTE SI NOTEBOOK NA KOLENA NEBO JINÉ

ČÁSTI TĚLA.

background image

18

Notebook – uživatelská příručka

Bateriová sada

Když je notebook připojen ke zdroji střídavého napětí,

baterie se automaticky nabíjí. Když notebook není připojen

ke zdroji střídavého napětí, je automaticky napájen z

baterie. Díky tomu je možný provoz při přechodu mezi

jednotlivými stanovišti. Životnost baterie se liší podle

použití a jednotlivých specifikací podle notebooku.

Bateriovou sadu není možné rozebírat, je nutné ji zakoupit

jako samostatnou jednotku.

Zámek baterie - pružina

Pružinový zámek baterie slouží k zabezpečení bateriové

sady. Po vložení bateriové sady se automaticky uzamkne.

Má-li se bateriová sada vyjmout, je nutné přidržet

pružinový zámek v otevřené poloze.

Přihrádka mechaniky pevného disku

Mechanika pevného disku je uložena v přihrádce. Informace

o možnosti rozšíření pevného disku vašeho notebooku vám

poskytne autorizované servisní středisko nebo prodejce.

Aby byla zajištěna maximální kompatibilita a spolehlivost,

pořizujte si pevné disky pouze od autorizovaných prodejců

tohoto notebooku.

Paměťová přihrádka (RAM)

Paměťová přihrádka poskytuje možnost rozšíření s využitím

další paměti. Přídavná paměť zvýší výkon aplikace snížením

na vstupu pevného disku. BIOS automaticky detekuje

rozsah paměti v systému a podle toho během procesu

POST (Power-On-Self-Test) provede konfiguraci CMOS.

Po instalaci paměti nejsou potřeba žádná hardwarová

nebo softwarová nastavování (včetně BIOSu). Chcete-li se

informovat o rozšíření paměti svého notebooku, navštivte

autorizované servisní středisko nebo prodejce. Aby byla

zajištěna nejvyšší možná kompatibilita a spolehlivost,

rozšiřující moduly pořizujte pouze u autorizovaných

prodejců tohoto notebooku.

2

3

4

1

background image

Notebook – uživatelská příručka

19