ASUS ROG G56JR - Опции за захранването

background image

Опции за захранването

Бутонът за включване и изключване
ВКЛЮЧВА и ИЗКЛЮЧВА Notebook
PC или да го накара да премине в
режим сън или в хибриден режим
на сън. Поведението на бутона
може да се промени от контролния
панел на Windows, "Power Options"
(Опции на захранването).

За други опции като “Switch User (Промяна на потребителя), Restart
(Рестартирай), Sleep (Сън) или Shut Down (Изключване),” натиснете
стрелката до иконата за заключване.

Рестартиране или зареждане на операционната система

След като сте променили настройките на операционната система може
да е необходимо рестартиране на системата. Някои инсталации имат
диалогов прозорец, който пита дали желаете да рестартирате. За да
рестартирате системата ръчно, изберете

�estart (Рестратиране).

background image

Ръководство на потребителя на Notebook PC

35

Аварийно изключване

Ако операционната Ви система не може да бъде изключена или
рестартирана, има още един начин да ИЗКЛЮЧИТЕ Notebook PC:

• Задръжте бутона за

захранването

за над 4

секунди.

ВАЖНО! НЕ използвайте бутона за аварийно изключване докато се
записват данни; ако използвате бутона за аварийно спиране може
да загубите информация или да унищожите данни.

background image

36

Ръководство на потребителя на Notebook PC

Sleep (Сън) и Hibernate (Хибриден режим на сън)

Настройките за управление на
захранването можете да откриете в
Windows > Control Panel (Контролен
панел) > Power Options (Опции на
захранването)
. В Power Options
(Опции на захранването)
, можете да
дефиниратe “Sleep/Hibernate” (Сън/
хибриден режим на сън) или “Shut Down”
(Изключване), когато затваряте капака
или натискате бутона за включване и
изключване. “Sleep” (Сън) и “Hibernate” (Хибриден режим на сън) спестяват енергия,
когато не използвате Notebook PC чрез ИЗКЛЮЧВАНЕ на някои компоненти.
Когато подновите работа, това, което сте правили последно (документ, който сте
прегледали до средата или и-мейл, който сте написали до половината) ще се появи
на екрана точно така, както сте го оставили. “Shut Down” (Изключване) затваря
всички приложения и Ви пита дали искате да запазите работата си, ако има
документи, които не са запазени.