ASUS ROG G56JR - Poznámky pro tuto příručku

background image

Poznámky pro tuto příručku

V této příručce se používá několik poznámek a varování, která vám

dovolují dokončit některé úkoly bezpečně a účinně. Tyto poznámky

mají různé úrovně důležitosti, jak je uvedeno níže:

VAROVÁNÍ! Důležité informace, které je nutné dodržet pro

Důležité informace, které je nutné dodržet pro

bezpečný provoz.

DŮLEŽITÉ! Klíčově důležité informace, které je nutné dodržet,

abyste zabránili poškození dat, součástek a zranění osob.

TIP: Tipy pro dokončení úkolů.

POZNÁMKA: Informace pro speciální situace.

background image

Notebook – uživatelská příručka

7