ASUS ROG G56JR - Мултимедийни клавиши за управление (на определени модели) 

background image

Мултимедийни клавиши за управление

Тези клавиши за мултимедийно управление са удобни за управление
на мултимедийни приложения. По-долу са значенията на всеки
мултимедиен клавиш на Notebook PC.

Използвайте клавиша [Fn] в комбинация със стрелките за функции
за управление на компакт диск.

Някои функции на клавиши за управление могат да се различават в
зависимост от модела на Notebook PC.

Възпроизвеждане/пауза

При спрян компакт диск, стартира възпроизвеждане на
диска.
При пуснат компакт диск, дискът е на пауза.

Спиране на компакт диска

По време на възпроизвеждане на компакт диск: Спира
възпроизвеждането на компакт диска.

Отиди на предишна песен (Пренавиване)

По време на възпроизвеждане на CD диск, отива на
предишния аудио запис/глава от филм.

Компакт диск: Отиди на следваща песен (Бързо
напред)

По време на възпроизвеждане на CD диск, отива на
следващия аудио запис/глава от филм.

background image

44

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Бутони

Бутон за включване и изключване

С бутона за захранването ВКЛЮЧВАТЕ и ИЗКЛЮЧВАТЕ Notebook
PC и го възстановявате от STD. Използвайте бутона веднъж, за да
ВКЛЮЧИТЕ Notebook PC и веднъж, за да го ИЗКЛЮЧИТЕ. Бутонът
за захранването работи само когато панелът с дисплея е отворен.