ASUS ROG G56JR - Относно това ръководство на потребителя

background image

Относно това ръководство на потребителя

Четете ръководството на потребителя на Notebook PC. Това

ръководство на потребителя предоставя информация за различните

компоненти на Notebook PC и как да ги използвате. Следват основните

раздели на ръководството на потребителя:
1. Представяне на Notebook PC

Запознава Ви с Notebook PC и с ръководството на потребителя.

2. Запознаване с частите

Дава информация за това как се използват елементите на Notebook

PC.

3. Първи стъпки

Предоставя информация за това как да започнете да работите с

Notebook PC.

4. Използване на преносимия компютър

Дава информация за това как се използват елементите на Notebook

PC.

5. Приложение

Представя аксесоарите, които се предлагат като опция и дава

допълнителна информация.

Действителните приложения в пакета могат да се различават в

зависимост от модела и държавата. Вашият Eee PC може да се

различава от илюстрациите в това ръководство. Приемете, че

Вашият Eee PC е правилен.

ЗАБЕЛЕЖКА: Информация за специални случаи.

СЪВЕТ: Съвети за извършване на операции.

ВНИМАНИЕ! Важна информация, която трябва да се спазва за
безопасна работа.

ВАЖНО! Важна информация, която трябва да се съблюдава, за да
се избегнат щети върху данни, компоненти или хора.