ASUS ROG G56JR - Бележки по ръководството

background image

Бележки по ръководството

В цялото ръководство са използвани няколко забележки и предупреждения,

благодарение на които ще можете да осъществите някои операции

безопасно и резултатно. Тези забележки имат различни степени на

важност:

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

7