ASUS ROG G56JR - Управление на температурата

background image

Управление на температурата

Има три метода за контролиране температурата на Notebook PC.
Управлението на температурата не може да се конфигурира от
потребителя и трябва да се познава в случай, че Notebook PC е в
подобно състояние. Следващите стойности на температурата показват
температурата на шасито (не на процесора).

• Вентилаторът се ВКЛЮЧВА за активно охлаждане, когато

температурата достигне горната граница.

• Процесорът намаля скоростта към пасивно охлаждане, когато

температурата надхвърля горната граница.

• Системата спира за критично охлаждане, когато температурата

надхвърли максималната горна граница.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

39

Разположението на горещите бутони върху функционалните бутони

може да се различава в зависимост от модела, но функциите

би трябвало да останат същите. Следвайте тези икони вместо

функционалните клавиши.