ASUS ROG G56JR - Разширена клавиатура (на определени модели)

background image

Разширена клавиатура (на определени модели)

Разширената клавиатура
е налична за определени
модели. Разширената
клавиатура има отделна
цифрова клавиатура за
лесно въвеждане на числа.
Използвайте [Num Lk / Scr Lk],
за да използвате разширената
клавиатура за въвеждане
на цифри или като посоки на
курсора. Клавишите за посока
на курсора служат за навигация
между полета и клетки като
тези в електронна таблица или
таблица.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

43