ASUS ROG G56JR - Проверяване на нивото на батерията

background image

Проверяване на нивото на батерията

Батерията използва стандарт Smart Battery под Windows, което
позволява да се покаже нивото на батерията. С напълно заредена
батерия Notebook PC може да работи няколко часа. Часовете могат да
варират в зависимост от това как използвате функцията за спестяване
на енергия, навиците Ви на работа, процесора, размера на паметта и
големината на екрана.

Стрелката над иконата на батерията без захранване от
адаптера.

Стрелката над иконата на батерията със
захранване от адаптера.

Натиснете иконата на батерията с десния бутон на
мишката

Натиснете иконата на батерията с левия бутон на
мишката

ВНИМАНИЕ! STR режимът не издържа много, когато батерията
е изтощена. Режимът Suspend-to-Disk (STD) е различен от
изключване. STD се нуждае от известно количество енергия и няма
да работи ако няма захранване, когато батерията е изтощена или
няма електрическо захранване (ако е изключен адаптера и няма
батерия).

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

33

ВНИМАНИЕ! НЕ оставяйте батерията незаредена. Батерията
се разрежда с времето. Ако не използвате батерията, трябва да
продължите да я зареждате на всеки три месеца, за да увеличите
капацитета й, в противен случай, може да не е възможно да я
заредите.

Батерията спира да се зарежда ако температурата е прекалено
висока или ако напрежението е прекалено високо.