ASUS ROG G56JR - Příprava notebooku

background image

Příprava notebooku

Zde uvádíme pouze stručné pokyny pro používání notebooku.

Vložte bateriovou sadu

Připojte napájecí adaptér pro střídavý proud

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Notebook – uživatelská příručka

Otevření panelu displeje LCD
1. Opatrně palcem zvedněte panel displeje.
2. Pomalým nakloněním displeje dopředu nebo dozadu nastavte

pohodlný zorný úhel.

Zapnutí napájení
1. Stiskněte a uvolněte vypínač, který se nachází pod panelem

displeje LCD.

2. Pomocí kombinace kláves [Fn]+[F5] nebo [Fn]+[F6] upravte jas

displeje LCD.

background image

2

Kapitola

2: