ASUS ROG G56JR - Тестване на системата (POST)

background image

Тестване на системата (POST)

Когато ВКЛЮЧИТЕ Notebook PC, компютърът провежда серия от

софтуерно управлявани диагностични тестове. Софтуерът, който

контролира тестовете е трайна част от архитектурата на Notebook PC.

Тестовете включват запис на хардуерната конфигурация на Notebook

PC, който се използва за диагностични тестове на системата. Този

запис се прави с помощта на програмата за настройване на BIOS-а.

Ако тестовете открият несъответствие между записа и съществуващия

хардуер, ще се появи съобщение на екрана, което Ви моли да разрешите

конфликта като стартирате BIOS-а. В повечето случай записът трябва

да е правилен, когато получите Notebook PC. Когато приключат

тестовете, може да получите съобщение, което казва “No operating

system found” (Не беше открита операционна система), ако твърдият

диск няма заредена операционна система. Това показва, че твърдият

диск е намерен и е готов за инсталиране на операционна система.

ВАЖНО! За да предпазите твърдите дискове, изчакайте поне
5 секунди след като сте ИЗКЛЮЧИЛИ Notebook PC преди да го
ВКЛЮЧИТЕ отново.

ВНИМАНИЕ! НE пренасяйте Notebook PC в чанта и не покривайте
докато е ВКЛЮЧЕН, за да не ограничите вентилацията.

Преди стартиране на операционната система, екранът премигва, когато
захранването е ВКЛЮЧЕНО. Това е част от тестовете на Notebook PC
за проверка дали няма проблем с екрана.

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

31

ВАЖНО! Ако продължавате да получавате предупреждения по
време на стартирането на операционната система след като сте
проверили дисковете, трябва да занесете Вашия Notebook PC на
сервиз. Ако продължите да го използвате можете да загубите
информация.

S.�.�.�.T

S.M.A.R.T. (Технология за
самостоятелно следене,
анализиране и уведомяване)
проверява в твърдия диск по време
на тестовете и показва съобщени
ако твърдият диск се нуждае
от поправка. Ако има критични
съобщения по време на стартиране
на операционната система,
архивирайте информацията си
и пуснете програма за проверка
на твърдите дискове в Windows.
Стартиране на програма за
проверка на твърдите дискове в
Windows: натиснете

Start (Старт)

> изберете

Computer (Компютър) > натиснете икона на твърд диск с

десния бутон на мишката > изберете

Properties (Свойства) > натиснете

раздел

Tools (Инструменти) > натиснете Check Now (Провери сега)

> натиснете

Start (Старт). Можете също така да изберете "Scan ...

sectors" (Сканиране на сектори) за ефективно сканиране и поправка, но
процесът ще е по-бавен.

background image

32

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Ще получите предупреждение ако нивото на батерията е ниско.
Ако продължите да игнорирате предупрежденията за ниско ниво на
батерията, Notebook PC ще влезе в режим на преустановяване (по
подразбиране, Windows използва STR).

Снимките на екраните показани тук са само примери и може да не
отразяват това, което виждате за Вашата система.