ASUS ROG G56JR - Sleep (Сън) и Hibernate (Хибриден режим на сън)

background image

Режими за управление на захранването

Notebook PC има няколко автоматични или програмируеми функции, които Ви
позволяват да удължите живота на батерията и да намалите цената за притежание
(TCO). Можете да управлявате някои от тези функции чрез менюто Power
(Захранване) на BIOS-а. ACPI настройките за управление на захранването се правят
през операционната система. Функциите за управление на захранването имат за
цел да намалят консумацията на електричество като правят така, че компонентите
да консумират по-малко енергия възможно най-често и да функционират на пълни
обороти, когато това е необходимо.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

37

Sleep (Сън) е идентичен на Suspend-
to-RAM (STR). Тази функция запазва
данните Ви и статуса в RAM, докато
много компоненти са ИЗКЛЮЧЕНИ.
Тъй като RAM се променя, необходима
е енергия за запазване (опресняване)
на данни. Натиснете бутона

Windows

и стрелката до иконата за заключване,
за да видите тази опция. Можете да
използвате клавишната комбинация

[Fn

F1], за да активирате този режим. Върнете се към активния екран като натиснете
произволен бутон различен от [Fn]. (ЗАБЕЛЕЖКА: Индикаторът на захранването
ще мига в този режим.)

Hibernate (Хибриден режим на сън) е същия режим като Suspend-
to-Disk (STD) и информацията Ви и състоянието на твърдия диск
се съхраняват. Така RAM не трябва периодично да опреснява и
консумацията на енергия се намалява драстично, но не напълно,
тъй като някои компоненти като например LAN трябва да останат
включени. “Hibernate” (Хибриден режим на сън) спестява повече
енергия от “Sleep” (Сън). Натиснете бутона Windows и стрелката до
иконата за заключване, за да видите тази опция. Върнете се към екрана
като натиснете бутона за включване и изключване. (ЗАБЕЛЕЖКА:
Индикаторът на захранването ще бъде ИЗКЛЮЧЕН в този режим.)

background image

38

Ръководство на потребителя на Notebook PC