ASUS ROG G56JR - Предпазни мерки

background image

Предпазни мерки

Следните мерки за безопасност ще удължат живота на Notebook
PC. Следвайте предпазните мерки и указания. Освен справките с
ръководството, за всички сервизни услуги трябва да се обръщате към
квалифициран персонал.

Безопасност на батериите:
НЕ хвърляйте батерията в
огъня. НЕ давайте на късо
контактите на батерията.
НЕ разглобявайте
батерията.

НЕ оставяйте Notebook
PC на скута си или върху
друга част на тялото,
за да предотвратите
дискомфорт или
нараняване поради
прегряване.

НЕ излагайте на
замърсявания и прах НЕ
използвайте при изтичане
на газ.

НЕ излагайте на силни
магнитни и електрически
полета.

НЕ излагайте на и не
използвайте в близост до
течности, дъжд или влага.
НЕ използвайте модема
по време на гръмотевична
буря.

НЕ натискайте и не
пипайте дисплея. Не го
съхранявайте заедно с
дребни предмети, които
могат да го одраскат или
да попаднат в Notebook
PC.

НЕ поставяйте върху
неравни или нестабилни
работни повърхности.
Обърнете се към сервиз,
ако корпусът се повреди.

НЕ поставяйте и не
изпускайте предмети
върху Notebook PC и
не пъхайте предмети в
корпуса.

Изключвайте от захранването и отстранявайте батерийния модул
(или модули) преди почистване. Избършете Notebook PC с чиста
целулозна гъба или гидюрия навлажнена с неабразивен почистващ
препарат и няколко капки топла вода като подсушите излишната
влага със сух парцал.

background image

8

Ръководство на потребителя на Notebook PC

НЕ изхвърляйте Notebook PC с домакинските отпадъци.
Този продукт е създаден, за да могат частите му да бъдат
рециклирани. Този символ на зачеркната с кръст кофа за
отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо,
електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия)
не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци.
Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на
електронни продукти.

НЕ изхвърляйте батерията заедно с битовите отпадъци. Този
символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца
означава, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с
останалите битови отпадъци.

БЕЗОПАСНА
ТЕМПЕРАТУРА: Notebook
PC трябва да се използва
при температура на
околната среда между 5°
C (41°F) и 35°C (95°F).

ЗАХРАНВАНЕ: Вижте
етикета на долната
страна на Notebook PC и
се уверете дали Вашият
адаптер отговаря на
изискванията.

НE правилното поставяне
на батерията може да
доведе до експлозия и
повреда на Notebook PC.

НE използвайте
повредени захранващи
кабели, аксесоари
или други периферни
устройства.

НЕ пренасяйте
Notebook PC в чанта и
не покривайте докато
е ВКЛЮЧЕН, за да не
ограничите вентилацията.

НE използвайте силни
разтворители като
разредители, бензол
или други химикали
върху или в близост до
повърхността.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

9

Предпазни мерки при транспортиране

Подгответе Notebook PC за транспортиране като го ИЗКЛЮЧИТЕ

от електрическата мрежа и

disconnect all external peripherals to

prevent damage to the connectors (изключете всички външни

периферни устройства, за да не повредите конекторите). Главата

на твърдия диск се прибира, когато захранването е ИЗКЛЮЧЕНО, за

да се предотврати надраскване на повърхността на твърдия диск при

транспортиране. Следователно не е желателно да транспортирате

Notebook PC докато компютърът е ВКЛЮЧЕН. Затворете панела с

дисплея и проверете дали е закрепен здраво в позицията за затваряне,
за да защитите клавиатурата и дисплея.

ВНИМАНИЕ! Повърхността на Notebook PC лесно се замърсява ако
не се грижите за нея. Не търкайте и не остъргвайте повърхностите
на Notebook PC.

Предупреждение за звуково налягане
Прекалено силното налягане на звука на слушалките може да доведе до

увреждане или загуба на слуха Ви. Промяна на настройките на силата

на звука и на еквалайзера към настройки, различни от централното

положение, може да увеличи изходното напрежение на слушалките, а
по този начин и нивото на налягане на звука.

DC вентилатор
Обърнете внимание, че DC вентилаторът е подвижна част, която може

да предизвика опасност. Стойте далеч от движещите се перки на
вентилатора.

информация за адаптера
Входно напрежение: 100-240V АС

Честота на входния сигнал: 50-60Hz

Изходен ток: 3.42A(65W); 4.74A (90W); 6.32A (120W)

Изходно напрежение: 19V DC

background image

10

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Покрийте Notebook PC

Закупете специална чанта, за да защитите Notebook PC от прах, вода,
удар и драскотини.

Зареждане на батериите

Ако възнамерявате да използвате батерийно захранване по време
на път, трябва преди това изцяло да заредите батерийния модул и
евентуалните допълнителни батерийни модули. Не забравяйте, че
захранващият адаптер зарежда батерийния модул, докато е включен в
компютъра и в източник на променлив ток. Необходимо е много повече
време да се зареди батерията, когато се използва Notebook PC.

Предпазни мерки при пътуване в самолет

Свържете се с авиокомпанията ако желаете да използвате Notebook PC
в самолета. Повечето авиокомпании имат ограничения за използването
на електронно оборудване. Повечето авиокомпании позволяват
използването на електронно оборудване само между, а не по време на
излитане и кацане.

ВНИМАНИЕ! Летищата имат три основни типа устройства за
сигурност: рентгенови машини (за предметите, поставяни на
багажните ленти), магнитни детектори (за хората, преминаващи
през проверките за сигурност) и ръчни магнитни детектори (ръчни
устройства използвани върху хора и отделни предмети). Notebook
PC и дискети могат да преминат през рентген. Препоръчваме
Ви обаче да не излагате Notebook PC или дискети на магнитни
детектори или магнитни палки.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

11