ASUS ROG G56JR - Bezpečnostní opatření

background image

Bezpečnostní opatření

Dodržováním následujících bezpečnostních opatření se zvyšuje

životnost notebooku. Postupujte v souladu se všemi opatřeními a

instrukcemi. Vyjma situací popsaných v této příručce, přenechejte

všechny servisní činnosti kvalifikovanému personálu.

Bezpečnostní varování

v souvislosti s bateriemi:

Baterie NEVHAZUJTE

do ohně. NEZKRATUJTE

kontakty. Baterie

NEROZEBÍREJTE.

Notebook

NEPOKLÁDEJTE na kolena

nebo jinou část těla, aby

vlivem horka nedošlo k

obtížím nebo ke zranění.

NEPOUŽÍVEJTE ve

znečištěném nebo

prašném prostředí.

NEPOUŽÍVEJTE v

prostředí, kde uniká plyn.

NEVYSTAVUJTE vlivu

silného magnetického

nebo elektrického pole.

NEVYSTAVUJTE vlivu

a NEPOUŽÍVEJTE v

blízkosti kapalin, v dešti

nebo ve vlhku. Během

bouřky s elektrickými

výboji NEPOUŽÍVEJTE

modem.

Na panel s displejem

NETLAČTE, ani se

ho NEDOTÝKEJTE. K

notebooku nepokládejte

drobné předměty, které

by jej mohly poškrábat

nebo do něj vniknout.

NEUMISŤUJTE na nerovné

nebo nestabilní pracovní

plochy. Pokud se kryt

poškodí, vyhledejte

servis.

Na horní část notebooku

NEUMÍSŤUJTE, ani

NEHÁZEJTE žádné

předměty, ani je

nezasunujte dovnitř.

Před čištěním odpojte od střídavého proudu a odstraňte

bateriovou sadu. Notebook otřete čistou buničitou houbičkou

nebo jelenicí zvlhčenou v roztoku saponátu bez abrazivního

účinku s několika kapkami teplé vody a přebytečnou vlhkost

odstraňte suchou textilií.

background image

8

Notebook – uživatelská příručka

BEZPEČNÁ TEPLOTA:

Tento notebook je

dovoleno používat pouze

v prostředí o teplotách v

rozmezí 5 °C (41°F) a

35 °C (95 °F).

SPUŠTĚNÝ notebook

NEPŘENÁŠEJTE resp.

NEPŘIKRÝVEJTE žádnými

materiály, které snižují

cirkulaci vzduchu, jako

je např batoh.

Notebook NEODSTRAŇUJTE s běžným domovním

odpadem. Tento produkt byl vyvinut pro tak, aby bylo

možné řádné opakované použití jeho dílů a recyklace.

Symbol přeškrtnutého kontejneru ukazuje, že tento produkt

(elektrické nebo elektronické zařízení a knoflíková baterie s

obsahem rtuti) nesmí být likvidován společně s komunálním

odpadem. V souvislosti s odstraňováním elektronických

výrobků si prostudujte místní předpisy.

NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Symbol

přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie

nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem.

VSTUPNÍ HODNOTY:

Prohlédněte si výkonový

štítek umístěný

na spodní straně

notebooku a ověřte si,

zda používaný napájecí

adaptér odpovídá

uvedeným hodnotám.

Nevhodná instalace

baterie může způsobit

výbuch a poškodit

notebook.

NEPOUŽÍVEJTE

poškozené napájecí

kabely, doplňky ani jiné

periférie.

NEPOUŽÍVEJTE silná

rozpouštědla, např.

ředidla, benzen ani jiné

chemikálie na povrchu

ani blízko povrchu.

background image

Akustický tlak
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek nebo pecek může vést k

poškození nebo ztrátě sluchu. Upozorňujeme, že nastavení ovladače

hlasitosti a ekvalizéru nad střední polohu může zvýšit výstupní napětí

pro sluchátka nebo pecky a tím i hladinu akustického tlaku.

Ss ventilátor
Ss ventilátor je pohyblivá součást, která může být nebezpečná.

Nepřibližujte se k rotujícím lopatkám ventilátoru.

Informace o adaptéru
Napájecí napětí: 100 – 240 Vstř
Vstupní kmitočet: 50 – 60 Hz
Jmenovitý výstupní proud: 4.74A (90W)�� 6.32A (120W)

4.74A (90W)�� 6.32A (120W)

Jmenovité výstupní napětí: 19 Vdc

Opatření při přepravě

Pokud se má notebook přepravovat, je nutné jej vypnout a odpojit

všechna externí periferní zařízení, aby se předešlo poškození

konektorů. Při VYPNUTÍ napájení se hlava mechaniky pevného disku

zatahuje dovnitř, aby se zabránilo poškození mechaniky pevného

disku během přepravy. Z toho důvodu by se notebook, který je ještě

SPUŠTĚNÝ, neměl přepravovat. Panel s displejem zavřete a zkontrolujte,

zda spolehlivě zapadnul na místo tak, aby byl spolu s klávesnicí chráněn

před poškozením.

DŮLEŽITÉ! Při nesprávné péči se povrch notebooku snadno odře.

Při přepravě notebooku dbejte na to, aby se jeho povrchy neodřely

nebo nepoškrábaly.

background image

Zabalte svůj notebook

Jako prevenci proti nečistotám, vodě, nárazům a škrábancům lze

zakoupit doplňkový přepravní obal.

Nabíjení baterií

Pokud plánujete využívat bateriové napájení, nezapomeňte před

dlouhými cestami bateriovou sadu a další doplňkové sady plně nabít.

Nezapomeňte, že napájecí adaptér bateriovou sadu nabíjí po celou

dobu, kdy je připojen k počítači a ke zdroji napájení AC. Je třeba počítat

s tím, že při současném používání notebooku se bateriová sada nabíjí

mnohem pomaleji.

Opatření v letadle

Chcete-li notebook používat v letadle, obraťte se na své aerolinie. U

většiny leteckých společností platí u používaní elektronických zařízení

jistá omezení. Většina z nich povoluje používání elektroniky pouze

během letu, nikoliv při startu letadla a přistávání letadla.

DŮLEŽITÉ! Existují tři hlavní typy letištních bezpečnostních

zařízení: Rentgeny (používané pro předměty na dopravníkových

pásech), magnetické detektory (používané u osob procházejících

bezpečnostní kontrolou) a magnetické tyče (ruční zařízení

používaná u osob nebo individuálních předmětů). Notebook a

diskety je možné posílat přes rentgenová zařízení. Nedoporučuje

se však přenášení notebooku nebo disket přes letištní magnetické

detektory nebo kolem magnetických tyčí.

background image

Notebook – uživatelská příručka

11